Eerste openbare pomp

Voorwerpen
1598
  • Opgegraven putrand aan de Haagdijk  

In 1598 werd besloten de put op de hoek van de Korte Brugstraat en de Kerkstraat (Torenstraat) te veranderen in een pomp. Dit werd de eerste openbare pomp in Breda. Vervolgens werden in de eerste helft van de zeventiende eeuw alle openbare putten in pompen veranderd. Aan het einde van de veertiende eeuw waren er al putmeesters aangesteld, twee per put, die moesten zorgen dat de put onderhouden werd op kosten van de geburen. Tijdens de vervanging van het laat negentiende-eeuwse rioolstelsel in de binnenstad in 1994-1995 werden op diverse plaatsen putten in de straat aangetroffen die niet aan het riool konden worden gerelateerd en ook ouder waren. Ten behoeve van de aanleg het riool waren ze gedempt of deels afgebroken

Ook interessant

Gasverlichting
Sinds 1675 bestond al straatverlichting in Breda. Hiervoor werden plan...
Voorwerpen
Waterleiding in Breda
Nadat sinds 1884 was vergaderd over de aanleg van waterleiding in Bred...
Gebeurtenissen

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief