Leursebaan (buiten-gebied Princenhage)

Gebieden
1200 tot heden
  • Het kruisbeeld op de splitsing van de Leursebaan en het Jagerpad. Foto: Simon Schonck. (Beeldcollectie Stadsarchief Breda)  

Sommige straten buiten het oude centrum kunnen we aanduiden als oude linten. Dit zijn middeleeuwse wegen, waarlangs in de loop van de negentiende en twintigste eeuw lintbebouwing is ontstaan.
De huidige Leursebaan begint ter hoogte van het IABC-terrein en loopt in westelijke richting tot halverwege het Liesbos waar de straatnaam verandert in Liesboslaan. Tot het begin van de twintigste eeuw begon de Leursebaan echter al bij de Haagweg en volgde dan de huidige Kolfbaanstraat, Magnoliastraat en Lariksstraat. Het volgende stuk is niet meer in het huidige straatbeeld te herkennen.De loop van de oude Leursebaan is pas weer herkenbaar in het huidigeTijmblauwtje en de Weerschijnvlinder in Westerpark.
Oorspronkelijk had de Leursebaan in de middeleeuwen een kronkelig verloop. Alleen het stuk na de Haagweg tot aan het Liesbos heeft deze loop lange tijd gehouden. Ter hoogte van de aansluiting op de Haagweg is de loop duidelijk verlegd. Vanwege de aanleg van de vestingwerken in het midden van de zestiende eeuw moest de aansluiting van de Leursebaan op de Haagweg worden aangepast en werd deze erg onnatuurlijk en hoekig (Leenders 2006). Ook het gedeelte van de Leursebaan ter hoogte van het Liesbos is aangepast. De Leurse Baan bestaat langs het Liesbos uit enkele rechte stukken die aangelegd zijn bij de herinrichting van het bos rond 1620. De oorspronkelijke middeleeuwse weg moet hier ergens ten zuiden van gelopen hebben.

Leurseweg, Leursedijk, Leursebaan, Heerbaan

De toponymist Chr. Buiks vond vermeldingen van de Leurseweg (Leurschen Wech) op Heilaar vanaf 1529. De naam Leursebaan (Leurse Baen, de bane van de Leur na Breda) komt voor vanaf 1667. De weg werd ook wel de Leursedijk genoemd (den Dyck van de Lore, 1634, den Dyck van de Leure, 1699). De weg werd ook wel kortweg de Heerbaan genoemd (1650). Heerbaan is een grote, doorgaande weg. De Heerbanen waren bezit van de Heer van Breda. Een dergelijke heerbaan moest twintig voeten breed zijn (11,20 meter). Vaak werden er echter delen van ingenomen, bijvoorbeeld om er een schuurtje op te zetten. Aan weerszijden van een heerbaan lag een sloot. Sinds het midden van de negentiende eeuw is de naam Leursebaan de gebruikelijke naam.

Leursepad

Er bestond ook een Leursepad (Leurschen Pat), reeds vermeld in 1526. Dit voetpad naar de Leur liep ten noorden van de Leursebaan.

Literatuur

Chr. Buiks, Veldnamen in de voormalige gemeente Princenhage (nog uit te geven).
K.A.H.W. Leenders, Cultuurhistorische landschapsinventarisatie gemeente Breda (Breda, 2006). ErfgoedRapport Breda, nummer 1.
Gerard Otten, De straten van Breda (Breda, 1988).


Ook interessant

Vaareind
Vaareind 1325 tot heden
Vaareind is een oud gehucht tussen de Leursebaan en de spoorlijn naar...
Gebieden
Straatnamen Tuinzigt en Westerpark
Historisch gezien behoren de wijken Tuinzigt en Westerpark tot de ...
Gebieden
Opgraving Leursebaan Greenery  2005
Naar aanleiding van de herontwikkeling van een aantal terreinen ...
Archeologie
Opgraving HSL Vinkenburg  2001-02
De opgravingslocatie "Vinkenburg" was gelegen ...
Archeologie
Opgraving HSL leidingtracé 2000
De aanleiding voor dit archeologisch onderzoek was de aanleg ...
Archeologie
Opgraving Heilaarpark  2007/08
In de winter van 2007 heeft er in het plangebied ...
Archeologie
Haagweg (Princenhage)
Haagweg (Princenhage) 1400 tot heden
Sommige straten buiten het oude centrum kunnen we aanduiden als oude l...
Gebieden
Tilburgseweg (Heusdenhout)
Breda ligt in het midden van een ster van oude rijkswegen die alle ...
Gebieden
Straatnamen Princenhage
Straatnamen Princenhage 1200 tot heden
Tot 1942 was Princenhage een zelfstandige gemeente. In dat jaar werd h...
Gebieden
Het Liesbos
Het Liesbos wordt voor het eerst vermeld in een oorkonde van Hendrik V...
Gebieden

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief