Hyacintplein en de bloemenbuurt (Zandberg)

Gebieden
1924 tot heden
  • Het Rozenplein, het huidige Hyacintplein, in 1930. Het plein was toen vlak na de annexatie nog niet behoorlijk verhard. (Beeldcollectie Stadsarchief Breda)  

Tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog deed op voorstel van de dienst Openbare Werken de zogenaamde thematische straatnaamgeving zijn intrede in Breda. Straten werden genoemd naar bloemen, bomen, vogels enzovoorts. Er moesten binnen korte tijd heel veel straten van een naam worden voorzien. Bovendien had men in deze tijd nog de illusie dat elke Bredanaar elke straat in Breda zou moeten kunnen vinden. Later ging men op voorstel van burgemeester Van Sonsbeeck ook straten noemen naar schilders, zeehelden en dichters. Het zeeheldenkwartier riep het glorierijke Hollandse verleden in herinnering.
De laatste maal dat thematische straatnaamgeving op grote schaal is toegepast is in Geeren-Zuid en -Noord in 1961, waar de straten genoemd werden naar Nederlandse en Belgische architecten. Thematische straatnaamgeving werd in deze tijd al beschouwd als saai en troosteloos.

Rozenplein en Bloemenbuurt

Tot en met 1927 behoorde de Zandberg nog tot de gemeente Teteringen. Op 31 oktober 1924 gaf de gemeenteraad van deze gemeente het plein de naam Rozenplein en de straten namen van bloemen. Dit is de eerste toepassing van de zogenaamde thematische straatnaamgeving in Breda. Na de annexatie van 1942 kreeg het Rozenplein in verband met eventuele verwarring met de Rozenlaan in Ginneken de naam Hyacintplein.

Literatuur

Gerard Otten, De straten van Breda (Breda, 1988).
Gerard Otten, De wijken in Breda uit de jaren twintig en dertig: een toekomstig Beschermd Stadsgezicht?, in Engelbrecht van Nassau, jaargang 2001, nummers 2 en 3.

Ook interessant

Straatnamen Zandberg en Sportpark
De gehuchten Zandberg, Molengracht, Lovensdijk, Teteringsedijk en Terh...
Gebieden
Lindeplein en bomenbuurt (Tuinzigt)
In 1901 werd de Woningwet ingevoerd met als doel bewoning van...
Gebieden
Zandbergplein en hemellichamenbuurt (Zandberg)
Tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog deed op voorstel van de die...
Gebieden
Tennisplein en Olympische straten (Sportpark)
Tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog deed op voorstel van de die...
Gebieden

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief