Opgraving Hondsdonk 60

Archeologie
1250 tot 1850
1 / 3
  • Proefsleuf met op de voorgrond de karrensporen van de voormalige Moerenstraat  
  • 8
    Archeologen aan het werk aan de Hondsdonk  
  • 8
    Doorsnede door één van de linie greppels  

Aan de Hondsdonk in de Haagse Beemden is in november van 2014 een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Aanleiding voor het onderzoek was de nieuwbouw van huisartsenpraktijk Haagse Beemden in een gebied met een hoge archeologische verwachting. Het onderzoek heeft sporen en vondsten opgeleverd die vermoedelijk niet ouder zijn dan de late middeleeuwen.

BR-396-14 topo.jpg
Locatie van het archeologisch onderzoek aan de Hondsdonk

Op oude kaarten, die de situatie weergeven ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog, is te zien dat ter hoogte van de Hondsdonk de linie van het beleg van 1637 was gelegen. Deze buitenwal werd in 1637 opgeworpen tijdens het beleg rond Breda door prins Frederik Hendrik. Breda werd hiermee weer door de staatse troepen ingenomen. Tijdens het archeologisch onderzoek zijn resten van deze buitenwal aangetroffen. Er zijn twee parallel gelegen greppels gedocumenteerd, die in twee fasen zijn uitgegraven om met de vrijgekomen grond de buitenwal op te werpen. Onder de buitenste, noordelijke greppel kwamen drie paalkuilen te voorschijn, die vermoedelijk onderdeel van het verdedigingswerk uitmaakten. 

Behalve sporen van de linie zijn er ook karrensporen aangetroffen, die op de locatie van het voormalige weggetje Moerenstraat zijn gelegen. Dit weggetje, die ook wel als ‘weg van Gageldonk naar Den Emmer’ wordt aangeduid, leidde naar de graslanden in het noorden van de Haagse Beemden. Veel van dit soort weggetjes hebben een middeleeuwse oorsprong. Twee greppels, die door de sporen van de buitenwal werden oversneden, hebben vermoedelijk ook een laat middeleeuwse datering.

Ook interessant

Linie 1637
Linie 1637 1637
ijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) ging het om het bezit van v...
Gebeurtenissen
Moerenpad en Dwarsmoerenpad (Haagse Beemden)
Dit fietspad door de Haagse Beemden werd in 1979-1980 aangelegd op het...
Gebieden
Frederik Hendrik neemt Breda in
Op 21 juli 1637 sloeg prins Frederik Hendrik het beleg rond Breda om e...
Gebeurtenissen

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter