Opgraving Catharinastraat 11-15 1989

Archeologie
1300 tot 1800
1 / 5
 • Foto na de sloop van Catharinastraat 11-15. (foto beeldcollectie Stadsarchief Breda)  
 • 6
  Grape (kookpotje) met de typische gehoekte oren. Datering late 14e eeuw. Afkomstig uit kuil- of slootvulling  
 • 6
  Grape op standvinnetjes. Datering late 14e eeuw. Afkomstig uit kuil- of slootvulling  
 • 6
  Schenkkan. Datering late 14e eeuw. Afkomstig uit kuil- of slootvulling  
 • 6
  Vuurstolp. Hiermee kon het haardvuur ingeperkt worden zonder het daadwerkelijk te laten doven. Datering late 14e eeuw. Afkomstig uit kuil- of slootvulling  

Tijdens het graven van de bouwput ten behoeve van een nieuw appartementencomplex zijn er grote hoeveelheden laat veertiende en vijftiende eeuws aardewerk geborgen, vermoedelijk afkomstig uit een afvalkuil of een sloot. De meest opvallende vondst was echter een lederen handschoen waarvan slechts de duim ontbrak. Helaas is deze vindplaats niet volledig gedocumenteerd.

BR-33-89_topo.jpg BR-33-89_1824.jpg

Links de locatie van de waarneming op de huidige topografie, rechts geprojecteerd op het kadastraal minuutplan van 1824. In grijs het omliggende archeologische onderzoek

Minstens even interessant was de aanwezigheid van laatmiddeleeuws muurwerk achter in de bouwput, circa 15 meter vanaf de rooilijn. De muur is noord-zuid georiënteerd, ligt min of meer op de erfscheiding en loopt door onder de achterliggende bebouwing. Het steenformaat en de samenstelling van de mortel wijst op een 14e eeuwse datering.

Ook interessant

Catharinastraat, 'Katerstraat' (Centrum)
De Catharinastraat of Katerstraat is een rustige woonstraat....
Gebieden
Opgraving Catharinastraat 18-28 1993
In de zomer van 1993, tijdens uitgebreid bouwhistorisch onderzoek, hee...
Archeologie
Opgraving toegang Valkenberg 1992
Door het verplaatsen van het monumentale toegangshek van het Valkenber...
Archeologie
Voorwerpen
Opgraving toegang Valkenberg 1988
Door de herinrichting van de toegang tot het Valkenberg vanuit de Cath...
Archeologie
Voorwerpen
Bouwwerken
Opgraving toegang Valkenberg 1987
Door de herinrichting van de toegang tot het Valkenberg vanuit de Cath...
Archeologie
Voorwerpen
Opgraving toegang Valkenberg 1994
Tijdens de grote onderzoekscampagne in 1994 kon het nieuwe en het oude...
Archeologie
Voorwerpen
Opgraving Catharinastraat 6-8 1987
Eind januari 1987 startte een kleine proefopgraving op het perceel Cat...
Archeologie
Voorwerpen

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief