Houten ploegschaar

Voorwerpen
-500
  • Houten ploegschaar  

Ploegen ging vroeger anders dan nu. De keerploeg, die de grond dus doorsnijdt en omkeert kennen we pas vanaf de ijzertijd. Daarvoor werd de grond bewerkt met een zogenaamd eergetouw. Dit primitieve ploegwerktuig, dat al vanaf het neolithicum bekend is, breekt de zode of kluit van de akker wel open, maar keert de grond niet om. Om de bodem zo goed mogelijk te kunnen bewerken werd de akker kruiselings opengereten. Tijdens archeologisch onderzoek in het tracé van de Hogesnelheidslijn werd, ter hoogte van de Ettensebaan, in een waterput een ploegschaar van zo'n eergetouw aangetroffen, bestaande uit één stuk eikenhout met een pijlvormig blad. Er zijn geen slijtagesporen op zichtbaar. Dat zou erop kunnen duiden dat toen reeds een met ijzer beslagen punt is gebruikt.

Ook interessant

Opgraving HSL Vinkenburg  2001-02
De opgravingslocatie "Vinkenburg" was gelegen ...
Archeologie
De eerste huizen
Omstreeks 1500 v.Chr., in de midden bronstijd, werden de eerste huizen...
Archeologie

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief