Mastbosstraat, Tietaai (Princenhage)

Gebieden
1500 tot heden
  • De Mastbosstraat in Princenhage, omzoomd door zware bomen, 1976. Foto Johan van Gurp, BN De Stem. (Collectie BN De Stem, Johan van Gurp)  

Tot 1907 heeft de Mastbosstraat altijd deel uitgemaakt van een groter geheel. Voor 1907 werd deze straat de Dreef genoemd en maakte hij dus onderdeel uit van de Dreef van Princenhage naar het Mastbos. Zie verder onder de Dreef. Vanaf 1811 maakte de straat onderdeel uit van de Napoleonsweg van Parijs naar Brussel, Antwerpen, Breda, Keizersveer, Utrecht en Amsterdam. Zie hiervoor verder onder de Rijsbergseweg. De Mastbosstraat heeft sterk het karakter van een zogenaamde oude rijksweg. Hij is kaarsrecht, omzoomd met zware eikenbomen en er staan lange rijen lage huisjes aan. Hij zou met zijn lintbebouwing zó in Vlaanderen kunnen liggen. Zie voor de oude rijkswegen verder ook onder de Rijsbergseweg.

Tietaai

Pas bij besluit van de gemeenteraad van Princenhage van 31 juli 1907 kreeg de straat een eigen naam: de naam Mastbosstraat, waarschijnlijk naar analogie van de naam Liesbosstraat. Rond 1900 (en tegenwoordig ook nog wel) werden en worden de huisjes aan de Mastbosstraat in de volksmond de Tietaai genoemd. Deze bijnaam is afkomstig van Kee Tietaai, een winkelierster die kippeneieren verkocht. Een tiet is een kip en een aai is een ei.

Het tramdepot

De Mastbosstraat heeft een grote rol gespeeld in de ontsluiting van de omgeving van Breda in de negentiende eeuw door stoomtramlijnen. Hier was de stelplaats gevestigd van de Zuid-Nederlandsche Stoomtramweg-Maatschappij. Dit gebouw bestaat nog steeds, zij het dat het onderdeel is van een veel groter en moderner gebouw. Inmiddels wordt dit gebouw al jaren niet meer gebruikt als busremise. Het complex is niet beschermd als moment en zal naar verwachting in 2016 worden gesloopt om plaats te maken voor woningbouw.

Literatuur

Het verkeersplein op de Aard, in Hage, 1971, nummer 3.
Chr. Buiks, Veldnamen in de voormalige gemeente Princenhage (nog uit te geven).
C.R. Hermans, Geschiedkundig overzigt der Straatwegen in de Provincie Noordbrabant, in Handelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, 1852.
K.A.H.W. Leenders, Cultuurhistorische Landschapsinventarisatie Gemeente Breda (Breda, 2006). ErfgoedRapport Breda 1.
W.J.M. Leideritz, De tramwegen van Noord-Brabant (Leiden, 1978).
W.J.M. Leideritz, De Zuid-Nederlandsche Stoomtramweg-Maatschappij, een historische terugblik op bijna 100 jaar regionaal openbaar vervoer (1889-1985), in Jaarboek de Oranjeboom XLIV (1991).
Gerard Otten, De straten van Breda (Breda, 1988).
Gerard Otten, 'Tramlijnen en stedenbouwkundige ontwikkeling tussen 1870 en 1914', in Historisch-Geografisch Tijdschrift, jaargang 1999 no. 1.
Karel Peeters, Het ontstaan der staatsbaan Antwerpen-Breda te Wuestwezel (1806-11), in Wesalia, orgaan van de Oudheidkundige kring van Wuustwezel, 1926, nummer 1.
B.G.M. Strootman, Oude rijkswegen, ontstaan, oorspronkelijk en huidig beeld van de oude rijkswegen in Nederland (Utrecht, 1992, derde druk.

Ook interessant

Princenhage
In archiefbronnen komt de naam Hage voor het eerst voor in deze oorkon...
Gebieden
Straatnamen Princenhage
Straatnamen Princenhage 1200 tot heden
Tot 1942 was Princenhage een zelfstandige gemeente. In dat jaar werd h...
Gebieden
Het voormalig tramdepot aan de Mastbosstraat
Aan de Mastbosstraat in Princenhage staat een waar monument van indust...
Bouwwerken
Oranjeboomstraat en Talmastraat (Heuvel)
De Oranjeboomstraat en de huidige Talmastraat vormden in de middeleeuw...
Gebieden
Postillonstraat (Princenhage)
In 1930 werd de Heuvelstraat ingrijpend gereconstrueerd. Daarbij kwam ...
Gebieden
Heuvelstraat (Princenhage)
Aanvankelijk was de Heuvelstraat een smal en kronkelig straatje dat ee...
Gebieden
Dreef (Princenhage)
Dreef (Princenhage) 1500 tot heden
Breda wordt gepromoot als Nassaustad. Tussen 1404 en 1566 was Breda de...
Gebieden
Haagsemarkt (Princenhage)
Haagsemarkt (Princenhage) 1500 tot heden
De Haagsemarkt vormt vanouds het centrum van het dorp Princenhage, sin...
Gebieden
Rijsbergseweg (Effen)
Rijsbergseweg (Effen) 1800 tot heden
Breda ligt in het midden van een ster van oude rijkswegen die alle kan...
Gebieden
Tweede, 'grote' annexatie
Al vanaf de ontmanteling van de vestingwerken in 1870 deed Breda pogin...
Gebieden
Stoomtrams ontsluiten West-Brabant
In 1880 werd de hier afgebeelde eerste interlokale stoomtramlijn in Ne...
Gebeurtenissen

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief