Verfijn op:

Opgraving Chassépark zuidzijde 1999
In het voorjaar van 1999 werd bij de sloop van het toegangsgebouw ...
Archeologie
Restauratie Sint-Martinuskerk
In 1873 maakte de bekende architect Pierre Cuypers een begin met de re...
Gebeurtenissen
Vuurstenen werktuigen
Omstreeks 9800 v.Chr. begon een kortstondige warme periode, die we ...
Voorwerpen
Prinsenbeek zelfstandige gemeente
Tot 1796 hoorde (Prinsen) Beek, ook parochieel, bij Princenhage. In 17...
Gebieden
Doelsteeg (Centrum)
Doelsteeg (Centrum) 1500 tot heden
Het beleid van de gemeente Breda is oude stegen en gangen te behouden ...
Gebieden
Prinsenkade
Tijdens het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) had de stad alle vertrouwe...
Archeologie
Engelbrecht I van Nassau
Engelbrecht I van Nassau-Dillenburg werd geboren op het slot Dillenbur...
Personen
Allerheiligenweg e.o. (Overakker)
Tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog deed op voorstel van de ...
Gebieden
Opgraving Waterakkers-Bouverijen 2011
Voorafgaand aan de aanleg van woningen en waterpartijen in de nieuwe w...
Archeologie
Moerdijkse Postbaan (Lies)
Sommige mensen menen dat een zandweg, als hij de Oude Dit-of-dat-baan...
Gebieden
Straatnamen Hoge Vucht
Straatnamen Hoge Vucht 1500 tot heden
Voorheen behoorde de Vuchtpolder tot de gemeente Teteringen. Vóór 1795...
Gebieden
Vincent van Gogh
Vincent van Gogh 1853 tot 1890
Vincent van Gogh wordt tegenwoordig gezien als een van de grote schild...
Personen