Opgraving Gageldonkseweg 1999

Archeologie
-2000 tot 1250
  • Het plangebied, ten zuiden van de Backer en Ruebweg. Dit staat ook bekend als het Hambroek  

Het gebied tussen de tussen de A16, Backer en Ruebweg (noordelijke rondweg) en de Gageldonkseweg had reeds in 1994 een hoge archeologische verwachting gekregen op basis van karteringsonderzoek van archeologisch adviesbureau RAAP. Om eventueel behoud beter te onderbouwen heeft er in de zomer van 1999 een proefonderzoek plaatsgevonden. 

BR-65-99_topo.jpg BR-65-99_1870_low.jpg
Het archeologisch onderzoek geprojecteerd op de huidige topografie en op de topografische kaart van 1869. In grijs het omliggende onderzoek.

Vastgesteld werd dat het terrein zich op de overgang van een oude laagte "het Hambroek" en een tweetal lage dekzandruggen bevindt. Op de oostelijke dekzandrug bevonden zich sporen uit de Bronstijd en de overgang tussen vroege en late middeleeuwen. Deze sporen strekken zich verder naar het oosten uit. Op de westelijke dekzandrug werden sporen uit de vroege middeleeuwen gevonden. Hoewel het aantal sporen en vondsten gering was bleek de gaafheid opvallend. Met dit proefonderzoek werd dus inderdaad de hoge archeologische verwachting van het gebied beter onderbouwd.

BR-65-99_2.jpg BR-65-99_AHN_Hambroek.jpg
Links een proefsleuf door het lage gedeelte van het terrein met zicht op de Moskesweg. Rechts in de cirkel onder de Backer en Ruebweg de duidelijk lagere ligging van het Hambroek. Deze laagte strekte zich oorspronkelijk nog verder naar het noorden uit.

Ook interessant

Opgraving HSL Prinsenbeek 1999-2002
Op deze vindplaats "Prinsenbeek" die zich uitstrekte van de...
Archeologie
Opgraving kasteel Gageldonk 1973
In de zomer van 1973 werd er door de NJBG in samenwerking met de werkg...
Archeologie
Opgraving Kesteren / Moskes 1997-2000
In 1997 werd het project Breda-west uitgebreid met archeologisch ...
Archeologie
Kasteel Gageldonk met zijn kapel
Het kasteel Gageldonk werd waarschijnlijk gebouwd omstreeks 1504-1520 ...
Bouwwerken

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief