Ettensdreefje (Liesbos)

Gebieden
1700 tot heden
  • De ligging van het Ettensdreefje in het Liesbos  

Het Ettensdreefje is de ongeveer oost west lopende dreef in het Liesbos, die loopt van de Asdreef naar de Oude Liesboslaan, ten zuiden van en ongeveer evenwijdig aan de Kwalsterdreef en ten noorden van de Oude Liesboslaan.
De toponymist Chr. Buiks vond vermeldingen van de Ettensedreef in 1744 en 1819. Het Ettensdreefje (als verkleinwoord met je) komt voor in 1782 en 1855. Op alle kaarten uit de negentiende en twintigste eeuw is de vorm Ettensdreefje (met je) de gebruikelijke vorm. In 1753, 1843 en 1847 werden er eiken- en beukenbomen geplant. Het dreefje loopt in de richting van Etten.

Literatuur

Chr. Buiks, Veldnamen in de voormalige gemeente Princenhage (nog uit te geven).
Gerard Otten, De straten van Breda (Breda, 1988).

Ook interessant

Dreefnamen Liesbos
Dreefnamen Liesbos 1200 tot heden
In het Liesbos, Mastbos, Ulvenhoutse Bos, Chaambos en het Sint Annabos...
Gebieden
Moerdijkse Postbaan (Lies)
Sommige mensen menen dat een zandweg, als hij de Oude Dit-of-dat-baan...
Gebieden
Het Liesbos
Het Liesbos wordt voor het eerst vermeld in een oorkonde van Hendrik V...
Gebieden

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief