Waarneming Nieuwe Weg / de Trapkes 2003

Archeologie
1330 tot 1550
  • doorsnede door de 14e eeuwse stadsmuur aan de Nieuweweg naast de Trapkes.  

Tijdens funderingsonderzoek tegen de oostgevel van het gebouw De Trapkes en de achterliggende bebouwing werd in een drietal werkputten muurwerk ontdekt. In de meest noordelijke werkput werd onder de fundering van de huidige oostgevel van het gebouw muurwerk zichtbaar met een baksteenformaat van ca. 24 x 12 x 6 cm. Dit zou kunnen betekenen dat de zijgevel van de Trapkes op de funderingen van de stadsmuur staat. Haaks hierop (dus dwars over de Nieuwe Weg) stond 'koud' een tweesteens brede spaarboog fundering.


BR-71a-03_topo_low.jpgBR-71a-03_1824_low.jpg
De waarneming geprojecteerd op de huidige topografie en op het kadastraal minuutplan van 1824

In de meest zuidoostelijke werkput (langs de zijgevel van de jongere achterbouw van de Trapkes werd een minimaal 70 cm. dikke muur aangetroffen met een baksteenformaat van 22/23 x 10 x 4/5 cm. De bakstenen zijn veelkleurig. Tussen beide werkputten in werd een zware muur aangetroffen met een kleiner baksteenformaat. Gezien de afwerking en het baksteenformaat was dit niet de stadsmuur in de oorspronkelijke vorm. Misschien is er een relatie met de spaarboog, aangetroffen in de hierboven genoemde werkput en hebben we te maken met bebouwing van na de sloop van de stadsmuur of Tolbrugpoort.

BR-71a-03_1.jpg BR-71a-03_2.jpg
Links de stadsmuur naast de achterbouw van de Trapkes aan de Nieuweweg. Rechts de spaarboogfundering haaks op de fundering van de Trapkes

In 2005 kon de stadsmuur op zeer korte afstand van de zijgevel van de Trapkes blootgelegd worden. Niet alle muurdelen ,gezien in 2003, konden in verband worden gebracht met de stadsmuur.

Ook interessant

Nieuweweg (Centrum)
Nieuweweg (Centrum) 1550 tot heden
Na de heraanleg van de Mark loopt de Nieuweweg weer langs het water....
Gebieden
Tolbrug (Centrum)
Tolbrug (Centrum) 1190 tot heden
De Tolbrug ligt over de gereconstrueerde Haven....
Bouwwerken
Tolbrugstraat (Centrum)
Tolbrugstraat (Centrum) 1275 tot heden
De Brugstraten vormen een belangrijke winkelstraat in het stadshart....
Gebieden
Opgraving Haven/Nieuweweg 2005
Tijdens een archeologische begeleiding bij de aanleg van een ...
Archeologie
Opgraving Tolbrugpoort 1979
Tijdens een waarneming van de Archeologische Werkgroep Breda werd op ...
Archeologie
Waarneming Nieuweweg  1999
Tijdens het aanleggen van een bouwput tussen de Tolbrugstraat en ...
Archeologie
Opgraving Nieuweweg vm. Satéhut 2007
Opgraving Nieuweweg 2007 1300 tot 1900
Tussen 30 mei en 15 juni 2007 werd een archeologisch onderzoek ...
Archeologie
Bouw van stadsmuur
Bouw van stadsmuur 1330 tot 1400
Vrijwel direct nadat hertog Jan III van Brabant de stad Breda had geko...
Archeologie

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief