Verfijn op:

Aanleg Haagdijk en Teteringsedijk
De belangrijke oost-westroute over het grondgebied van de heer van Bre...
Archeologie
Haagweg (Princenhage)
Haagweg (Princenhage) 1400 tot heden
Sommige straten buiten het oude centrum kunnen we aanduiden als oude l...
Gebieden
Trip van Zoutlandkazerne
Trip van Zoutlandkazerne 1912 tot 1913
Vanaf 1906 was de vestiging van een cavaleriekazerne in Breda een bela...
Bouwwerken
Bootvormige woonstalhuizen
In Breda-West zijn de bij deze akkersporen behorende boerderijtypen op...
Archeologie
Grafmonument voor Jan de Bastaard
Geboren als buitenechtelijke zoon van Jan IV van Nassau en overleden i...
Voorwerpen
Wilhelminabrug (Breda-Centrum)
De brug over de Singelgracht tussen de Nieuwe Ginnekenstraat en de ...
Bouwwerken
Vroege begravingen
Vroege begravingen 1100 tot 1150
De ouderdom van een stad wordt niet uitsluitend afgelezen aan historis...
Archeologie
Heistraat (Teteringen)
Heistraat (Teteringen) 1200 tot heden
Vanouds maakte deze weg deel uit van de grote baan van Breda...
Gebieden
De Burcht en de "kasteel"straten  (IJpelaar)
Tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog deed op voorstel van de die...
Gebieden
De tweede stadsbrand
De zomer van 1534 was warm en droog. Op 23 juli trof voor de tweede ke...
Gebeurtenissen
Opgraving Lageweg 2008
Opgraving Lageweg 2008 -700 tot 1550
In de loop van 2008 heeft BAAC bv een definitieve opgraving uitgevoerd...
Archeologie
Opgraving Haven/Nieuweweg 2005
Tijdens een archeologische begeleiding bij de aanleg van een ...
Archeologie