Mariaschool

Bouwwerken
1937 tot heden
  • Klooster, lagere school en kleuterschool-complex aan de Overakkerstraat  

Nadat in mei 1934 de Mariakerk in gebruik genomen was, werden er in augustus 1936 de eerste plannen gemaakt voor de eerste school voor de nieuwe parochie. De aanvraag die werd ingediend vermelde al 100 aanstaande leerlingen die in 1930 en 1931 geboren waren. Aangezien 60 leerlingen het minimum was voor een nieuwe school werd de aanvraag gelijk gehonoreerd. Het architectenbureau Jac. Hurks J. Groenendaal uit Roosendaal ontwierp een gebouwencomplex dat ruimte bood aan vijf klassen voor lager onderwijs en ook aan drie klassen voor kleuteronderwijs. De scholen heetten aanvankelijk Agnesschool en Mariahuis.

De school ging op 1 september 1937 van start, maar omdat de nieuwbouw nog niet gereed was, kregen de drie klassen met totaal 100 kinderen tot 1 januari 1938 onderdak in het patronaatsgebouw van de Laurentiusparochie. Op zondag 16 januari werd de school plechtig ingewijd. Een half jaar later droeg het schoolbestuur van de parochie het scholencomplex over aan de Zuster Franciscanessen van 't Withof te Etten die de zorg voor voor het onderwijs op zich hadden genomen. Eerst waren de zusters ondergebracht in het Piusgesticht van de Laurentiusparochie. Op 14 oktober 1939 kon de bisschop van Breda echter het Maria ter Engelen klooster inzegenen dat naast de school was gelegen, en konden de zusters hun intrek nemen in deze nabijgelegen accomodatie. De zusters gaven naast de leiding aan de kleuterschool en de lagere school ook leiding aan een modevakschool.

In mei 1939 werd al voorzien dat in september 1940 de school ruimtegebrek zou krijgen en daarom diende het kerkbestuur een aanvraag in voor een apart jongensschool. De vierklassige Gabriëlschool kon echter pas op 12 januari 1941 in gebruik worden genomen.

Literatuur

Jansen, Ad (1990) Een halve eeuw Ginneken; Schetsen uit de periode1890-1942. Deel 1. Breda: Boekhandel Hein van Kemenade.

Ook interessant

Straatnamen Overakker
Straatnamen Overakker 1500 tot heden
Historisch gezien behoort de wijk Overakker tot de voormalige gemeente...
Gebieden
Sint Frans ofwel Piusgesticht
Het katholiek onderwijs in het Ginneken begint in 1871 toe de Zuster...
Bouwwerken
Maria ter Engelen Klooster
Het voormalige zusterhuis voor de zusters Maria ter Engelen is naar he...
Bouwwerken
Mariakerk
Mariakerk 1933 tot heden
De Mariaparochie is opgericht in februari 1933. De toenmalige bouwpast...
Bouwwerken
Marialaan (Overakker)
Marialaan (Overakker) 1933 tot heden
Sommige, royaal in het groen aangelegde wegen in Breda kunnen we besch...
Gebieden

Locatie

Overakkerstraat 194, 4834 XP Breda

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief