Opgraving Boschstraat/Luxor 1988

Archeologie
1250 tot 1800
1 / 8
 • Overzicht over het opgravingsterrein vanuit het noorden richting Boschstraat.  
 • 6
  Deksel, 14e/15e eeuw. vermoedelijk gebruikt voor het afsluiten van een aspot  
 • 6
  drinknapje (ondersteboven gefotografeerd, dus geen deksel !) eerste helft 16e eeuw  
 • 6
  Roodbakkend schenkkannetje, 1e helft 16e eeuw. Afkomstig uit beerput  
 • 6
  Fragment van een zogenaamde "Kaapse Schotel", uitgevoerd in Delfts blauw, late 17e eeuw.  
 • 6
  Fragment van een zogenaamde "kometenbeker" late 17e eeuw.  
 • 6
  munt, kwart plak (stuiver) ca. 1375. Muntplaats Dordrecht  
 • 6
  Achterzijde van de munt  

Tijdens en na de sloop van het Luxor filmtheater in het voorjaar van 1988 was het mogelijk om aan de kop van de Boschstraat een tweetal percelen aan weerszijden van de voormalige Doelsteeg of Zwaanstraat te onderzoeken. De Doelsteeg was van oorsprong een toegangsweg tot de buiten de stadsgracht gelegen Schuttersdoelen (oefenterrein van de boogschutters) en had dus een middeleeuwse oorsprong. In de nabijheid van het opgravingsterrein zijn in 1983 twaalfde/dertiende eeuwse bewoningssporen aangetroffen. Tijdens rioleringswerkzaamheden werden onder de Boschstraat enkele afvalkuilen aangetroffen en werden noordzuid-lopende sloten doorsneden.

BR-31-88_topo.jpg BR-31-88_1824.jpg
De opgravingsputten op de huidige topografie en het kadastraal minuutplan van 1824. In grijs het omliggende archeologische onderzoek.

Brouwerij "De Drie Hoefijzers"

Bij de start van de opgraving bleek dat de meest westelijke zijde van de opgraving verstoord was door een zandlichaam dat aangebracht was tijdens de aanleg van de Kennedylaan, eind jaren vijftig. Daardoor was een groot deel van het zestiende/zeventiende eeuwse brouwerijcomplex De Drie Hoefijzers volledig verstoord.

BR-31-88_1.jpg BR-31-88_3.jpg
Links het opgravingsvlak met aan de linkerzijde restanten van de huisjes aan de Doelsteeg en aan de rechterzijde de schamele resten van de brouwerij. Op de rechterfoto wordt een paardenskelet uit de 14e eeuw blootgelegd

Bebouwing Doelsteeg en Boschstraat

De bebouwing aan weerszijden van de Zwaanstraat was echter nog te reconstrueren. De oudste bewoningssporen zijn aan de westzijde van de Zwaanstraat te vinden in de vorm van paalsporen, afvalkuiltjes en greppeltjes. Mogelijk was er in de dertiende eeuw hier al houtbouw aanwezig. In de veertiende eeuw werd het terrein al door brede greppels omgeven, evenwijdig lopend aan de Boschstraat, Doelsteeg en de stadsgracht. De Doelsteeg lijkt in deze periode al te functioneren als doorgaande weg. Aan beide zijden zijn sloten terug te vinden.

Aan de oostzijde van de Doelsteeg leek een zelfde opbouw te bestaan: in eerste instantie smalle greppels haaks op de Boschstraat en enkele paalsporen. In de late veertiende eeuw/vroege vijftiende eeuw werd het terrein opgehoogd en verscheen er een stenen gebouw. De twee zijgevels werden teruggevonden. Dit gebouw werd later aangeduid als De Zwaan.

Van de Doelsteeg, die in de profieldam tussen twee werkputten viel, kon een dwarsdoornede worden gedocumenteerd. Daarbij konden een grote reeks van straatniveaus worden waargenomen. In de westelijk gelegen put werden de voorgevels en delen van de zij- en achtergevels van zestiende/achttiende-eeuwse huisjes aan de Zwaanstraat aangetroffen en enkele restanten van het westelijke gedeelte van het brouwerijcomplex in de vorm van kelders, vloerrestanten en beerputten.

Ook interessant

Doelstraat of Zwaanstraat (Centrum)
Zwaanstraat (Centrum) 1330 tot 1995
Op het kadastraal minuutplan van 1824 kunnen we de Doelsteeg nog goed ...
Gebieden
Boschstraat (Centrum)
Boschstraat (Centrum) 1100 tot heden
De Boschstraat is een van de drie uiteinden van de binnenstad....
Gebieden
Opgraving Vlaszak en Boschstraat 1983
Tijdens de begeleiding van de aanleg van een nieuwe hoofdriolering in ...
Archeologie
Bierbrouwerijen
Bierbrouwerijen 1400 tot 1500
Bij opgravingen aan de Nieuwstraat werden op het achtererf van het ...
Archeologie
De Drie Hoefijzers
De Drie Hoefijzers 1877 tot heden
In 1887 begon Frans Smits van Waesberghe in de Ceresstraat de stoombie...
Bouwwerken

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief