Hooijdonkseweg (Haagse Beemden)

Gebieden
1564 tot heden
  • De Kluisstraat gezien vanaf de Hooijdonkseweg. Foto: Karel Leenders. (Beeldcollectie Stadsarchief Breda)  

De historisch-geograaf Karel Leenders duidt in zijn cultuurhistorische landschapsinventarisatie van de gemeente Breda de Hooidonkseweg aan als een beemdenweg. Een beemdenweg is een weg die naar de beemden leidt, en meestal dood loopt.
De toponymist Christ Buiks vond de Ooyendonkseweg voor het eerst vermeld in 1564: den Oeyendoncxenwech. In 1686 bepaalde het dorpsbestuur van Princenhage volgens Buiks dat de gegoeiden (grondeigenaren, ingelanden) in de polder van Oiyendonk het Werftse-, het Oyendonckschen- en het Damsweegjen moesten onderhouden, "buyndertaelsgewys", dat wil zeggen naar rato van de oppervlakte die zij in eigendom hadden. Het gaat hier om de huidige Werftseweg, Hooijdonkseweg en Dammenseweg, drie beemdenwegen die dood liepen tegen de rivier de Mark.

Hooidonk, of beter Ooyendonk

Ooyendonk (Oyendonc) wordt volgens Buiks al vermeld in 1383. Ooy is volgens hem waarschijnlijk identiek met uwe, ouwe alluviaal land, verband houdend met *ahwa, water. Ooyendonk ligt tegen de Mark en zal, zeker in de wintermaanden, geregeld onder water hebben gestaan. Ooyendonk betekent dus volgens hem de hoogte bij het onder water staande of moerassige land. De twintigste-eeuwse schrijfwijze was Hooiendonk, een associatie met hooi, omdat er veel beemden lagen. Donk betekent zandige opduiking in moerassig gebied.

Literatuur

Chr. Buiks, Veldnamen in de voormalige gemeente Princenhage (nog uit te geven).
Stichting werkgroep Haagse Beemden, Voorlopige atlas van de toponiemen in de Haagse Beemden Oost (Breda, 1977).
K.A.H.W. Leenders, Cultuurhistorische landschapsinventarisatie gemeente Breda (Breda, 2006). ErfgoedRapport Breda, nummer 1.
Gerard Otten, De straten van Breda (Breda, 1988).

Ook interessant

Werftseweg (Haagse Beemden)
De historisch-geograaf Karel Leenders duidt in zijn cultuurhistorische...
Gebieden
Bredestraat (Haagse Beemden)
De straatnaam Bredestraat is relatief modern. Vóór 1800 komt de naam ...
Gebieden
Straatnamen Haagse Beemden
In de eerste woonbuurt van de Haagse Beemden kregen de straten in 1977...
Gebieden
Dammenseweg, Zwaluwstraat (Haagse Beemden)
In het noorden van de Haagse Beemden ligt de Kluisstraat. Aan de noord...
Gebieden
Haagse Beemden
In 1976 werd het gedeelte van de gemeente Prinsenbeek ten oosten van d...
Gebieden

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief