Linie 1624-1625

Gebeurtenissen
1624 tot 1625
  • Het Beleg van Breda door Spinola 1624-1625 (bron: Breda in Kaart)  

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) ging het om het bezit van vestingsteden. Echte veldslagen kwamen weinig voor. De belegering en verovering van een stad duurde minstens enkele weken en soms maanden. In de Tachtigjarige Oorlog wisselde Breda vijf maal van bezetter. In 1624/5 en 1637 ging dat met omvangrijke en langdurige belegeringen gepaard, die heel de streek rond Breda op zijn kop zetten.

Om de stad tijdens het beleg van 1624-1625 uit te kunnen hongeren moest deze worden afgesloten van de buitenwereld, zodat geen voedsel meer naar binnen kon worden gebracht. Om dit te kunnen bereiken liet Spinola een ruim vijftig kilometer lang linie aanleggen rond de stad.

Rond de stad werd een buiten-omsingelingswal gelegd, met daarop een aantal grote en kleine kampen. Bovendien werden de wegen vaak op meer eenvoudige wijze versterkt. In heel het gebied wemelde het van grotere en kleinere schansjes en het geheel was voortdurend in ontwikkeling naarmate het beleg vorderde. In 1625 liep een walwerk langs de Bavelselaan, ten zuiden langs de Kleine Hoeve, over de Grote Akker en langs de Buissehoeve. Het hoofdkamp lag op Overakker met daarboven een klein kampje; ook op Bouvigne waren troepen gelegerd.

De legerkampen werden vaak op hoge droge locaties aangelegd die ook relatief vlak waren. Meestal werd ook een locatie gezocht in de buurt van een grote boerderij of landhuis waar de aanvoerder kon overnachten. Bij het beleg van 1624/25 waren er o.a.legerkampen bij Bergschot, bij Landgoed IJpelaar, bij Overakker (Landgoed Wolfslaar), bij Bouvigne, ten westen van Princenhage, bij Gageldonk en bij Hartelkamp.

Ook interessant

Jan VIII van Nassau-Siegen
Maurits van Oranje werd als baron van Breda opgevolgd door een ver fam...
Personen
Opgraving Dr. Batenburglaan 2009
In februari 2009 heeft er op de weilanden tussen het voormalige Esso h...
Archeologie
Het voetvolkkamp Overakker
Tijdens het beleg door Spinola gedurende 1624-1625 was er een legerkam...
Gebeurtenissen
Linie 1637
Linie 1637 1637
ijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) ging het om het bezit van v...
Gebeurtenissen
Opgraving Wolfslaardreef 2003
De aanleiding voor het onderzoek op de Grote Akker, gelegen tussen ...
Archeologie
Spinola neemt Breda in
Het Twaalfjarig Bestand was nauwelijks ten einde (1621) of de Spanjaar...
Gebeurtenissen
De Spinolaschans
Om de stad Breda tijdens het beleg van 1624-1625 uit te kunnen hongere...
Gebieden

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief