Kerkhofweg, Klampetter (Ginneken)

Gebieden
1500 tot heden
  • De molen het Fortuyn, gebouwd in 1800, op de hoek van de Bavelselaan en de huidige Kerkhofweg (ook wel Molenstraat genaamd), 1923. (Beeldcollectie Stadsarchief Breda)  

Deze straat komt al voor op de kaart van het Mastbos, vervaardigd door Jan Pieterszoon Dou in 1625 naar eerdere metingen van Jacob Lips uit 1621 en 1624. In de loop van zijn bestaan heeft de straat onder heel wat namen bekend gestaan: Zandstraat, Molenstraat, Akkerstraat en Klappeistraat of Klampetter.

Zandstraat

Op de Tiendkaart van Ginneken van 1713 wordt hij aangeduid als de Sandstraat (Zandstraat). De toponymist Chr. Buiks vond vermeldingen van deze naam tussen 1738 en 1819. Deze naam hangt samen met die van de Zandtiend, een gebied waarvan deze straat de grens vormde. Volgens Buiks bestond deze tiendklamp uit wat hoger gelegen zandgronden.

Molenstraat

In 1800 werd op de noordoosthoek van de huidige Kerkhofweg en de Bavelselaan de molen het Fortuyn gebouwd. Het minuutplan van het kadaster van 1827 noemt deze straat dan ook de Molenstraat of de Meulenstraat. De molen is voor afbraak verkocht in 1925. De legger (registratie) van openbare wegen van ongeveer 1870 en die van 1880 noemen het gedeelte ten noorden van de Bavelselaan de Akkerstraat en dat ten zuiden daarvan de Molenstraat. Bij besluit van de gemeenteraad van Ginneken en Bavel van 15 maart 1902 kreeg het noordelijk gedeelte juist de naam Molenstraat en het zuidelijk gedeelte de naam Zandstraat.

Klampetter

De Molenstraat stond in de volksmond beter bekend als de Klampetter. Het Dagblad van Noord-Brabant van 24 februari 1900 maakt melding van de aanleg van het nieuwe kerkhof in Ginneken aan de Klappeijstraat. Klappei betekent klaphek, maar ook een kletsziek vrouwspersoon. De naam Klampetter was in 1942 nog algemeen in gebruik en is ook nu nog bekend. Bij de annexatie van 1942 werd de naam Kerkhofweg ingevoerd, omdat de straatnaam Molenstraat in Breda al bestond. Het Ginnekense rooms-katholieke kerkhof aan de Vogelenzanglaan had voorheen zijn ingang aan de Kerkhofweg.

Literatuur

Chr. Buiks, Veldnamen in de voormalige gemeente Ginneken en Bavel (Nieuw-Ginneken, 1986), deel 15 en 16, Ginneken-Dorp.
Gerard Otten, De straten van Breda (Breda, 1988).

Ook interessant

Vogelenzanglaan (Ginneken)
De Vogelenzanglaan kreeg zijn naam in 1938 en ontleent zijn naam aan h...
Gebieden
Straatnamen Ginneken
Straatnamen Ginneken 1200 tot heden
Tot 1942 maakten Ginneken, Bavel en Ulvenhout en een aantal gehuchten ...
Gebieden
Tweede, 'grote' annexatie
Al vanaf de ontmanteling van de vestingwerken in 1870 deed Breda pogin...
Gebieden

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief