Verfijn op:

Stenen trapgevels
Stenen trapgevels 1495 tot 1566
Na de stadsbranden van 1490 en 1534 werden de huizen herbouwd in steen...
Bouwwerken
Postlaantje, domineelaantje (Ginneken)
Postlaantje (Ginneken) 1200 tot heden
Volgens Ton van Dun en Ad Jansen zou dit stille voetpad in de dorpskom...
Gebieden
Goudenmuntenpad (Haagse Beemden)
Het Goudenmuntenpad loopt van het winkelcentrum Heksenwiel naar het ...
Gebieden
Pijlspits uit de vroege bronstijd
Archeologische vondsten uit het neolithicum zijn schaars in de regio B...
Voorwerpen
Booronderzoek Seeligkazerne 2009
Op het terrein van de Seeligkazerne, aan de zuidzijde van de Fellenoor...
Archeologie
Opgraving Catharinastraat 11-15 1989
Tijdens het graven van de bouwput ten behoeve van een nieuw appartemen...
Archeologie
Gasthuis aan de Haagdijk
In 1819 richtten drie katholieke burgers onder leiding van de hier afg...
Personen
Oude Hanenstraatje (Teteringen)
Het Oude Hanenstraatje is tegenwoordig een fietspad vanaf de Oosterhou...
Gebieden
Opgraving Heilaarstraat 235 2008
Aan de westzijde van de Heilaarstraat zijn bij een proefopgraving...
Archeologie
Opgraving Van Coothplein 1998
In het najaar van 1998 werden aan het begin van de Nieuw Ginnekenstraa...
Archeologie
Tuinbouw
Tuinbouw 1800 tot 1860
Al in de middeleeuwen was de stad binnen de muren, later de vesting, v...
Gebieden
Pastoor Anssemsstraat (Effen)
Midden in het dorp Effen ligt een groen plein uit de jaren negentig ...
Gebieden