Verfijn op:

Opgraving kasteelgracht  zuidzijde 2005
Bij de restauratie in 2005 van de kademuur aan de zuidzijde van het ...
Archeologie
Sint Jansklooster
Don Boscoplein 39 1953 tot 1989
Klooster van de Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis uit Huijbergen...
Bouwwerken
Gaffelstraat (Ginneken)
Gaffelstraat (Ginneken) 1632 tot heden
Deze straat staat al aangegeven op de Tiendkaart van Ginneken van 1713...
Gebieden
Schele Brug (Ulvenhout)
Schele Brug (Ulvenhout) 1600 tot heden
Deze brug ligt in de Daasdonkseweg over de rivier de Boven-Mark. Volge...
Bouwwerken
Opgraving  St. Josephstraat  2008
In het voorjaar van 2008 is er aan de St.Josephstraat in Teteringen ee...
Archeologie
Witgepleisterde gevels
Witgepleisterde gevels 1790 tot 1850
Aan het einde van de achttiende en het begin van de negentiende eeuw w...
Bouwwerken
Opgraving Molenstraat 1991
Vanaf de zomer tot midden december 1991 vond er grootschalig archeolog...
Archeologie
Beijerd (Centrum)
Beijerd (Centrum) 1533 tot 1957
Het straatje de Beijerd bestaat niet meer. Sinds 1977 is het opgenomen...
Gebieden
Achter de Blauwe Hand (Centrum)
De gemeente Breda wil oude stegen en gangen herstellen....
Gebieden
Opgraving Heilaarstraat 235 2008
Aan de westzijde van de Heilaarstraat zijn bij een proefopgraving...
Archeologie
Opgraving Heilaarpark  2007/08
In de winter van 2007 heeft er in het plangebied ...
Archeologie
Breda, Toen en Nu
Met deze serie schuifplaatjes, onderaan de pagina, worden de veranderi...
Gebieden