Opgraving Haven 20 1991

Archeologie
1600 tot 1800
1 / 4
  • Eén van de deels gesloopte kelders met zicht op het achterterrein  
  • 6
    oorkommetje witbakkend aardewerk, 17e eeuw  
  • 6
    Delfts blauw tekstbord, "OVER U MIL(DE) GAVEN", 18e eeuw  
  • 6
    Drinkglas met druppeldecoratie, 17e eeuw  

Nadat in het voorjaar van 1991 de bebouwing gelegen aan de achterzijde van Haven 20 gesloopt was, werd tegen de westzijde en noordzijde van het deels ontgraven terrein een aantal bouwsporen ontdekt. Het betreft o.a. de restanten van een (bakkers-?)oven met een tegelvloer en een gedeelte van het gewelf, vloerfragmenten w.o. een stuk natuurstenen vloer en een waterput en beerput. Deze beerput leverde zeventiende/achttiende eeuws vondstmateriaal op.

BR-41-91_topo.jpgBR-41-91_1824.jpg
De waarneming geprojecteerd op de huidige topografie en op het kadastraal minuutplan van 1824

Kelders

Tijdens de sloop zijn de achterzijden van zeer brede en lange kelders, behorende bij Haven 20 gesloopt. De kelders hebben nog enkele meters in de bouwput doorgelopen en liepen dus verder door dan de achtergevel. Enkele muurfragmenten hiervan zijn in de werkput nog teruggevonden. Alle bouwsporen leken in ieder geval jonger dan de zestiende eeuw te zijn, gebaseerd op het aangetroffen baksteenformaat. De oven met de eromheen liggende vloerrestanten leken onder een steeg tussen Haven 20 en het noordelijk gelegen pand door te lopen. Vermoedelijk bevond zich onder de achterzijde van deze langgerekte kelders een dwars lopende kelder. De bouwplaats is niet verder ontgraven. De aanwezigheid van zulke grote(opslag-) kelders zal te maken hebben met de ligging direct aan de Haven.

BR-41-91_1.jpg BR-41-91_2.jpgLinks één van de kelders, rechts de gesloopte achterzijdes van de kelders  met nog zichtbaar de gewelven van een dwarskelder. Rechts tegen de wand een deel van een bakkersoven.

Ook interessant

Potkanstraat (Centrum)
Potkanstraat (Centrum) 1400 tot heden
De Potkanstraat loopt van de Havermarkt naar de Haven. Het stegenpatro...
Gebieden
Haven, 'Kaai' (Centrum)
Haven, 'Kaai' (Centrum) 1450 tot heden
Na de heropening van de Haven is het hier weer levendig geworden....
Gebieden
'Enge Steeg' (Centrum)
'Enge Steeg' (Centrum) 1400 tot heden
De binnenstad van Breda wordt doorschoten met oude stegen....
Gebieden
Opgraving Molenstraat 16-20 1988
Tijdens een kleinschalige opgraving heeft de Archeologische Vereniging...
Archeologie
Voorwerpen
Opgraving Prinsenkade 1984 en 1992
In de zomer van 1992 werd een opgraving uitgevoerd aan de Prinsenkade....
Archeologie
Bouw kademuur
Bouw kademuur 1561 tot 1564
Na de uitleg van de stad werd de veertiende-eeuwse stadsmuur langs de ...
Gebeurtenissen
Gebieden

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief