Nieuwe Ginnekenstraat (Centrum)

Gebieden
1876 tot heden
  • De Nieuwe Ginnekenstraat tussen de twee wereldoorlogen. (Beeldcollectie Stadsarchief Breda)  

In 1868 nam de Nederlandse regering het besluit een groot aantal vestingen op te heffen, waaronder Breda. De Domeinen van het Ministerie van Financiën namen de vestinggronden over waarna de vestingen werden gesloopt en op de vrijgekomen gronden wegen werden aangelegd. De bouwterreinen werden vervolgens in kavels verkocht. Leider van deze operatie was de Arnhemse architect F.W. van Gendt.

De ontmanteling van de vesting Breda ving aan met het slopen van de stadspoorten, in het voorjaar van 1870 de Ginnekenpoort en de Boschpoort, in de tweede helft van dat jaar de Waterpoort en in het voorjaar van 1871 de Haagpoort. De slechting was voltooid in 1876.

Plan van Uitleg van Van Gendt

Van Gendt maakte ook de plattegrond voor de nieuwe straten, het zogenaamde Plan van Uitleg. Hij modelleerde zijn ontwerp rond de Singelgracht. Hij verlengde de belangrijkste straten tot aan de reeds bestaande uitvalswegen: hij verbond de Korte Boschstraat met de Terheijdenseweg, de Boschstraat met de Teteringsedijk, de Ginnekenstraat met de Ginnekenweg, de Haagdijk met de Haagweg en de Prinsenkade met de huidige Markkade.

Boulevards

Een van de meest opvallende kenmerken van het Plan-Van Gendt is de consequente breedte van de straten. Van Gendt heeft boulevards aangelegd van dertig meter breed: de Willemstraat, Sophiastraat, Nieuwe Boschstraat, Nieuwe Ginnekenstraat, Nieuwe Haagdijk en andere. Deze boulevards waren voorzien van een dubbele rij bomen op een verhoogd middenpad. Dit stelsel van boulevards werd aangevuld met straten van zestien meter breed. Deze breedte was nog ruim voldoende voor twee rijen bomen aan de zijkant. Door middel van servituten bedong het Rijk dat de gevels van de panden aan de belangrijkste straten een hoogte zouden krijgen van minimaal acht meter. Deze kenmerken zorgen voor het typische Bredase boulevardprofiel. Het definitieve ontwerp van Van Gendt dateert van 7 april 1875.

Nieuwe Ginnekenstraat

In 1876 werd de Straatweg van Breda naar Ginneken, die oorspronkelijk meer naar het westen lag, verlegd naar het huidige tracé van de Nieuwe Ginnekenstraat. In het adresboekje staat de nieuwe straat nog onder de naam Ginneken Steenweg, maar bij raadsbesluit van 15 april 1882 werd hij de Nieuwe Ginnekenstraat genoemd, uiteraard omdat hij in het verlengde van de Ginnekenstraat ligt. Zie ook onder die naam.

Archeologisch onderzoek

Op de aansluiting met het Van Coothplein en ter hoogte van de van Goorstraat zijn resten van de 17e eeuwse vestingwerken aangetroffen.

Literatuur

Gerard Otten, De straten van Breda (Breda, 1988).
Gerard Otten, 'De ontmanteling van Breda en het Plan van Uitleg van Van Gendt, 1869-1881', in Jaarboek de Oranjeboom XLIV (1991).

Ook interessant

Straatnamen Breda Centrum
Straatnamen Breda Centrum 1125 tot heden
Praktisch alle straatnamen in de binnenstad van Breda zijn uiteraard o...
Gebieden
Nieuwe Haagdijk (Centrum)
Nieuwe Haagdijk (Centrum) 1875 tot heden
De oorspronkelijke verbinding met Princenhage liep via de Haagdijk, de...
Gebieden
Van Coothplein (Centrum)
Van Coothplein (Centrum) 1875 tot heden
In 1682 werd de vesting Breda gereconstrueerd. Daarbij werden de stads...
Gebieden
Ginnekenstraat (Centrum)
Ginnekenstraat (Centrum) 1200 tot heden
De Ginnekenstraat is een van de belangrijkste winkelstraten in het cen...
Gebieden
Passage Zuidpoort (Centrum)
De Passage staat symbool voor de grootstedelijke pretenties van Breda....
Bouwwerken
Gebieden
Opgraving Nieuw Ginnekenstraat riolering 2002
In het najaar van 2002 werden bij rioleringswerkzaamheden in ...
Archeologie
Wilhelminabrug (Breda-Centrum)
De brug over de Singelgracht tussen de Nieuwe Ginnekenstraat en de ...
Bouwwerken
Opgraving Van Coothplein 1998
In het najaar van 1998 werden aan het begin van de Nieuw Ginnekenstraa...
Archeologie
Ontmanteling van de vesting
In de tweede helft van de negentiende eeuw werd de verdediging van Ned...
Gebieden

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter