Eerste democratische stad

Gebeurtenissen
1793
 • Franse militairen bij kanon  

De patriotten in de Republiek waren gespireerd door de idee van de Verlichting. Ze wilden de burgers betrekken bij het bestuur en keerden zich tegen de macht van de stadhouder. Zij zochten steun bij de Fransen. In februari 1793 bezetten de hier afgebeelde Fransen, onder leiding van generaal Dumouriez, Breda als eerste stad in Nederland. De patriotten organiseerden meteen volksverkiezingen. Breda werd de eerste stad met een democratisch gekozen stadsbestuur. Op de Grote Markt stond een vrijheidsboom. De bezetting duurde kort, van 26 februari tot 10 april 1793. Na de slag bij Neerwinden moesten de Fransen zich terugtrekken. De stadhouder stelde gelijk een onderzoek in naar de loyaliteit van het stadsbestuur en het garnizoen. In 1795 trad de generaal Pichegru doortastender op. De Fransen bleven nu tot 1813.

Ook interessant

Opgraving Markenhage College 2014
Gedurende de kerstvakantie 2014 hebben archeologen van de gemeente Bre...
Archeologie
Lovensdijk (gehucht)
Lovensdijk (gehucht) 1350 tot 1963
Het gehucht Lovensdijk bestond uit een groepje boerderijen op een hoge...
Gebieden
Zandberg (gehucht)
Zandberg (gehucht) 1313 tot 1960
Zandberg was een klein gehucht aan de noordzijde van de brug over de M...
Gebieden
IJpelaar (gehucht)
IJpelaar (gehucht) 1250 tot heden
Voordat de wijk IJpelaar midden jaren '60 werd gebouwd (in een gebied ...
Gebieden
Opgraving Lage Kant 2014/15
In opdracht van Wonen Breburg hebben de archeologen van de gemeente Br...
Archeologie
Opgraving Galderse weg 45 Zwart-Wit terrein 2014
Archeologisch onderzoek in juni 2014 aan de Galderseweg 45, het hockey...
Archeologie
Eikberg (gehucht)
Eikberg (gehucht) 1400 tot heden
Eikberg is een gehucht bij een kruispunt van wegen ten zuidoosten van ...
Gebieden
Opgraving Rath Verleghstraat 5 2013
Archeologen van de Gemeente Breda hebben op 29 augustus tot en met 4 s...
Archeologie
Begeleiding Willem-Alexanderbrug 2013
Tijdens de graafwerkzaamheden bij de aanleg van de Willem-Alexanderbru...
Archeologie
Boeimeer (gehucht)
Boeimeer (gehucht) 1300 tot 1960
Het gehucht Boeimeer werd gevormd door groep hoeven, arbei­derswo­ning...
Gebieden
Moleneind, de oude driesprong (gehucht)
Het Moleneind is een vrij jonge naam van deze middeleeuwse wegsplitsin...
Gebieden
Eindhoven (gehucht)
Eindhoven (gehucht) 1198 tot 1955
Het gehucht Eindhoven (de huidige Flierstraat in het Heuvelkwartier)) ...
Gebieden
Heuvel (gehucht)
Heuvel (gehucht) 1250 tot 1950
Heuvel was een huizengroep op de driesprong van de Postillionstraat en...
Gebieden
Begeleiding Heerbaan Pushterrein 2014
In het kader van de aanleg van een nieuw hockeyveld op het terrein van...
Archeologie
Begeleiding gasleiding Muizenberg 2013
In opdracht van het Waterschap Brabantse Delta hebben archeologen van ...
Archeologie
Opgraving Langelaar Teteringen 2013
In februari 2013 heeft er inventariserend veldonderzoek door middel va...
Archeologie
Blauwe Kei (gehucht)
Blauwe Kei (gehucht) 1250 tot 1965
Het buurtschap Blauwe Kei bestond uit een groep boerderijen te midden ...
Gebieden
Opgraving Poolseweg 26  2013
Archeologen van de gemeente Breda in april 2013 een archeologisch ond...
Archeologie
Heusdenhout (gehucht)
Heusdenhout (gehucht) 1300 tot 1969
Heusdenhout is een oud gehucht waarin het centrum, de kapel uit 1518, ...
Gebieden
Achter Emer (gehucht)
Achter Emer (gehucht) 1400 tot 1978
Achter Emer is eigenlijk het laatste (noordelijke) deel van de Emerweg...
Gebieden
 Begeleiding Postillonstraat Groen-Wit terrein
In de winter van 2014 heeft er een archeologische begeleiding plaatsge...
Archeologie
Teteringsedijk (gehucht)
Teteringsedijk (gehucht) 1200 tot 1999
De Teteringsedijk loopt van de vesting tot aan de oude Driesprong en w...
Gebieden
Buurstede-Heike (gehucht)
Het gehucht Buurstede lag nabij de herbergen Kwakkelhut en De Grenadie...
Gebieden
Klein Overveld (gehucht)
Klein Overveld (gehucht) 1300 tot heden
Deze nederzetting van verspreide boerderijen lag rondom de voormalige ...
Gebieden
Vaareind (gehucht)
Vaareind (gehucht) 1325 tot heden
Vaareind is een oud gehucht tussen de Leursebaan en de spoorlijn naar...
Gebieden
Muizenberg (gehucht)
Muizenberg (gehucht) 1450 tot heden
Muizenberg is een huizengroep, ontstaan bij twee grote hoeven (waarond...
Gebieden
Opgraving Hoeveneind 70 2012
Nadat in juni 2012, tijdens een proefsleuvenonderzoek, veel archeologi...
Archeologie
Opgraving Princenhagelaan 2011
In opdracht van de van de gemeente Breda heeft het Bureau Cultureel Er...
Archeologie
Abroek
Abroek 1200 tot heden
Het Abroek was een moerassig graslandgebied aan de westzijde van de Ma...
Gebieden
Westrik
Westrik 1150 tot heden
Westrik was een klein gehucht en bestond uit hoeven en huizen langs de...
Gebieden
Opgraving Waterakkers-Bouverijen 2011
Voorafgaand aan de aanleg van woningen en waterpartijen in de nieuwe w...
Archeologie
Opgraving Haagdijk 158 2009
In de zomer van 2009 heeft er op het achterterrein van Haagdijk 158 (d...
Archeologie
Opgravingen Rat Verleghstraat nz. 2010/11
Voorafgaand aan de bouw van het winkelcentrum Stada Stores, op het ter...
Archeologie
Opgraving Rat Verleghstraat zz. 2010
In het najaar van 2010 werd tussen de Rat Verlegstraat en het spoorbaa...
Archeologie
Opgraving Haagdijk Elisabeth 2008
Voorafgaand aan de bouw van het nieuwe zorgcentrum Elisatbeth tussen d...
Archeologie
Opgraving Sprundelsebaan 2010
In het kader van het bestemmingsplan "Buitenwonen aan de Linten&q...
Archeologie
Opgraving Halstraat 6-10 2007
Op percelen 6 t/m 10 in de Halstraat te Breda werd eind 2007 na afbraa...
Archeologie
Bouwwerken
Archeologische begeleiding Galderse Heide 2009
Bij de archeologische begeleiding, eind 2009, van natuurontwikkeling o...
Archeologie
Sleutelstuk uit de renaissance
In een pand aan de Grote Markt is tijdens een onderzoek een sleutelstu...
Bouwwerken
Opgraving A. Klaassenstraat 2003/04
In verband met het bouwrijp maken van een nieuw bedrijventerrein ten n...
Archeologie
Opgraving Lageweg 2008
Opgraving Lageweg 2008 -700 tot 1550
In de loop van 2008 heeft BAAC bv een definitieve opgraving uitgevoerd...
Archeologie
Waarneming Torenstraat riool 1994
Bij de vernieuwing van het 19e eeuwse riool onder de Torenstraat konde...
Archeologie
Waarneming Eindstraat riool 1994
Tijdens de vervanging van het laat 19e eeuwse riool in de Eindstraat k...
Archeologie
Boringen Kasteelplein 1995
In de zomer van 1995 is er een reeks boringen uitgevoerd globaal net t...
Archeologie
Waarneming Torenstraat 14 1976
In 1976 werd de Archeologische Werkgroep Breda ingeschakeld bij de von...
Archeologie
Opgraving HSL Bethlehemloop 2001
Op vindplaats Bethlehemloop werd tijdens het inventariserend onderzoek...
Archeologie
Opgraving HSL Mr. Bierensweg 2001
In het kader van het zogenaamde "shuttle- tracé" (aansluiti...
Archeologie
Opgraving HSL Prinsenbeek 1999-2002
Op deze vindplaats "Prinsenbeek" die zich uitstrekte van de...
Archeologie
Opgraving HSL Westrik,1999-2000
In het kader van de aanleg van de Hogesnelheidslijn heeft in 1999 een ...
Archeologie
Amalia van Solms
Amalia van Solms 1602 tot 1675
Amalia van Solms werd geboren op 31 augustus 1602 op Slot Braunfels aa...
Personen
Hendrik III van Nassau
Hendrik III van Nassau 1483 tot 1538
Hendrik III van Nassau was de opvolger van zijn oom Engelbrecht II en ...
Personen
De Nassaus en Oranjes als heren en baronnen van Breda
De Nassaus en Oranjes 1403 tot heden
Engelbrecht van Nassau werd heer van Breda door zijn huwelijk met de e...
Personen
Willem V van Oranje-Nassau
Willem V van Oranje was als enige zoon de opvolger van zijn vader Will...
Personen
Willem IV van Oranje-Nassau
Willem IV was als baron van Breda de opvolger van zijn verre familieli...
Personen
Willem III van Oranje
Willem III van Oranje 1650 tot 1702
Willem III was de opvolger van zijn vader Willem II van Oranje, die ac...
Personen
Willem II van Oranje
Willem II van Oranje 1626 tot 1650
Willem II van Oranje was de oudste zoon van zijn voorganger prins Fred...
Personen
Frederik Hendrik van Oranje
Frederik Hendrik van Oranje was de jongere broer van prins Maurits van...
Personen
Jan VIII van Nassau-Siegen
Maurits van Oranje werd als baron van Breda opgevolgd door een ver fam...
Personen
Maurits van Oranje
Maurits van Oranje 1567 tot 1625
Maurits van Oranje was als prins van Oranje en baron van Breda de opvo...
Personen
Filips Willem van Oranje
Filips Willem van Oranje 1554 tot 1618
Filips Willem van Oranje volgde zijn vader Willem van Oranje op als b...
Personen
Louise de Coligny
Louise de Coligny 1555 tot 1620
Het vierde huwelijk van Willem van Oranje-Nassau, is met Louise de Col...
Personen
Charlotte de Bourbon-Montpensier
In 1577 wordt Charlotte de Bourbon, de derde echtgenote van Willem van...
Personen
Anna van Saksen
Anna van Saksen 1544 tot 1577
Anna van Saksen werd geboren in Dresden op 23 december 1544 als dochte...
Personen
Anna van Egmond of van Buren
De naam van Anna van Egmond wordt ook wel geschreven als Anna van Egmo...
Personen
Willem van Oranje
Willem van Oranje 1533 tot 1584
Willem van Oranje volgde als prins van Oranje en heer van Breda zijn n...
Personen
René van Chalon
René van Chalon 1519 tot 1544
René van Chalon was de opvolger van zijn vader Hendrik III van Nassau ...
Personen
Mencía de Mendoza
Mencía de Mendoza 1508 tot 1554
Mencía de Mendoza was de derde vrouw van graaf Hendrik III. Mencía de ...
Personen
Louise Francisca van Savoye
Louise Francisca (Françoise) van Savoye (1485 – 17 september 1511) was...
Personen
Claudia van Chalon
Claudia van Chalon 1498 tot 1521
Claudia van Chalon (1498 – Diest, 31 mei 1521) was de tweede vrouw van...
Personen
Cimburga van Baden
Cimburga van Baden 1450 tot 1501
Cimburga van Baden is geboren op 15 mei 1450 en was de dochter van Kar...
Personen
Engelbrecht II van Nassau
Engelbrecht II van Nassau was de oudste zoon van zijn voorganger, Jan ...
Personen
Maria van Loon
Maria van Loon 1426 tot 1502
Maria van Loon-Heinsberg (vaak ook kortweg Maria van Loon genoemd) is ...
Personen
Jan IV van Nassau
Jan IV van Nassau 1410 tot 1475
Heer van Breda van 1442-1475 Jan IV van Nassau was de oudste zoon van...
Personen
Johanna van Polanen
Johanna van Polanen 1392 tot 1445
Johanna van Polanen werd geboren op 10 januari 1392. Haar geboorteplaa...
Personen
Engelbrecht I van Nassau
Engelbrecht I van Nassau-Dillenburg werd geboren op het slot Dillenbur...
Personen
Pièrre Kartner
Pièrre Kartner 1935 tot heden
Een wereldwijd bekende Bredanaar is Pierre Kartner ofwel Vader Abraham...
Personen
Frans Brekelmans
Frans Brekelmans 1917 tot 2012
Franciscus Antonius Brekelmans werd geboren in 1917 in Stratum (tegenw...
Personen
Bert Moelands
Bert Moelands 1918 tot 2011
Bert Moelands was gedurende ongeveer een halve eeuw een zeer actief am...
Personen
Archeologie
Luce Paulussen
Luce Paulussen 1927 tot 2017
Luce Paulussen werd in 1927 geboren in Rekem in Belgisch Limburg als o...
Personen
Maria Goos
Maria Goos 1956 tot
Maria Goos is een Nederlandse schrijfster die vooral bekendheid heeft ...
Personen
Hans van Mierlo
Hans van Mierlo 1931 tot 2010
De politicus Hans van Mierlo werd als Henricus Antonius Franciscus Mar...
Personen
Teun Struycken
Teun Struycken 1906 tot 1977
Antoon Arnold Marie (Teun) Struycken is geboren in Breda in 1906 en ov...
Personen
Claudius Prinsen
Claudius Prinsen 1896 tot 1952
Burgemeester Claudius Prinsen bracht in Breda vlak na de oorlog de wed...
Personen
Marga Minco
Marga Minco 1920 tot heden
De Nederlandse schrijfster Marga Minco is op 31 maart 1920 onder de na...
Personen
Jan Meijvis
Jan Meijvis 1882 tot 1961
Het leven van Jan Meijvis lijkt op dat van vele socialistische Bredana...
Personen
Nellie van Kol
Nellie van Kol 1851 tot 1930
Sommige bekende personen hebben maar kort in Breda verbleven. De kinde...
Personen
Vincent van Gogh
Vincent van Gogh 1853 tot 1890
Vincent van Gogh wordt tegenwoordig gezien als een van de grote schild...
Personen
Abraham de Winter
Abraham de Winter 1841 tot 1920
Abraham de Winter is geboren in Breda in 1841 en in zijn geboortestad ...
Personen
Louise Stratenus
Louise Stratenus 1852 tot 1908
Louise Stratenus is in Zeist geboren in 1852. Op vijfentwintigjarige l...
Personen
Juliana de Lannoy
Juliana de Lannoy 1738 tot 1782
Juliana Cornelia de Lannoy was een van de beroemdste dichteressen uit ...
Personen
Jan Ingenhousz
Jan Ingenhousz 1730 tot 1799
Jan Ingenhousz is de Bredanaar die waarschijnlijk wereldwijd het meest...
Personen
Constantijn Huygens
Constantijn Huygens 1596 tot 1687
Constantijn Huygens behoort met Hooft, Vondel en Bredero tot de groots...
Personen
Zuiderwaterlinie
Zuiderwaterlinie 1582 tot 1920
Nederland heeft door de eeuwen heen niet alleen tegen het water gevoch...
Gebieden
Toen & nu
Willemsbrug
Willemsbrug Toen & nu
Het station, de Willemstraat, de Willemsbrug en het Baroniemonument in het Valkenberg vormen een monumentale as. ...
Opgraving Hondsdonk 60 2014
De buitenwal uit het beleg van Breda in 1637 is in kaart gebracht tijd...
Archeologie
Breda, Toen en Nu
Met deze serie schuifplaatjes, onderaan de pagina, worden de veranderi...
Gebieden
Straatnamen Breda Centrum
Straatnamen Breda Centrum 1125 tot heden
Praktisch alle straatnamen in de binnenstad van Breda zijn uiteraard o...
Gebieden
Haagdijk (Centrum)
Haagdijk (Centrum) 1250 tot heden
De naam Haghedijc komt voor het eerst voor in een oorkonde in het arch...
Gebieden
Opgraving Achter de Lange Stallen 2012
In het voorjaar van 2012 heeft het Archeologisch Diensten Centrum (ADC...
Archeologie
Opgraving Achter de Lange Stallen 2008
In het kader van de (toen nog actuele) herinrichting van het parkeerte...
Archeologie
Zoutstraat (Centrum)
Zoutstraat (Centrum) 1613 tot 1982
Ter plaatse ongeveer van de huidige Adriaan van Bergenstraat lag tot 1...
Gebieden
Jan van Polanenkade (Centrum)
De huidige Jan van Polanenkade is een dwarsstraat van de Markendaalsew...
Gebieden
Middellaan (Centrum)
Middellaan (Centrum) 1878 tot heden
De Middellaan was vóór 1971 een van de langste straten van zestien met...
Gebieden
Nijverheidssingel (Centrum)
De grootste uitbreiding van fabrieken op de geslechte vestingwerken zo...
Gebieden
Nassausingel (centrum)
Nassausingel (centrum) 1877 tot heden
Voordat de wallen werden geslecht, was dit de geliefkoosde wandelgebie...
Gebieden
Nieuwe Prinsenkade (Centrum)
In 1874 werd onder andere de Nieuwe Prinsenkade door het Rijk aan de g...
Gebieden
Nieuwe Haagdijk (Centrum)
Nieuwe Haagdijk (Centrum) 1875 tot heden
De oorspronkelijke verbinding met Princenhage liep via de Haagdijk, de...
Gebieden
Nieuwe Ginnekenstraat (Centrum)
In 1876 werd de Straatweg van Breda naar Ginneken, die oorspronkelijk ...
Gebieden
Nieuwe Boschstraat (Centrum)
De Nieuwe Boschstraat werd aangelegd in 1876. In 1881 werd hij door he...
Gebieden
Trambrug of Willem-Alexanderbrug (Centrum)
Trambrug (Centrum) 1865 tot heden
Op deze plaats hebben in de loop van de tijd niet minder dan vijf brug...
Bouwwerken
Tramsingel (Centrum)
Tramsingel (Centrum) 1877 tot heden
De stadsarchitect A.J.F. Cuypers merkte in een notitie uit 1873 of 187...
Gebieden
Willemstraat (Centrum)
Willemstraat (Centrum) 1875 tot heden
Op 6 december 1873 stelde de gemeenteraad voor het eerst straatnamen v...
Gebieden
Stationsplein (Centrum)
Stationsplein (Centrum) 1863 tot heden
De Stationsweg (inclusief de huidige Spoorstraat) en het Stationsplein...
Gebieden
Dieststraat (Centrum)
Dieststraat (Centrum) 1439 tot heden
De toponymist Chr. Buiks vond het gebied de Donk al vermeld in 1479. H...
Gebieden
Rozemarijnstraat (Centrum)
De oudste vermelding van deze steeg is uit 1553. Hij had toen nog geen...
Gebieden
Prinsenkade, 'Prinsenkaai' (Centrum)
Prinsenkade (Centrum) 1613 tot heden
Sinds de heropening van de Haven ligt de Prinsenkade weer aan het wate...
Gebieden
Doelsteeg (Centrum)
Doelsteeg (Centrum) 1500 tot heden
Het beleid van de gemeente Breda is oude stegen en gangen te behouden ...
Gebieden
Stallingstraat (Centrum)
Stallingstraat (Centrum) 1682 tot heden
Dit zijstraatje van de Ginnekenstraat wordt voor het eerst genoemd in ...
Gebieden
Zandpoort (Centrum)
Zandpoort (Centrum) 1804 tot heden
De Zandpoort is een doodlopende steeg aan de zuidzijde van de Akkerstr...
Gebieden
Akkerstraat (Centrum)
Akkerstraat (Centrum) 1350 tot heden
De Akkerstraat is een van de zijstraten van de Ginnekenstraat. Toen Br...
Gebieden
Van Coothplein (Centrum)
Van Coothplein (Centrum) 1875 tot heden
In 1682 werd de vesting Breda gereconstrueerd. Daarbij werden de stads...
Gebieden
Ginnekenstraat (Centrum)
Ginnekenstraat (Centrum) 1200 tot heden
De Ginnekenstraat is een van de belangrijkste winkelstraten in het cen...
Gebieden
Pasbaan (Centrum)
Pasbaan (Centrum) 1391 tot heden
De Pasbaan is een straatje aan de zuidzijde van de Boschstraat. Vóór 1...
Gebieden
Korte Boschstraat (Centrum)
In 1682 werd de vesting Breda gereconstrueerd. Daarbij werden de stads...
Gebieden
Bouwerijstraat (Centrum)
Bouwerijstraat (Centrum) 1562 tot heden
De Bouwerijstraat is een van de smalle straatjes aan de noordzijde van...
Gebieden
Doelstraat of Zwaanstraat (Centrum)
Zwaanstraat (Centrum) 1330 tot 1995
Op het kadastraal minuutplan van 1824 kunnen we de Doelsteeg nog goed ...
Gebieden
Beijerd (Centrum)
Beijerd (Centrum) 1533 tot 1957
Het straatje de Beijerd bestaat niet meer. Sinds 1977 is het opgenomen...
Gebieden
Waterstraat (Centrum)
Waterstraat (Centrum) 1250 tot heden
De Waterstraat is een vrij korte straat in de binnenstad van de Nieuws...
Archeologie
Nieuwstraat (Centrum)
Nieuwstraat (Centrum) 1493 tot heden
Een straat die de Nieuwstraat heet is meestal een van de oudste strate...
Gebieden
Kloosterplein (Centrum)
Kloosterplein (Centrum) 1768 tot heden
Het Kloosterplein is een moeilijk te begrenzen ruimte aan de rand van ...
Gebieden
Valkenberg (Centrum)
Valkenberg (Centrum) 1350 tot heden
Dit mooiste van alle Bredase stadsparken wordt altijd hét Valkenberg g...
Gebieden
Hof van Hersbeek (Centrum)
Het Huis Hersbeek is het hofhuis Sint Janstraat 16. De voorgevel datee...
Gebieden
Kapucijnerhof (Centrum)
Kapucijnerhof (Centrum) 2000 tot heden
Het Kapucijnenhof ligt aan de noordzijde van de Catharinastraat. Gedee...
Gebieden
Kasteelplein (Centrum)
Kasteelplein (Centrum) 1500 tot heden
Het Kasteelplein is het plein voor het Kasteel. Het verleden van dit p...
Gebieden
Toen & nu
Markkade
Markkade Toen & nu
In 1974 stonden aan de Markkade nog heel wat fabrieken. Deze zijn allemaal verdwenen en het gebied wacht nu op herontwikkeling. ...
Toen & nu
KMA
KMA Toen & nu
Het Kasteel, oftewel de KMA, de Koninklijke Militaire Academie, tegenwoordig de Nederlandse Defensieacademie, was vroeger een soort blinde vlek in de stad. ...
Toen & nu
Nieuwe Prinsenkaai
Nieuwe Prinsenkaai Toen & nu
Een klassiek gezicht op de binnenstad van Breda vanaf de Nieuwe Prinsenkade. Zoek de verschillen. ...
Toen & nu
Tolbrug – De oudste brug van Breda
De Tolbrug is de oudste brug van Breda. De oorspronkelijke brug is gebouwd in de late dertiende eeuw. Aan deze brug werd door de heer van Breda tol geheven. De brug is vaak vernieuwd. De brug op de oude foto is van 1922. In 1939 verdween deze brug bij de demping van de rivier de Mark. De Haven werd gedempt in 1965, maar in 2002 werd besloten de Haven en de rivier de Mark weer open te graven. In 2006 werd de nieuwe Tolbrug geopend. De Haven en de ‘Nieuwe’ Mark tenslotte werden opgeleverd in 2007....
Onderzoek naar Huis Valkenberg 2008
In 2008 werd besloten om als pilot project de restanten van huis Valke...
Archeologie
Adriaan van Bergen
Adriaan van Bergen 1552 tot 1620
Adriaan van Bergen is bekend geworden als de turfschipper die prins Ma...
Personen
Andries Vierling
Andries Vierling 1507 tot 1579
In de geschiedenis van de waterstaat wordt het boek ‘Tractaet van Dyck...
Personen
Justinus van Nassau
Justinus van Nassau 1559 tot 1631
Justinus van Nassau was de enige onwettige zoon van Willem van Oranje....
Personen
Waarneming Grote Kerk 1986
In 1986 werd de oude uit 1929/30 daterende hetelucht verwarming in he...
Archeologie
Jan de Bastaard van Nassau
Jan van Nassau was de zoon van graaf Jan IV en juffrouw van Loemel (Va...
Personen
Waarneming Nassau Grafkelder 1996
In het kader van de restauratie van de Grote Kerk van Breda werd in me...
Personen
Archeologie
Opgraving Grote Kerk, kooromgang 1996
In 1995 is gestart met de restauratie van de Grote Kerk van Breda. Een...
Archeologie
Archeologische vondsten Beeksestraat 1981
Bij het uitgraven van funderingssleuven voor zijn nieuwe woning aan de...
Archeologie
Waarneming Oude Vest riolering 1994
Tijdens de aanleg van de hoofdriolering aan de zuidzijde van de Halstr...
Archeologie
Romeinse waterputten in Breda-West
Waar gewoond wordt, is behoefte aan drinkwater. Zo ook in de Romeinse ...
Archeologie
Berkemeier, circa 1550
Berkemeier, circa 1550 1540 tot 1580
Dit kleine drinkglas is afkomstig uit een beerput die door archeologen...
Voorwerpen
Opgraving Seminarieweg 2014
Sporen van menselijke aanwezigheid in de vroege steentijd...
Archeologie
Opgraving Ingenhousz- plein 2014
Sporen aangetroffen van de verdedigingswerken tussen 1682 en 1840....
Archeologie
Willibrorduskerk
De Willibrorduskerk in Teteringen maakt onderdeel uit van de Augustinu...
Bouwwerken
Paul Windhausen
Paul Windhausen 1903 tot 1944
Paul Windhausen, tekenleraar op het OLV maar vooral ook verzetsstrijde...
Personen
Sint Franciscus
Sint Franciscus Kweekschool, Klooster en Internaat aan het Dr. Jan Ing...
Bouwwerken
Broederhuis
Broederhuis van congregatie der Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis...
Bouwwerken
Eben Haëzerkerk
Eben Haëzerkerk 1970 tot heden
De gereformeerde Eben Haëzerkerk aan de Vriesdongen 1...
Bouwwerken
Pelgrimskerk
De gereformeerde Pelgrimskeer aan de Langendijk 50...
Bouwwerken
Booronderzoek KMA terrein 2011
In 2011 heeft er aan de noordzijde van het KMA terrein een uitgebreide...
Archeologie
Opgraving KMA Parade 2007
In 2007 werden verscheidene muurresten gedocumenteerd die te voorschij...
Archeologie
Opgraving Mendelssohnlaan 1
In 2011 en 2014 zijn er archeologische onderzoeken uitgevoerd op het t...
Archeologie
Mencia de Mendozalyceum
Mendelssohnlaan 1 1959 tot heden
De voormalige middelbare meisjesschool aan de Mendelsohnlaan...
Bouwwerken
Doopsgezinde kerk Boeimeer
Kerk van de Doopsgezinde gemeente Breda...
Bouwwerken
Sint Jansschool
Verbeetenstraat 40 1950 tot 1989
School bij het klooster van de Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis ...
Bouwwerken
Sint Jansklooster
Don Boscoplein 39 1953 tot 1989
Klooster van de Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis uit Huijbergen...
Bouwwerken
Heilig Hartkerk
Daarom werd in een markante bocht aan de westzijde van de Baronielaan ...
Bouwwerken
Sint Martinuskerk
De Sint Martinuskerk in Princenhage werd al in 1261 als kapel vermeld....
Bouwwerken
Woonhuis met kantoor Hertog Hendriklaan
De Bredase architect Frans Mol (1910-1963) bouwde in 1951 dit woonhuis...
Bouwwerken
De electrotechnische fabriek Electron
De electrotechnische fabriek Electron was ooit letterlijk en figuurlij...
Bouwwerken
Hoeve in het Hout of Prinsenhoeve
De Hoeve in het Hout wordt vanaf de negentiende eeuw ook wel Prinsenho...
Bouwwerken
woonhuis aan de Haagsemarkt
De kern van Princenhage wordt gevormd door de Haagsemarkt. Een driehoe...
Bouwwerken
Raadhuis van Ginneken
Het raadhuis van de voormalige zelfstandige gemeente Ginneken is ontwo...
Bouwwerken
Bank van Verschraage
De Bredase Notaris A.J.A. Verschraage vierde in 1930 zijn tachtigste v...
Bouwwerken
Molen Vrede en Hoop
In 1839 werd aan de Liesboslaan in Princenhage een stellingmolen gebou...
Bouwwerken
Rentenierswoning aan de Ginnekenweg
De vesting Breda heeft tot 1868 bestaan. Rondom de vesting werd het sc...
Bouwwerken
Herenhuis aan de Ginnekenweg
De vesting Breda heeft tot 1868 bestaan. Rondom de vesting werd het sc...
Bouwwerken
Villa Trianon
In 1908 kocht W.J. Verschure, de eigenaar van een margarinefabriek in ...
Bouwwerken
Landgoed Burgst
De geschiedenis van dit landgoed gaat terug tot de twaalfde eeuw. Moge...
Bouwwerken
boerderij Lijndonkseweg 12 in Bavel
Deze boerderij uit 1928 heeft een traditionele indeling en is gebouwd ...
Bouwwerken
Raadhuis van Nieuw Ginneken
Toen in 1942 Ginneken bij Breda werd gevoegd, vormden de dorpen Bavel ...
Bouwwerken
Onze Lieve Vrouwe van Altijd Durende Bijstand
De Onze Lieve Vrouwe van Altijddurende bijstand is een kerk met pastor...
Bouwwerken
klooster bij Heilig Hartkerk
gewijd aan het Heilig Hart van Jezus met de bijbehorende pastorie en k...
Bouwwerken
Pastorie van de Heilig Hartkerk
In een markante bocht aan de westzijde van de Baronielaan werd de kerk...
Bouwwerken
Opgraving Bavel Breepark 2014
Voor de ontwikkeling van het Breepark heeft er archeologisch onderzoek...
Archeologie
Straatnamen Belcrum en Krochten
De buurt (wijk) Belcrum maakt onderdeel uit van de wijk (het stadsdeel...
Gebieden
Sint Janstraat (Centrum)
Sint Janstraat (Centrum) 1100 tot heden
De St. Janstraat (geen echte winkelstraat) heeft toch leuke winkeltjes...
Gebieden
Molenstraat (Centrum)
Molenstraat (Centrum) 1275 tot heden
De Molenstraat is de smalle straat naar de Nieuwe Veste....
Gebieden
Koevoet (Centrum)
Koevoet (Centrum) 1700 tot heden
De Koevoet is een van de weinige stegen in de binnenstad die nog een m...
Gebieden
Passage Zuidpoort (Centrum)
De Passage staat symbool voor de grootstedelijke pretenties van Breda....
Bouwwerken
Gebieden
Pelmolenstraat, 'Gampelstraat' (Centrum)
Pelmolenstraat (Centrum) 1295 tot heden
Vanouds heette deze zijstraat van de Haagdijk de Gampelstraat....
Gebieden
Achter de Blauwe Hand (Centrum)
De gemeente Breda wil oude stegen en gangen herstellen....
Gebieden
Duivelshoek (Centrum)
Duivelshoek (Centrum) 1600 tot heden
De Duivelshoek is een steeg aan de noordzijde van de Boschstraat....
Gebieden
Boschstraat (Centrum)
Boschstraat (Centrum) 1100 tot heden
De Boschstraat is een van de drie uiteinden van de binnenstad....
Gebieden
Vlaszak (Centrum)
Vlaszak (Centrum) 1275 tot heden
Tot na de oorlog lag ter plaatse van de huidige Vlaszak een complete w...
Gebieden
Oude Vest (Centrum)
Oude Vest (Centrum) 1250 tot heden
De Oude Vest vormt een cirkel die rond de kleine binnenstad loopt....
Gebieden
Nieuweweg (Centrum)
Nieuweweg (Centrum) 1550 tot heden
Na de heraanleg van de Mark loopt de Nieuweweg weer langs het water....
Gebieden
Karnemelkstraat (Centrum)
Karnemelkstraat (Centrum) 1500 tot heden
Lang geleden was de Karnemelkstraat een modderige straat....
Gebieden
Houtmarkt (Centrum)
Houtmarkt (Centrum) 1250 tot heden
De Houtmarkt is geen marktplein, maar een straat bij de Oude Vest....
Gebieden
Halstraat (Centrum)
Halstraat (Centrum) 1534 tot heden
Na de stadsbrand van 1490 zijn de zogenaamde nieuwstraten aangelegd....
Gebieden
Stadserf (Centrum)
Stadserf (Centrum) 1385 tot heden
Na de stadsbrand van 1490 zijn de zogenaamde nieuwstraten aangelegd....
Gebieden
Sint Annastraat (Centrum)
Sint Annastraat (Centrum) 1518 tot heden
De Sint Annastraat is een sfeervolle straat in het hart van Breda....
Gebieden
Gasthuispoort (Centrum)
Gasthuispoort (Centrum) 1280 tot heden
In de middeleeuwen was Breda omringd door een stadsmuur....
Gebieden
Veemarktstraat (Centrum)
Veemarktstraat (Centrum) 1100 tot heden
De Veemarktstraat is een gezellige winkelstraat in het hart van Breda....
Gebieden
Catharinastraat, 'Katerstraat' (Centrum)
De Catharinastraat of Katerstraat is een rustige woonstraat....
Gebieden
Potkanstraat (Centrum)
Potkanstraat (Centrum) 1400 tot heden
De Potkanstraat loopt van de Havermarkt naar de Haven. Het stegenpatro...
Gebieden
'Steeg achter de Vismarkt' (Centrum)
De Steeg achter de Vismarkt aan de Haven is een openbare weg....
Gebieden
Hoge Brug (Centrum)
Hoge Brug (Centrum) 1550 tot heden
De nieuwe Hoge Brug is gebouwd in 2006-2007 met de nieuwe Haven....
Bouwwerken
Haven, 'Kaai' (Centrum)
Haven, 'Kaai' (Centrum) 1450 tot heden
Na de heropening van de Haven is het hier weer levendig geworden....
Gebieden
Cingelstraat (Centrum)
Cingelstraat (Centrum) 1200 tot heden
De Cingelstraat ligt in het verlengde van de Schoolstraat....
Gebieden
Kraanstraat (Centrum)
Kraanstraat (Centrum) 1518 tot heden
De Kraanstraat loopt van de Schoolstraat naar de Haven....
Gebieden
'Vismarkt' (Centrum)
'Vismarkt' (Centrum) 1490 tot heden
De naam Vismarkt is geen officiële straatnaam....
Gebieden
Vismarktstraat (Centrum)
Vismarktstraat (Centrum) 1100 tot heden
Op de Vismarktstraat werd de vis verkocht....
Gebieden
'Enge Steeg' (Centrum)
'Enge Steeg' (Centrum) 1400 tot heden
De binnenstad van Breda wordt doorschoten met oude stegen....
Gebieden
Schoolstraat (Centrum)
Schoolstraat (Centrum) 1100 tot heden
De smalle Schoolstraat ligt bij de Havermarkt....
Gebieden
Visserstraat en 'Vissershof' (Centrum)
Visserstraat (Centrum) 1175 tot heden
In de middeleeuwen werd de Visserstraat bewoond door aanzienlijken....
Gebieden
Havermarkt (Centrum)
Havermarkt (Centrum) 1490 tot heden
De Havermarkt staat tegenwoordig vooral bekend als uitgaanscentrum....
Gebieden
Reigerstraat (Centrum)
Reigerstraat (Centrum) 1350 tot heden
De Reigerstraat ligt in het uitgaanscentrum van Breda....
Gebieden
Tolbrug (Centrum)
Tolbrug (Centrum) 1190 tot heden
De Tolbrug ligt over de gereconstrueerde Haven....
Bouwwerken
Tolbrugstraat (Centrum)
Tolbrugstraat (Centrum) 1275 tot heden
De Brugstraten vormen een belangrijke winkelstraat in het stadshart....
Gebieden
Lange Brugstraat (Centrum)
De Lange Brugstraat is een belangrijke winkelstraat in het centrum....
Gebieden
Korte Brugstraat (Centrum)
De Brugstraten vormen een belangrijke winkelstraat in het stadshart....
Gebieden
Eindstraat (Centrum)
Eindstraat (Centrum) 1100 tot heden
De Eindstraat is een belangrijke winkelstraat in het hart van Breda....
Gebieden
Karrestraat (Centrum)
Karrestraat (Centrum) 1100 tot heden
De Karrestraat is een belangrijke winkelstraat in het hart van Breda....
Gebieden
Torenstraat (Centrum)
Torenstraat (Centrum) 1100 tot heden
De Torenstraat is de straat die onder de Grote Toren langs loopt....
Gebieden
Ridderstraat (Centrum)
Ridderstraat (Centrum) 1100 tot heden
De Ridderstraat is een belangrijke winkelstraat in het hart van Breda....
Gebieden
Grote Markt (Centrum)
Grote Markt (Centrum) 1275 tot heden
De Grote Markt is het middelpunt van Breda....
Gebieden
Straatnamen Heuvel
Straatnamen Heuvel 1942 tot heden
De Heuvel is sinds de middeleeuwen altijd een zelfstandige buurtschap ...
Gebieden
Toen & nu
Toegang tot het begijnhof
Zo zag het poortgebouw van het begijnhof er vroeger uit...
Toen & Nu
Baronielaan
Baronielaan Toen & Nu
Ontdek hoe de Baronielaan er aan het einde van de negentiende eeuw uitzag...
Kantoorgebouw Electron
Electron 1958 tot heden
De electrotechnische fabriek Electron was ooit letterlijk en figuurlij...
Bouwwerken
Watertoren Belcrum
Watertoren Belcrum 1935 tot heden
De watertoren aan de Speelhuislaan is een van de landmarks in de Belcr...
Bouwwerken
Limonadefabriek MOMO
Limonadefabriek MOMO 1929 tot heden
De voorganger van deze limonadefabriek was bierbottelarij De Nijverhei...
Bouwwerken
Suikerwerkenfabriek De Faam
Een van de beeldbepalende complexen dat herinnert aan de bloeiende ind...
Bouwwerken
Brouwhuis De Drie Hoefijzers
Naast het hoofdkantoor van 'De Drie Hoefijzers' staat het zogenaamde B...
Bouwwerken
Hoofdkantoor De Drie Hoefijzers
Voor de grote crisis van 1929 maakte Bierbrouwerij De Drie Hoefijzers...
Bouwwerken
Kantoorgebouw Stokvis
Kantoorgebouw Stokvis 1947 tot heden
De Belcrumweg is nu een belangrijke en drukke weg van het centrum naar...
Bouwwerken
v.m. Nederlandsche Pettenfabriek J.P. Mol
In 1941 liet de Nederlandsche Pettenfabriek J.P. Mol NV aan de Speelhu...
Bouwwerken
Korenmolen De Hoop
Korenmolen De Hoop 1839 tot heden
In 1839 werd aan de Liesboslaan in Princenhage een stellingmolen gebou...
Bouwwerken
Raadhuis Princenhage
Raadhuis Princenhage 1792 tot heden
Het raadhuis van Princenhage is ontworpen in classicistische stijl doo...
Bouwwerken
Sint Martinuskerk Princenhage
Al in 1261 is er in Princenhage sprake van een kapel. In 1316 wordt de...
Bouwwerken
Johanneskerk Princenhage
Johanneskerk Princenhage 1819 tot heden
De Johanneskerk is een zogenaamde Waterstaatskerk. In de negentiende e...
Bouwwerken
herberg het Roode Hert
herberg het Roode Hert 1518 tot heden
De huidige buitengevels van Het Roode Hert stammen uit 1935 en doen ni...
Bouwwerken
oude ingang begraafplaats Haagveld
Aan de Haagweg ligt de oude ingang van de protestantse begraafplaats H...
Bouwwerken
Chassé kazerne
Chassé kazerne 1898 tot heden
De Chassékazerne is het oorspronkelijke hoofdgebouw van het uitgestrek...
Bouwwerken
Het Grand Theatre
Het Grand Theatre 1919 tot heden
In 1919-1921 liet de bioscoopondernemer H.W. Lutzki een theater voor z...
Bouwwerken
Passage Zuidpoort
Passage Zuidpoort 1934 tot heden
De Passage Zuidpoort is in 1934 ontworpen door de Bredase architect Fr...
Bouwwerken
voormalige Bredase Tapijtfabriek
Deze voormalige fabriek is tot stand gekomen tussen 1829 en 1925. Tot ...
Bouwwerken
Hofhuizen Nieuwstraat / Grand Hotel Nassau
Het klooster aan de Nieuwstraat vormt een herinnering aan het Rijke Ro...
Bouwwerken
Gerechtsgebouw: de scheiding
Het voormalige gerechtsgebouw is ontworpen door Willem Cornelis Metzel...
Bouwwerken
Het Gasthuis aan de Boschstraat
Op deze plek buiten de oostelijke stadspoort lag oorspronkelijk een ga...
Bouwwerken
Het Burgerweeshuis
Het Burgerweeshuis 1887 tot heden
Het protestantse Bredase weeshuis werd in 1606 opgericht in het voorma...
Bouwwerken
Huis Ocrum onderdeel van De Nieuwe Veste
Huis Ocrum dankt zijn naam aan de edelman Jean de Hocron, een vooraans...
Archeologie
De Waalse Kerk
De Waalse Kerk 1440 tot heden
De Waalse Kerk is van oorsprong de Sint Wendelinuskapel. De verering v...
Bouwwerken
Het Begijnhof
Het Begijnhof 1535 tot heden
Begijnen waren vrouwen die als alleenstaanden weliswaar een gemeenscha...
Bouwwerken
Huis De Drie Moren
Huis De Drie Moren 1500 tot heden
Op deze plaats stond al voor de grote stadsbrand van 1490 een stenen h...
Archeologie
Een gotisch hofhuis
Een gotisch hofhuis 1300 tot heden
Het Huis Brecht is een van de oudste hofhuizen of adellijke woningen v...
Bouwwerken
Grote of Onze Lieve Vrouwekerk
De Grote of Onze Lieve Vrouwekerk was vanouds de belangrijkste kerk va...
Bouwwerken
Het stadhuis: verwoest en herrezen
Het stadhuis en de markt vervulden van oudsher een belangrijke functie...
Bouwwerken
Midden Steentijd
Midden Steentijd -10500 tot -5300
In de Midden-steentijd leefden de mensen nog niet op vaste locaties, z...
Archeologie
Bronstijd: vorsten, brons, internationale contacten
Tijdens de Nieuwe Steentijd werd er al koper gesmolten om gereedschap ...
Archeologie
Hof Hendrik III en Mencia de Mendoza
In 1524 werd Mencia de Mendoza door keizer Karel V uitgehuwelijkt aan ...
Personen
De Speelhuislaan: een maliebaan (Belcrum)
Breda was voorheen de residentiestad van de Nassaus en de Oranjes. Fil...
Gebieden
360°
Breda vanuit de kerktoren
Breda vanuit de kerktoren 360° panaroma
Kijk uit over de stad vanaf de kerktoren van de Grote Kerk....
360°
Binnenkijken in de Grote Kerk
Wandel door de gangpaden en bekijk het interieur van de Grote Kerk....
kaart
Breda in de wereld
Breda in de wereld Interactieve kaart
Locaties over de wereld met een bijzondere relatie tot de stad Breda....
Straatnamen Tuinzigt en Westerpark
Historisch gezien behoren de wijken Tuinzigt en Westerpark tot de ...
Gebieden
Straatnamen Boeimeer en Ruitersbos
Historisch gezien behoren de wijken Boeimeer en Ruitersbos tot de voor...
Gebieden
Straatnamen Overakker
Straatnamen Overakker 1500 tot heden
Historisch gezien behoort de wijk Overakker tot de voormalige gemeente...
Gebieden
Straatnamen Zandberg en Sportpark
De gehuchten Zandberg, Molengracht, Lovensdijk, Teteringsedijk en Terh...
