Oostenrijkse Successieoorlog

Gebieden
1744
  • dam bij de Krabbenbossen  

Breda werd elke vijftig jaar geconfronteerd met oorlog. Tussen 1740 en 1748 woekerde de Oostenrijkse Successieoorlog, over de erfopvolging in Oostenrijk. Vanwege de oorlogsdreiging werden de vestingwerken van Breda in 1744 verbeterd. Een jaar later zette men de landerijen rond de vesting onder water. Deze dam aan weerszijden van de Weerijs bij de Krabbenbossen is daar een overblijfsel van. De dam moest het water tegenhouden zodat een stuwmeer ontstond. Het platteland had veel te lijden onder de oorlog. De troepen van het bevriende Oostenrijk maakten zich schuldig aan talrijke plunderingen. De boeren moesten karren leveren aan de Engelsen. En in 1747 hielden de Fransen (de vijand) huis met afpersingen en bedreigingen.

Ook interessant

Willem IV van Oranje-Nassau
Willem IV was als baron van Breda de opvolger van zijn verre familieli...
Personen
Straatnamen Effen
Straatnamen Effen 1300 tot heden
Effen maakte tot 1942 deel uit van de gemeente Princenhage, daarna van...
Gebieden
Tweegelandenbrugweg (Effen)
Voordat in 1929 de Effenseweg werd aangelegd was deze weg de enige ...
Bouwwerken
Zuiderfrontier van Menno van Coehoorn
In 1701 werd naar ontwerp van de ingenieurgeneraal van de Dienst der F...
Gebieden
Ombouw vesting door Willem III
In 1682 werd in opdracht van stadhouder-koning Willem III de vesting B...
Gebieden

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief