Jagers/verzamelaars aan de rand van het beekdal

Archeologie
-5000
  • vuurstenen werktuigen Princenhage  

Na het Aller-interstadiaal (een warmere periode in de laatste IJstijd) werd het kortstondig weer wat kouder, maar omstreeks 8000 v.Chr. werd het definitief warmer. De huidige tussenijstijd brak aan. Schoorvoetend deden hazelaar en eik hun intrede en in de beekdalen zouden vochtige elzenbossen gaan domineren.
Tijdens opgravingen in 2005 en 2006 op het bedrijventerrein de Wig, tussen de Hogesnelheidsspoorlijn (HSL) en de wijk Princenhage, werd in het beekdal van de Bijloop een voor Breda opmerkelijk grote hoeveelheid vuurstenen werktuigen gevonden uit de midden steentijd (mesolithicum). Het materiaal lag niet meer op zijn oorspronkelijke plaats, maar is vanuit een hogere zandrug het beekdal ingespoeld. Dit wijst er op dat de makers en gebruikers van deze werktuigen op de naastgelegen zandrug een kampement hebben gehad.

Ook interessant

Opgraving Princenhagelaan 2011
In opdracht van de van de gemeente Breda heeft het Bureau Cultureel Er...
Archeologie
Opgraving HSL Effen-Noord  2000-01
De vindplaats Effen-Noord bevond zich net ten noorden van de Aa ...
Archeologie
Vuurstenen werktuigen
Omstreeks 9800 v.Chr. begon een kortstondige warme periode, die we ...
Voorwerpen

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief