Opgraving Buitendijks Slangwijk 2006

Archeologie
1700 tot 1800
  • onder zeer slechte weersomstandigheden werden de opgravingsvlakken opengetrokken.  

Begin december 2006 vond er op twee zeer stormachtige en natte dagen archeologisch onderzoek plaats  in een van de meest noordelijke uithoeken van Breda, namelijk in de polder Buitendijks Slangewijk in de Haagse Beemden. De geplande aanleg van een groot waterbergingsgebied en de verwachte ligging van een 17e eeuws schansje en een oude dijk, maakten het noodzakelijk om hier een archeologisch onderzoek te verrichten. 

BR-137-06_topo_low.jpg BR-137-06_1824_low.jpg
Het proefsleuvenonderzoek op de huidige topografie en op twee kadastrale minuutplannen uit 1824. Het onderzoek vond nl. plaats op de grens van plattegronden.

Tijdens het onderzoek zijn in het maaiveld langgerekte, duidelijk omlijnde, lichte depressies waargenomen die de vierkante contouren van de schans lijken aan te  geven. Het maaiveld binnen deze contouren lag ca. 50 cm. hoger ten opzichte van de directe omgeving. Dit alles kan te maken hebben met de aanleg van een greppel rondom de schans en een kunstmatige ophoging voorafgaand aan de bouw ervan.
Vanuit luchtfoto's kon worden geconcludeerd dat de schans een grootte heeft gehad van ongeveer 40 bij 40 meter en evenwijdig aan de 17de/18de eeuwse loop van de Mark is aangelegd.

BR-137-06_1.jpg BR-137-06_2.jpg
Een impressie van de uiterst natte omstandigheden waaronder het onderzoek moest plaatsvinden.

Het schansje  lag recht tegenover de Kleine Schans van Terheijden. Vondsten van aardewerk en pijpmateriaal geven een datering van de schans rond 1700, waarmee de schans gelijktijdig lijkt te zijn met de Linie van de Munnikenhof. In het weiland waar de schans bij de opgraving werd aangesneden, was overigens nog duidelijk een verhoging in het landschap zichtbaar.

Na de herinrichting als waterbeheersgebied zijn de wallen en het grachtje weer in het landschap zichtbaar gemaakt. 

BR-137-06_oblique.jpg
Een luchtfoto van de gereconstrueerde schans nabij de kruising van Slangenburgsepad en het Pontjespad  in de noordoosthoek van de Haagse Beemden.

Ook interessant

Zuiderwaterlinie
Zuiderwaterlinie 1582 tot 1920
Nederland heeft door de eeuwen heen niet alleen tegen het water gevoch...
Gebieden
opgraving Achter Emer 2006
In de nabijheid van de Asterdplas in de Haagse Beemden werden ...
Archeologie
Zuiderfrontier van Menno van Coehoorn
In 1701 werd naar ontwerp van de ingenieurgeneraal van de Dienst der F...
Gebieden

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief