Het voormalig tramdepot aan de Mastbosstraat

Bouwwerken
1890 tot heden
  • Locomotief nummer 13 van de Zuid-Nederlandsche Stoomtramweg-Maatschappij, de ZNSM, op het emplacement in Princenhage, 1927. (Collectie BBA Fotoarchief)  

Aan de Mastbosstraat in Princenhage staat een waar monument van industrie archeologie en geschiedenis van vervoerstechniek in Breda en Noord-Brabant. Vanaf 1880 werd rond Breda een uitgebreid net van stoomtramlijnen aangelegd, dat het platteland van West-Brabant ontsloot. Vanaf 1890 was hier, aan de Mastbosstraat, de stelplaats gevestigd, de ‘dépôt’, van de Zuid-Nederlandsche Stoomtramweg-Maatschappij. Dit gebouw bestaat nog steeds, zij het met een moderne (maar daardoor niet minder interessante) voorgevel. Aan de achterzijde, aan de zijde van de Burgemeester Luijsterburghstraat, kunnen we het gebouw uit 1890 goed bekijken. Let op de ronde Belgische buurtspoorraampjes.

De Zuid-Nederlandsche Stoomtramweg-Maatschappij

In 1889 werd in Breda de Zuid-Nederlandsche Stoomtramweg-Maatschappij opgericht, de ZNSM. Het grootste deel van de aandelen was in handen van Belgische trammaatschappijen, werkmaatschappijen van Edouard Empain (1852-1929). Hij was een grote Belgische ondernemer op het gebied van elektriciteit en vervoer en internationaal bekend als de bouwer van de Parijse metro.
Op 14 mei 1890 werd de paardentramlijn van de ZNSM van Breda naar Princenhage en het Liesbos plechtig geopend, in aanwezigheid van onder andere de heer Dupont Recloux, directeur-déliqué van de ZNSM en de heer Bourgeois Pirau, directeur-ingenieur. Op de Markt te Princenhage werd de feesttram verwelkomd met het Belgische en het Nederlandse volkslied. De heer Dupont hield een toespraak in het Frans, evenals de burgemeester van Breda, mr. E. de Man.

De ‘dépôt’

Bij Princenhage werd aan de huidige Mastbosstraat door de ZNSM in 1890 een stelplaats gebouwd, de dépôt zoals het werd genoemd. Stelplaats is het Zuid-Nederlandse woord, werkplaats het Noord-Nederlandse woord en dépôt is Frans. In de volksmond werd het gebouw d'n Dipo genoemd. Het complex omvatte een emplacement met weegbrug, een werkplaats met bankwerkerij, een locomotief- en rijtuigenremise en een schilder- en timmerwerkplaats. Voor de huisvesting van personeelsleden met hun gezin werd aan de straatzijde van 'de' dépôt een rijtje van zeven woningen opgetrokken. De ZNSM gebruikte Belgische bouwtekeningen, waardoor de opstallen de kenmerken dragen van de typische Belgische buurtspoorweg-architectuur. Later is een moderne voorgevel toegevoegd, maar aan de achterzijde laat zich duidelijk nog steeds het Belgisch buurtspoorkarak

Ook interessant

Wilhelminalaan (Liesbos)
Wilhelminalaan (Liesbos) 1898 tot heden
De Wilhelminalaan is de slingerdreef in het Liesbos die loopt van de...
Gebieden
Mastbosstraat, Tietaai (Princenhage)
Tot 1907 heeft de Mastbosstraat altijd deel uitgemaakt van een groter ...
Gebieden
Dreef (Princenhage)
Dreef (Princenhage) 1500 tot heden
Breda wordt gepromoot als Nassaustad. Tussen 1404 en 1566 was Breda de...
Gebieden
Rijsbergseweg (Effen)
Rijsbergseweg (Effen) 1800 tot heden
Breda ligt in het midden van een ster van oude rijkswegen die alle kan...
Gebieden
Oude Trambaan (Hazeldonk)
Oude Trambaan (Hazeldonk) 1898 tot heden
De Oude Trambaan op Hazeldonk is een fietspad dat oost west door het ...
Gebieden
Stoomtrams ontsluiten West-Brabant
In 1880 werd de hier afgebeelde eerste interlokale stoomtramlijn in Ne...
Gebeurtenissen

Locatie

Mastbosstraat 14, 4813 GT Breda

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief