Koninklijke Militaire Academie

Bouwwerken
1828
  • Tekening van de gevel van het Kasteel van Breda  

In 1826 begon een nieuwe periode in de geschiedenis van het kasteelcomplex van Breda. Koning Willem I besloot de opleiding voor genie- en artillerieofficieren in Delft op te heffen en in het paleis van Breda een militaire academie te vestigen. Willem I koos voor Breda vanwege de centrale ligging in de toenmalige Verenigde Nederlanden. Bij de noodzakelijke verbouwing ging veel van het oude renaissancepaleis verloren, zoals de overgebleven toren van de burcht van Jan van Polanen en de toegangstrap naar de grote zaal. Het resterende gebouw werd met een verdieping opgehoogd en grotendeels ontdaan van haar zestiende-eeuwse ornamentiek. De eerste cadetten betraden in 1828 het academieterrein. Zij zagen een kaal strak gebouw zonder versiering. Pas in de twintigste eeuw werden restauraties met enig oog voor de historische waarde uitgevoerd.

Ook interessant

Duellaantje (Mastbos)
Duellaantje (Mastbos) 1844 tot heden
Het Duellaantje loopt ongeveer noord zuid door het Mastbos vanaf de ...
Gebieden
Trip van Zoutlandkazerne
Trip van Zoutlandkazerne 1912 tot 1913
Vanaf 1906 was de vestiging van een cavaleriekazerne in Breda een bela...
Bouwwerken
HBS op Kasteelplein
De Hogere Burgerschool (HBS) werd in Nederland ingevoerd in 1863. In B...
Bouwwerken
25-jarig bestaan KMA
In 1853 werd met veel feestelijkheden het 25-jarig bestaan van de...
Gebeurtenissen
Het paleis van Hendrik III
Graaf Hendrik III van Nassau had een vooraanstaande positie aan het Bo...
Bouwwerken

Locatie

Kasteelplein, Breda

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief