Jagers/verzamelaars aan de rand van het beekdal

Archeologie
-5000
  • vuurstenen werktuigen Princenhage  

Na het Aller-interstadiaal (een warmere periode in de laatste IJstijd) werd het kortstondig weer wat kouder, maar omstreeks 8000 v.Chr. werd het definitief warmer. De huidige tussenijstijd brak aan. Schoorvoetend deden hazelaar en eik hun intrede en in de beekdalen zouden vochtige elzenbossen gaan domineren.
Tijdens opgravingen in 2005 en 2006 op het bedrijventerrein de Wig, tussen de Hogesnelheidsspoorlijn (HSL) en de wijk Princenhage, werd in het beekdal van de Bijloop een voor Breda opmerkelijk grote hoeveelheid vuurstenen werktuigen gevonden uit de midden steentijd (mesolithicum). Het materiaal lag niet meer op zijn oorspronkelijke plaats, maar is vanuit een hogere zandrug het beekdal ingespoeld. Dit wijst er op dat de makers en gebruikers van deze werktuigen op de naastgelegen zandrug een kampement hebben gehad.

Ook interessant

Opgraving Markenhage College 2014
Gedurende de kerstvakantie 2014 hebben archeologen van de gemeente Bre...
Archeologie
Lovensdijk (gehucht)
Lovensdijk (gehucht) 1350 tot 1963
Het gehucht Lovensdijk bestond uit een groepje boerderijen op een hoge...
Gebieden
Zandberg (gehucht)
Zandberg (gehucht) 1313 tot 1960
Zandberg was een klein gehucht aan de noordzijde van de brug over de M...
Gebieden
IJpelaar (gehucht)
IJpelaar (gehucht) 1250 tot heden
Voordat de wijk IJpelaar midden jaren '60 werd gebouwd (in een gebied ...
Gebieden
Opgraving Lage Kant 2014/15
In opdracht van Wonen Breburg hebben de archeologen van de gemeente Br...
Archeologie
Opgraving  Galderse weg 45 Zwart-Wit terrein 2014
Archeologisch onderzoek in juni 2014 aan de Galderseweg 45, het hockey...
Archeologie
Eikberg (gehucht)
Eikberg (gehucht) 1400 tot heden
Eikberg is een gehucht bij een kruispunt van wegen ten zuidoosten van ...
Gebieden
Opgraving Rath Verleghstraat 5  2013
Archeologen van de Gemeente Breda hebben op 29 augustus tot en met 4 s...
Archeologie
Begeleiding Willem-Alexanderbrug 2013
Tijdens de graafwerkzaamheden bij de aanleg van de Willem-Alexanderbru...
Archeologie

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief