Geschied- en Oudheidkundige kring de Oranjeboom

Gebeurtenissen
1948
  • beeldmerk historische vereniging "De Oranjeboom"  

Op 1 januari 1948 werd de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda De Oranjeboom opgericht. De eerste openbare bijeenkomst was op 17 januari 1948 in de receptiezaal van het Bredase stadhuis. De leden komen uit Breda en uit de verre omgeving. Een van de belangrijkste activiteiten van deze vereniging is de uitgave van het jaarboek. In deze serie van meer dan zestig boeken is een groot deel van de geschiedenis van Breda en omstreken, van stad en land vastgelegd. Verder organiseert de vereniging excursies en lezingen en beschikte de vereniging voorheen over een bibliotheek. Vanuit de Oranjeboom is de Heemkundige Kring opgericht. Initiatieven om de Oranjeboom uit te bouwen tot een Bredase vereniging Stadsherstel zijn na n project gestaakt.

Ook interessant

(Princen-)hage of Mertersem (gehucht)
Princenhage bestond voor 1500 niet ! Zo omschrijft Leenders Princenha...
Gebieden
de Rith, Rithsestraat (gehucht)
De Rith is een oud buurtschap, aanvankelijk een eenzijdig straatgehuc...
Gebieden
Geersbroek (gehucht)
Geersbroek (gehucht) 1400 tot heden
Het gehucht Geersbroek ligt voor het overgrote gedeelte in de gemeente...
Gebieden
Bavel-Kerkeind (gehucht)
Bavel-Kerkeind (gehucht) 1299 tot heden
De historische kom van Bavel, ook wel Kerkeind genoemd is een wat dich...
Gebieden
Opgraving Heilaar-Noord 2006
In het voorjaar en zomer van 2006, van 18 april tot 11 juli, heeft het...
Archeologie
Ulvenhout (gehucht)
Ulvenhout (gehucht) 1000 tot heden
Begin 19e eeuw was Ulvenhout een enkele vrij dicht bebouwde straat. Bi...
Gebieden
Bieberg (gehucht)
Bieberg (gehucht) 1474 tot heden
De eerste vermelding van de Bieberg dateert uit 1474 en betreft een &q...
Gebieden
Opgraving Montessoristraat 2015/16
In de winter van 2015 en het voorjaar van 2016 hebben archeologen van ...
Archeologie
de Roskam (gehucht)
de Roskam (gehucht) 1500 tot 1975
Het gehucht de Roskam lag aan het einde van de Napoleonbaan vanuit Ant...
Gebieden

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief