Molukse gemeenschap

Gebieden
1950
  • woningen Molukse wijk  

In 1951 kwamen er zon vierduizend Molukse militairen met hun gezinnen naar Nederland. Kloosters, landhuizen en voormalig Duitse concentratiekampen zoals bijvoorbeeld Westerbork (Schattenberg) en Vught (Lunetten) nam men in gebruik als Ambonees woonoord. Eind jaren vijftig besloot de regering dat de Molukse gemeenschap meer moest integreren in de Nederlandse samenleving. Van een snelle terugkeer was geen sprake meer. De Molukkers gingen in speciale wijken bouwen. In Breda bouwde een woningbouwvereniging de Driesprong. In deze wijk bestaat de bevolking nu nog steeds voor een derde uit bewoners met een Molukse achtergrond. Deze wijk voldoet niet meer aan de tegenwoordige wooneisen en de gemeente heeft plannen om de wijk op knappen, maar zonder de hechte, sociale structuur te verbreken.

Meer over...

Ook interessant

de Roskam (gehucht)
de Roskam (gehucht) 1500 tot 1975
Het gehucht de Roskam lag aan het einde van de Napoleonbaan vanuit Ant...
Gebieden
Opgraving Markenhage College 2014
Gedurende de kerstvakantie 2014 hebben archeologen van de gemeente Bre...
Archeologie
Lovensdijk (gehucht)
Lovensdijk (gehucht) 1350 tot 1963
Het gehucht Lovensdijk bestond uit een groepje boerderijen op een hoge...
Gebieden
Zandberg (gehucht)
Zandberg (gehucht) 1313 tot 1960
Zandberg was een klein gehucht aan de noordzijde van de brug over de M...
Gebieden
IJpelaar (gehucht)
IJpelaar (gehucht) 1250 tot heden
Voordat de wijk IJpelaar midden jaren '60 werd gebouwd (in een gebied ...
Gebieden
Opgraving Lage Kant 2014/15
In opdracht van Wonen Breburg hebben de archeologen van de gemeente Br...
Archeologie
Opgraving  Galderse weg 45 Zwart-Wit terrein 2014
Archeologisch onderzoek in juni 2014 aan de Galderseweg 45, het hockey...
Archeologie
Eikberg (gehucht)
Eikberg (gehucht) 1400 tot heden
Eikberg is een gehucht bij een kruispunt van wegen ten zuidoosten van ...
Gebieden
Opgraving Rath Verleghstraat 5  2013
Archeologen van de Gemeente Breda hebben op 29 augustus tot en met 4 s...
Archeologie

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief