Heistraat (Teteringen)

Gebieden
1200 tot heden
  • Het is nauwelijks te geloven, maar de Heistraat was vóór 1813-1816 de grote baan van Breda naar Oosterhout. (bron: Google Streetview)  

Vanouds maakte deze weg deel uit van de grote baan van Breda naar Oosterhout. Deze verbinding verliet Breda langs de Teteringsedijk en liep verder langs de huidige Lage Weg. Bij de huidige Posthoorn waaierde deze weg uit in verschillende richtingen: langs het Moleneind, Hoolstraat, Hoeveneind en Bergsebaan in de richting van Geertruidenberg, langs de huidige Wildhage, Sint Josephstraat en Heistraat naar Oosterhout en langs de huidige Galgenstraat en Dongensebaan naar Dongen, Loon op Zand en Den Bosch. Met de aanleg van de huidige kaarsrechte, met bomen beplante Oosterhoutseweg in 1813-1816 verloor deze weg zijn functie.
Volgens de historisch-geograaf Karel Leenders was de baan naar Oosterhout voorheen een zeer brede baan. Het kwam wel meer voor dat een doorgaande weg over de hei steeds breder werd. Elke keer als de sporen door de wagens waren uitgereden en veranderd in een modderspoor, ging het verkeer in een spoor er naast rijden, zodat op den duur een sporenbundel van wel enkele honderden meters breed ontstond. In landbouwgebied was dit uiteraard niet mogelijk, want dan kregen de voerlieden ruzie met de boer. Al vóór de negentiende eeuw moet deze brede baan vervangen zijn door een smallere, maar beter onderhouden weg.
Volgens het minuutplan van het kadaster van 1824 heette de Heistraat toen de Oude Bredasche Baan. Volgens de wegenlegger van de gemeente Teteringen van 1951 heette de weg toen nog steeds de Oude Bredasche Baan.

Heistraat

Bij besluit van de gemeenteraad van Teteringen van 30 november 1945 werd het gedeelte van de toenmalige Heistraat van het Moleneind tot aan de Oosterhoutseweg de Sint Josephstraat genaamd. Zie verder onder Sint Josephstraat (Teteringen).
In 1953, bij het invoeren van de straatnamen en de huisnummering per straat in Teteringen, werd opgemerkt dat volgens de wegenlegger deze weg de Oude Bredasche Baan heette, maar dat de buurtbewoners spraken van de Heistraat. Bij de grenswijziging van 1997 is een gedeelte van de Heistraat naar Oosterhout gegaan. Deze heet daar nu de Oude Bredasebaan.

Strooien Dorp

Het Strooien Dorp was volgens de toponymist Chr. Buiks een groep huizen aan de Heistraat, iets ten noorden van de kruising met de Oosterhoutseweg. Dit is een spotnaam voor groep armoedige huisjes, die in plaats van riet met stro gedekt waren. Riet was altijd duurder dan stro, want dit laatste materiaal won de boer zelf, zegt Buiks.

Literatuur

Chr. Buiks, Toponiemen van Teteringen (z.p., 1990).
J.H. Hoeufft, Proeve van Bredaasch taal-eigen (Breda, 1836).
K.A.H.W. Leenders, Cultuurhistorische landschapsinventarisatie gemeente Breda (Breda, 2006). ErfgoedRapport Breda, nummer 1.

Ook interessant

Straatnamen Teteringen
Straatnamen Teteringen 1500 tot heden
Tot 1795 behoorde het dorp Teteringen tot de jurisdictie van de stad B...
Gebieden
Sint Josephstraat  (Teteringen)
Vanouds maakte deze straat deel uit van de Heistraat, de voormalige gr...
Gebieden
Hoeveneind (Teteringen)
Hoeveneind (Teteringen) 1200 tot heden
Het Hoeveneind maakt, samen met de Hoolstraat en het Moleneind, deel u...
Gebieden
Bolderstraat (Teteringen)
Bolderstraat (Teteringen) 1200 tot heden
De Bolderstraat is een verharde weg tussen het Hoeveneind en de Heistr...
Gebieden

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief