Opgraving Chassépark zuidzijde 1999

Archeologie
1682 tot 1869
  • De juist vrijgelegde walmuren van Lunet Scholten met op de achtergrond de Chassékazerne  

In het voorjaar van 1999 werd bij de sloop van het toegangsgebouw van het voormalige kazerneterrein aan de Chassésingel muurwerk aangetroffen van het laat zeventiende-eeuwse vestingwerk Regter Vijver, in de vestingbouw een zgn. "halve maan" genoemd.

BR-64b-99_topo_low.jpg BR-64b-99_1824_low.jpg
De opgravingsputten geprojecteerd op de huidige topografie en op een deel van het kadastraal minuutplan 1824 aangevuld met een reconstructie van de vesting. In grijs het omliggende archeologische onderzoek

Enkele dagen later werden in de nabijheid de muurresten gevonden van het ravelijn De Scholten. Het betreft zwaar muurwerk met op regelmatige afstand steunberen die voor de verankering zorgden in de erachter gelegen aarden wal.

BR-64b-99_1.jpg BR-64b-99_5.jpg
Links de walmuur van de de Regte Vijver met de imposante steunberen. Rechts muurwerk van het Lunet Scholten

Aan de noordwestzijde van de toegangsweg werden de funderingen aangetroffen van een gebouw dat uit de tijd stamt van dat de gracht al gedempt moet zijn geweest. Vooralsnog is de functie van dit gebouw onbekend, maar het moet zich dus op het exercitieterrein bevonden hebben.

BR-64b-99_2.jpg BR-64b-99_4.jpg
Links de afsluiting van de walmuur van Regte Vijver. (zie ook kaartje met de opgravingsput) Rechts een onbekende constructie op het exercitieterrein 

Ook interessant

Nassausingel (centrum)
Nassausingel (centrum) 1877 tot heden
Voordat de wallen werden geslecht, was dit de geliefkoosde wandelgebie...
Gebieden
Booronderzoek Seeligkazerne 2009
Op het terrein van de Seeligkazerne, aan de zuidzijde van de Fellenoor...
Archeologie
Waarneming Nieuwe Boschstraat 2012
Tijdens een archeologische begeleiding van bestratingswerkzaamheden in...
Archeologie
Opgraving Chasséparking 2000
In 2000 kon op het terrein van het huidige Chasséparking n van de blok...
Archeologie
Opgraving Chassépark 2001
In de nazomer van 2001 kon aan de noordwestzijde van het ...
Archeologie
Opgraving Sophiastraat 1989
In het najaar van 1989 kon de Archeologische Vereniging Breda in de...
Archeologie
Chassépark
Nadat Defensie de Chassazerne verlaten had, schreef de gemeente Breda ...
Gebieden
Ontmanteling van de vesting
In de tweede helft van de negentiende eeuw werd de verdediging van Ned...
Gebieden
Ombouw vesting door Willem III
In 1682 werd in opdracht van stadhouder-koning Willem III de vesting B...
Gebieden
Chassékazerne
Chassékazerne 1896 tot 1997
De Chassékazerne is aanbesteed in 1896. Het oorspronkelijke ontwerp is...
Bouwwerken

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Downloads

Nieuwsbrief