Gasverlichting

Voorwerpen
1858
  • Gaslantaarn aan de Oude Vest  

Sinds 1675 bestond al straatverlichting in Breda. Hiervoor werd plantaardige olie gebruikt. In de negentiende eeuw werden door Engelse ingenieurs overal gasfabrieken gebouwd. In opdracht van de gemeente Breda bouwde ingenieur John Bryan in 1858 een gasfabriek in de vestingwerken van de stad. Later werd hier de Nieuwe Prinsenkade aangelegd. Het gas werd gebruikt voor straatverlichting, zoals hier aan de Oude Vest. Het gas werd tevens gebruikt voor verlichting bij particulieren thuis. Later werd ook gas geleverd voor de aandrijving van gasmotoren. Het gas werd gewonnen uit steenkool. Vanaf 1947 werd het steenkoolgas verdrongen door mijngas, en dit op zijn beurt vanaf 1962 door aardgas. Tussen de twee wereldoorlogen werden in de nieuwe wijken door de gemeente Breda nog steeds gaslantaarns geplaatst, die een betere lichtopbrengst hadden dan de toenmalige elektrische straatverlichting. Pas in de jaren zestig werden deze vervangen.

Ook interessant

Reclame Firma Otten
Petrus Otten vestigde zich in 1887 als smid aan de Havermarkt. Paarden...
Personen
Provinciale tuinbouw- tentoonstelling
Aan het Wilhelminapark lag een groot, braakliggend bouwterrein dat sin...
Gebeurtenissen
Electriciteit in Ginneken
Electriciteit in Ginneken 1904 tot heden
In 1904 werd aan de Ulvenhoutselaan in Ginneken een complex geopend va...
Bouwwerken
Nieuwe trottoirs en riolering
In 1861 was de oude bestrating van Breda dringend aan vernieuwing toe....
Gebieden
Straatverlichting
In de middeleeuwen bevonden zich her en der enkele lantaarns, bijvoorb...
Voorwerpen
Eerste openbare pomp
In 1598 werd besloten de put op de hoek van de Korte Brugstraat en de ...
Voorwerpen

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief