Herberg van Thorn

Archeologie
1300 tot 1375
  • opgraving Herberg van Thorn  

Bij archeologisch onderzoek in de Kraanstraat in 1997 zijn veertiende- tot zestiende-eeuwse restanten terug gevonden van de voormalige Herberg van Thorn. Dit was het economische en administratieve centrum van waaruit de bezittingen van de abdij van Thorn in de regio werden bestuurd. Onder andere werden brandresten aangetroffen, misschien van de stadsbrand van 1490.

De oudst aangetroffen bebouwing betreft veertiende-eeuwse resten van een kanunnikenhuis dat misschien in dezelfde tijd is gebouwd als Huis Brecht. Het terrein van de Herberg van Thorn werd in het begin van de zestiende eeuw in twee gedeeld bij de aanleg van de Kraanstraat. Alleen de noordwestelijke helft van de Herberg van Thorn werd opgegraven.

meer informatie


Ook interessant

Cingelstraat (Centrum)
Cingelstraat (Centrum) 1200 tot heden
De Cingelstraat ligt in het verlengde van de Schoolstraat....
Gebieden
Kraanstraat (Centrum)
Kraanstraat (Centrum) 1518 tot heden
De Kraanstraat loopt van de Schoolstraat naar de Haven....
Gebieden
Opgraving KMA Huis Brecht 1988
In de periode 1988 - 1992 is een uitgebreid archeologisch en bouwhisto...
Archeologie
Bouwwerken
Opgraving Kraanstraat 1997
Op de locatie van de huidige fietsenstalling in de Kraanstraat heeft ...
Archeologie
De Thornse marktprijs der rogge
De abdij van Thorn in Limburg bezat vanaf de elfde eeuw vele goederen ...
Voorwerpen
Huis Brecht
Huis Brecht 1300 tot 1350
Een van de oudste huizen in Breda is Huis Brecht aan de Cingelstraat. ...
Bouwwerken

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief