Opgraving Heilaarstraat 2005

Archeologie
-500 tot 1200
1 / 2
  • Vondsten uit de waterkuil uit de vroege IJzertijd worden verzameld.  
  • 9
    Naast het verzamelen van vondsten worden er grondmonsters genomen om in een later stadium onderzoek te doen naar pollen, zaden en fauna resten.  

Bij noodonderzoek op een bouwperceel op de hoek van de Ettensebaan en de Heilaarstraat werden de sporen teruggevonden van een boerderij en spieker uit de vroege IJzertijd en resten van een grachtje dat niet aan de oude perceleringen konden worden gerelateerd. Het vermoeden bestaat dat het een liniegracht betreft uit de Tachtigjarige oorlog die aansloot op (ook onverwachte) resten die aan de overzijde van de Ettensebaan zijn aangetroffen in 2003. Het probleem is dat deze linie meer naar het westen toe was verwacht. 

BR-97-05_topo_low.jpgBR-97-05_1824_low.jpg
De opgravingsput geprojecteerd op de huidige topografie en op het kadastraal minuutplan van 1824. In grijs het omliggende onderzoek.

Doordat er maar enkele dagen kon worden gewerkt op dit terrein is in grote haast een vermoedelijke waterkuil uitgegraven met opvallend genoeg twee concentraties aardewerk uit resp. de vroege IJzertijd en de volle Middeleeuwen.  Dit laatste materiaal is waarschijnlijk gedumpt een nazakking in het terrein, daar waar ooit de IJzertijd kuil is dichtgegooid

BR-97-05_1.jpg  BR-97-05_5.jpg
Links de veronderstelde liniegracht richting Princenhag. ;Rechts wordt de gracht aan de zijde van de Ettensebaan onderzocht op vondstmateriaal.

Ook interessant

Opgraving A. Klaassenstraat 2003/04
In verband met het bouwrijp maken van een nieuw bedrijventerrein ten n...
Archeologie
Opgraving Heilaarstraat 235 2008
Aan de westzijde van de Heilaarstraat zijn bij een proefopgraving...
Archeologie
Princenhage
In archiefbronnen komt de naam Hage voor het eerst voor in deze oorkon...
Gebieden

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief