Houten gebouwen langs de rivier

Archeologie
1100 tot 1200
  • opgraving visserstraat 7  

De geschiedenis van het perceel aan de Visserstraat 7 gaat terug tot het laatste kwart van de twaalfde eeuw en heeft sindsdien een uiterst complexe bewoningsgeschiedenis gekend. Ter plaatse was een opstapeling van sporen en lagen van zevenhonderd jaar bebouwing aanwezig. Aan de eerste bewoning ging de ontginning van het terrein vooraf, waarbij de veenlaag werd omgespit en met schoon zand werd opgehoogd. Daarop bevonden zich resten van houten gebouwen met lemen vloeren en haardplaatsen midden in het woongedeelte. De afvallagen op de erven bevatten uitzonderlijk veel houtskool- en visresten. De laatste bebouwing bestond uit een laat vijftiende-eeuws woonhuis met een achttiende-eeuwse gevel. Dit huis werd door brand aangetast in 1978. Na jarenlange verwaarlozing werd het uiteindelijk toch gesloopt.

Ook interessant

Opgraving Markenhage College 2014
Gedurende de kerstvakantie 2014 hebben archeologen van de gemeente Bre...
Archeologie
Lovensdijk (gehucht)
Lovensdijk (gehucht) 1350 tot 1963
Het gehucht Lovensdijk bestond uit een groepje boerderijen op een hoge...
Gebieden
Zandberg (gehucht)
Zandberg (gehucht) 1313 tot 1960
Zandberg was een klein gehucht aan de noordzijde van de brug over de M...
Gebieden
IJpelaar (gehucht)
IJpelaar (gehucht) 1250 tot heden
Voordat de wijk IJpelaar midden jaren '60 werd gebouwd (in een gebied ...
Gebieden
Opgraving Lage Kant 2014/15
In opdracht van Wonen Breburg hebben de archeologen van de gemeente Br...
Archeologie
Opgraving  Galderse weg 45 Zwart-Wit terrein 2014
Archeologisch onderzoek in juni 2014 aan de Galderseweg 45, het hockey...
Archeologie
Eikberg (gehucht)
Eikberg (gehucht) 1400 tot heden
Eikberg is een gehucht bij een kruispunt van wegen ten zuidoosten van ...
Gebieden
Opgraving Rath Verleghstraat 5  2013
Archeologen van de Gemeente Breda hebben op 29 augustus tot en met 4 s...
Archeologie
Begeleiding Willem-Alexanderbrug 2013
Tijdens de graafwerkzaamheden bij de aanleg van de Willem-Alexanderbru...
Archeologie

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief