Karolingische vondsten in Princenhage

Archeologie
950
  • bewoningssporen in Princenhage  

Over de bewoningsgeschiedenis van Breda in de negende en tiende eeuw is bijzonder weinig bekend. Algemeen wordt aangenomen dat rond 700 mensen wegtrokken en zich vestigden in nieuwe nederzettingen, die onder controle stonden van Frankische heersers. Vaak gaat het daarbij om hoeven van pachters en horigen in het nieuwe hofstelsel. Bij het onderzoek in Breda-West werden nauwelijks sporen uit de Karolingische tijd gevonden. Hier bij het HSL-onderzoek werden bij Princenhage enkele Karolingische erven (woonhuizen, bijgebouwen en waterputten) aangetroffen in de buurt van de Meester Bierensweg en in de omgeving van het veilingcomplex de Greenery. De oudste naam voor Princenhage is Mertersem. Zo'n toponiem getuigt van een vroegmiddeleeuwse oorsprong.

Ook interessant

Opgraving HSL Westrik,1999-2000
In het kader van de aanleg van de Hogesnelheidslijn heeft in 1999 een ...
Archeologie
Princenhage
In archiefbronnen komt de naam Hage voor het eerst voor in deze oorkon...
Gebieden
Karolingische boomstamput
Al vanaf de bronstijd werden uitgeholde boomstammen ingegraven als wat...
Bouwwerken

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief