Franklin Rooseveltlaan (Ginneken)

Gebieden
1930 tot heden
  • De Ceintuurlaan, later Franklin Rooseveltlaan genaamd, in 1939. Foto: O. Schönherr. (Beeldcollectie Stadsarchief Breda)  

Sommige, royaal in het groen aangelegde wegen in Breda kunnen we beschouwen als parkways. Een parkway is een gesceneerde hoofdroute voor autoverkeer, met vrijliggende fietspaden, met een ruim, groen profiel en speciaal vorm gegeven bebouwing erlangs. In de negentiende eeuw werden routes geënsceneerd voor wandelaars in parken, aangelegd in landschapsstijl. De parkway is geënsceneerd voor de automobilist.

De Ceintuurlaan

De Franklin Rooseveltlaan heette oorspronkelijk de Ceintuurlaan en is aangelegd in 1930. Hij is ontworpen door ing. W.F. Schaap uit Arnhem als onderdeel van het gemeenschappelijk uitbreidingsplan van Breda, Ginneken en Bavel, Princenhage en Teteringen. In 1923 had Schaap al plannen ontworpen voor Arnhem en verschillende andere villasteden en villadorpen. Schaap begon met het ontwerpen van een ceintuurlaan rond de stad. Deze was niet primair bedoeld als een verkeersweg, maar als een stedenbouwkundig samenbindend element.

President Roosevelt

Franklin Delano Roosevelt (1882-1945) was de 32ste president van de Verenigde Staten. Hij overleed aan het eind van de Tweede Wereldoorlog, op 12 april 1945. Al op 17 april 1945 kreeg de Ceintuurlaan de nieuwe naam Franklin Rooseveltlaan, uit erkentelijkheid voor het vele, dat de onlangs overleden president der Vereenigde Staten van Amerika, voor de vrijheid der volken heeft verricht.

De Taconic State Parkway in New York

Voordat hij president van de Verenigde Staten werd heeft Roosevelt een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van parkways in Amerika, onder andere de Taconic State Parkway in de staat New York. De eerste plannen hiervoor dateren uit 1925. Hij had een schilderachtige weg door de oostelijke Hudson Valley voor ogen als toegang tot bestaande en geplande staatsparken in de regio. De weg werd voltooid in zijn huidige vorm in de vroege jaren zestig. In 2005 werd de hele weg, met inbegrip van de bijbehorende structuren, ingeschreven in het National Register of Historic Places als erkenning van zijn historisch belang in de ontwikkeling van parken in de twintigste eeuw en de rol van Roosevelt.

Literatuur

Atlas van de wederopbouw, Nederland 1940-1965, ontwerpen aan stad en land (Rotterdam, 2013).
Dorith van Gestel en Peter van Schie, Wat is waardevol aan de Wederopbouwwijken?, in ErfgoedBrief Breda nummer 16, winter 2010-2011.
Leon van Meijel, Evelien van Es, Franz Ziegler, Teake Bouma, Ton van Beek en Pim Caris, Cultuurhistorische gebiedsverkenning naoorlogse woonwijken Breda (1940-1970) (Nijmegen, 2010).
Gerard Otten, De straten van Breda (Breda, 1988)

Ook interessant

Opgravingen Taxandrialaan  2007/08
Bij een proefsleuvenonderzoek op het terrein op de hoek van de Prins H...
Archeologie
Graaf Hendrik III-laan (Boeimeer)
Sommige, royaal in het groen aangelegde wegen in Breda kunnen we ...
Gebieden
Marialaan (Overakker)
Marialaan (Overakker) 1933 tot heden
Sommige, royaal in het groen aangelegde wegen in Breda kunnen we besch...
Gebieden
Claudius Prinsenlaan (Brabantpark)
Sommige, royaal in het groen aangelegde wegen in Breda kunnen we ...
Gebieden
Generaal Maczekstraat Poolseweg (Sportpark)
De Generaal Maczekstraat en Poolseweg vormen samen een oude lint, een ...
Gebieden
Emerparklaan (Haagse Beemden)
De eerste plannen voor de Haagse Beemden van de gemeente Breda dateren...
Gebieden
Straatnamen Ginneken
Straatnamen Ginneken 1200 tot heden
Tot 1942 maakten Ginneken, Bavel en Ulvenhout en een aantal gehuchten ...
Gebieden
Oranjeplein (Ginneken)
Oranjeplein (Ginneken) 1902 tot heden
Op 15 maart 1902 besloot de gemeenteraad van Ginneken en Bavel een gro...
Gebieden

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief