Opgraving Catharinastraat 18-28 1993

Archeologie
1250 tot 1800
1 / 2
  • Een proefputje in één van de kelders.  
  • 7
     

In de zomer van 1993, tijdens uitgebreid bouwhistorisch onderzoek, heeft de AVB in de kelders van Catharinastraat 18-28 een aantal proefputjes gegraven om daar de bodemsporen te documenteren. Het betreft hier een vijftal panden (het voormalige gemeentehuis) waarbij zich twee zgn. hofhuizen uit de zestiende eeuw bevonden. Aan de overzijde van de Catharinastraat werden al bewoningssporen uit de twaalfde eeuw aangetroffen en was gebleken dat de Catharinastraat een relatief jonge straat was (laatste kwart 13e eeuw)

BR-46-93_1824.jpg BR-46-93_topo.jpg
De opgravingsputjes in de kelders van Catharinastraat 18-28 op de huidige topografie en op het kadastraal minuutplan  1824. In grijs het omliggende archeologisch onderzoek

In enkele kelders werden oude greppels gevonden die bij de bouw van de kelders afgedekt waren met leem. Ook zijn na de bouw van de keldermuren de bodems met een leemlaag (tegen opkomend grondwater) afgewerkt. De belangrijkste vondst was een greppel met aardewerk uit 1275-1325 die niet lijnde met de voorgevel en onder een flauwe hoek de Catharinastraat doorsneed. De straat was dus jonger dan de vondsten uit de greppel. Een bevestiging van idee dat de straat relatief  laat is aangelegd.

BR-46-93_1.jpg BR-46-93_2.jpg
Links één van de "kijkgaten" waarbij te zien is dat de kelder tot in de natuurlijke bodem is aangelegd, Rechts de vulling van een middeleeuws greppeltje dat onder de kelder doorliep.

Ook interessant

Catharinastraat, 'Katerstraat' (Centrum)
De Catharinastraat of Katerstraat is een rustige woonstraat....
Gebieden
Opgraving Catharinastraat 87 1990
In het voorjaar en zomer van 1990 werd er op het terrein van Catharina...
Archeologie
Opgraving Catharinastraat 11-15 1989
Tijdens het graven van de bouwput ten behoeve van een nieuw appartemen...
Archeologie
Opgraving Catharinastraat 91-93 1999
Bij een noodonderzoek achter de toegangspoort van Catharinastraat 91-9...
Archeologie
Opgraving Catharinastraat 6-8 1987
Eind januari 1987 startte een kleine proefopgraving op het perceel Cat...
Archeologie
Voorwerpen
Opgraving Willem Merkxtuin 1982
In het voorjaar van 1982 werd, voorafgegaan door een boorcampagne, aan...
Archeologie
Adellijke woningen
Adellijke woningen 1350 tot heden
De komst van de Nassaus trok weer adel en andere lokale potentaatjes ...
Bouwwerken

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief