Lage Weg (Teteringen)

Gebieden
1200 tot heden
  • De Lage Weg begint vlak bij de Driesprong en loopt vandaar naar het Cadettenkamp. (bron: Google Streetview)  

Vanouds maakte deze weg deel uit van de grote verbinding van Breda naar Geertruidenberg, Oosterhout en Den Bosch. Volgens de historisch-geograaf Karel Leenders is de Teteringsedijk, waar de huidige Lage Weg aanvankelijk deel van uitmaakte, aangelegd vóór 1212. Deze verbinding verliet Breda langs de Teteringsedijk en liep verder langs de huidige Lage Weg. Bij de huidige Posthoorn waaierde deze weg uit in verschillende richtingen: langs het Moleneind, Hoolstraat, Hoeveneind en Bergsebaan in de richting van Geertruidenberg, langs de huidige Wildhage, Sint Josephstraat en Heistraat naar Oosterhout en langs de huidige Galgenstraat en Dongensebaan naar Dongen, Loon op Zand en Den Bosch. Het punt waar de weg splitste naar Geertruidenberg en Den Bosch heette algemeen de Vuilenbras. Leenders noemt dit punt de oude Driesprong. Met de aanleg van de huidige kaarsrechte Oosterhoutseweg in 1813-1816 en de Tilburgseweg in 1822-1823 verloren deze wegen hun functie.

In 1800 plaatste de gemeente Teteringen een houten standaardmolen aan de zuidzijde van de Teteringsedijk. We moeten ons niet laten misleiden door deze plaatsaanduiding, het gaat om een perceel aan de zuidzijde van de huidige Lage Weg, die toen nog onderdeel uitmaakte van de Teteringsedijk.

De Vuylenbras

De Vuylenbras wordt volgens de toponymist Chr. Buiks voor het eerste vermeld in 1659, maar in 1661 heet deze stede (boerderij) al vanouts genaemd den Vuylenbras. In 1815 heet deze plaats den Vuylenbras of Posthoren. Een vuile bras is volgens Buiks een walgelijk persoon. Een andere verklaring is dat de weg naar Dongen hier ter plaatse zeer breed was en er een modderpoel vormde. De naamsverandering van Vuilenbras naar Posthoorn zal wel ingegeven zijn door de pejoratieve klank (ongunstige klank) van Vuilenbras.

Op het minuutplan van het kadaster van 1824 staat de Lage Weg aangeduid als de Baan van Breda naar Dongen. Volgens de wegenlegger van de gemeente Teteringen van 1951 heette de weg toen de Weg naar den Molen. Voor deze molen zie onder Moleneind (Teteringen). Toen in 1953 de straten in Teteringen officiële namen kregen en de huizen genummerd werden per straat kreeg de Lage Weg deze naam met als motivatie ter plaatse gebruikelijke benaming. De Lage Weg onder Teteringen gaat over in de Parallelweg onder Breda.

Literatuur

Chr. Buiks, Toponiemen van Teteringen (z.p., 1990).
K.A.H.W. Leenders, Cultuurhistorische landschapsinventarisatie gemeente Breda (Breda, 2006). ErfgoedRapport Breda, nummer 1.
G.J. Rehm, De molen van Teteringen, in Jaarboek de Oranjeboom XVII (1964)


Ook interessant

Opgraving Lageweg 2008
Opgraving Lageweg 2008 -700 tot 1550
In de loop van 2008 heeft BAAC bv een definitieve opgraving uitgevoerd...
Archeologie
Opgraving Lageweg / Digitparc  2007
In de herfst van 2007 heeft er op het te ontwikkelen bedrijventerrein ...
Archeologie
Vlielandstraat, Driesprong (Brabantpark)
Tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog deed op voorstel van de ...
Gebieden
Straatnamen Teteringen
Straatnamen Teteringen 1500 tot heden
Tot 1795 behoorde het dorp Teteringen tot de jurisdictie van de stad B...
Gebieden
Dongensebaan (Teteringen)
Dongensebaan (Teteringen) 1200 tot heden
Langs de Galgenstraat loopt het recreatief fietspad van Breda naar Don...
Gebieden
Moleneind (Teteringen)
Moleneind (Teteringen) 1200 tot heden
Vanouds maakte het Moleneind deel uit van de grote verbinding...
Gebieden
Hoolstraat (Teteringen)
Hoolstraat (Teteringen) 1200 tot heden
De hoofdstraat van TeteringenDe Hoolstraat maakt, samen met het Hoeven...
Gebieden
Galgenstraat (Teteringen)
Galgenstraat (Teteringen) 1200 tot heden
De Galgenstraat is een oude kasseiweg vanaf de Posthoorn (t.h.v. viadu...
Gebieden
Frederik Hendrik neemt Breda in
Op 21 juli 1637 sloeg prins Frederik Hendrik het beleg rond Breda om e...
Gebeurtenissen
Aanleg Haagdijk en Teteringsedijk
De belangrijke oost-westroute over het grondgebied van de heer van Bre...
Archeologie

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Downloads

Nieuwsbrief