Gebieden
Grieglaan en componistenbuurt (Ruitersbos)
Tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog deed op voorstel van de die...
Gebieden
Straatnamen Brabantpark, Heusdenhout en Driesprong
Straatnamen zijn belangrijk om ons te oriteren. In de middeleeuwen wer...
Gebieden
Straatnamen Hoge Vucht
Straatnamen Hoge Vucht 1500 tot heden
Voorheen behoorde de Vuchtpolder tot de gemeente Teteringen. Vóór 1795...
Gebieden
Rogdijk, Rogdijkje (Waterdonken)
Rogdijk (Waterdonken) 1500 tot heden
Het Rogdijkje is een fietspad ten oosten van de Lange Weide. Het loopt...
Gebieden
Moerwijk, winkelcentrum Hoge Vucht (Hoge Vucht)
Moerwijk (Hoge Vucht) 1965 tot heden
De straatnaam herinnert aan de vroegere moeren in de Hoge Vucht waar ...
Gebieden
Straatnamen Hartel
Straatnamen Hartel 1500 tot heden
Bij de annexatie van 1997 zijn de gemeenten Prinsenbeek en Teteringen ...
Gebieden
Opgraving Bouvignelaan boomgaard 2009
In de winter van 2009 heeft er op een terrein ten zuiden van het nieuw...
Archeologie
Waarneming Tramsingel 88 2009
Tijdens grondsaneringen aan de Tramsingel (het voormalige Rooftopterre...
Archeologie
Opgraving St. Josephstraat 2008
In het voorjaar van 2008 is er aan de St.Josephstraat in Teteringen ee...
Archeologie
Booronderzoek Seeligkazerne 2009
Op het terrein van de Seeligkazerne, aan de zuidzijde van de Fellenoor...
Archeologie
Opgraving Oosterhoutseweg 2008 en 2009
In 2008 en 2009 zijn nabij de Oosterhoutseweg een tweetal archeologisc...
Archeologie
Opgraving Moleneind 14  2009
In het voorjaar van 2009 is er op de hoek van het Moleneind en de Wild...
Archeologie
Opgraving Speelhuis Speelhuislaan 2009
Opgraving Speelhuis 2009 1620 tot 1820
Tijdens het proefsleuvenonderzoek in het voorjaar van 2009 werd onderz...
Archeologie
Molengracht JEKA terrein 2009
In het voorjaar van 2009 heeft er een proefsleuvenonderzoek plaatsgevo...
Archeologie
Opgraving Dr. Batenburglaan 2009
In februari 2009 heeft er op de weilanden tussen het voormalige Esso h...
Archeologie
Waarneming Haagweg 277 2007
Bij een waarneming in een bouwput op een achterterrein tussen de Haagw...
Archeologie
Opgravingen Taxandrialaan 2007/08
Bij een proefsleuvenonderzoek op het terrein op de hoek van de Prins H...
Archeologie
Opgraving kasteel Gageldonk 1973
In de zomer van 1973 werd er door de NJBG in samenwerking met de werkg...
Archeologie
Opgraving Buitendijks Slangwijk 2006
Begin december 2006 vond er op twee zeer stormachtige en natte dagen a...
Archeologie
Opgraving Brederostraat 2006/07
In de nazomer van 2006 werd er in de Brederostraat in de wijk Boeimeer...
Archeologie
Opgraving Velsgoed Prinsenbeek 2006
Naar aanleiding van een nieuwbouwproject op de hoek ...
Archeologie
opgraving Achter Emer 2006
In de nabijheid van de Asterdplas in de Haagse Beemden werden ...
Archeologie
Waarneming kasteel de Emer 1968 en 1974
Bij het graven van funderingssleuven voor een aantal bedrijfshallen ...
Archeologie
Opgraving Wildhage 3 2006
Volgend op de sloop van het 19e eeuwse boerderijtje aan de Wildhage 3 ...
Archeologie
Opgraving Doelen 76-78 2005/06
Naar aanleiding van de herontwikkeling van een onbebouwd achterterrein...
Archeologie
Opgraving Lageweg / Digitparc 2007
In de herfst van 2007 heeft er op het te ontwikkelen bedrijventerrein ...
Archeologie
Opgraving Leursebaan /Greenery 2006
In het najaar van 2006 heeft er een vervolgonderzoek plaatsgevonden ...
Archeologie
Opgraving Leursebaan Greenery 2005
Naar aanleiding van de herontwikkeling van een aantal terreinen ...
Archeologie
Opgraving HSL Bagven 1999-2000
Het archeologisch onderzoek op het knooppunt Princeville vond plaats ...
Archeologie
Opgraving HSL Vinkenburg 2001-02
De opgravingslocatie "Vinkenburg" was gelegen ...
Archeologie
Opgraving HSL Effen-Noord 2000-01
De vindplaats Effen-Noord bevond zich net ten noorden van de Aa ...
Archeologie
Opgraving Heilaarstraat 235 2008
Aan de westzijde van de Heilaarstraat zijn bij een proefopgraving...
Archeologie
Opgraving Heilaarstraat 2005
Bij noodonderzoek op een bouwperceel op de hoek van de Ettensebaan ...
Archeologie
Opgraving Trippelenberg/Weerijs 2005
De voorgenomen natuurontwikkeling voor het gebied Trippelenberg ...
Archeologie
Opgraving Torenstraat 2 1977
Bij de verbouwing (vernieuwing) van de kelder onder Torenstraat 2 ...
Archeologie
Opgraving molen het Fortuijn 1986
In het voorjaar van 1986 heeft er rond de sloop van de verbrande ...
Archeologie
Opgravingen Westrik/Saval 2004-2005
Na de afbraak van de voormalige Saval fabriek, net ten zuiden van ...
Archeologie
Opgraving Karnemelkstraat / Eindpoort 1963
Na de afbraak van het hoekpand Ginnekenstraat en de (toen nog smalle) ...
Archeologie
Waarneming Haven / Stadsmuur 1953
In 1953 werd bij een vernieuwing van het hoofdriool op de Haven de ...
Archeologie
Opgraving Haven/Nieuweweg 2005
Tijdens een archeologische begeleiding bij de aanleg van een ...
Archeologie
Opgraving Karnemelkstraat / Stadspoedertoren 1963
Ten behoeve van de verbreding van de Karnemelkstraat werd in ...
Archeologie
Opgraving Nieuwbouw Scala 2003
Voorafgaand aan de bouw van het ROC Florijncollege op de hoek van de ...
Archeologie
Opgraving Tolbrugpoort 1979
Tijdens een waarneming van de Archeologische Werkgroep Breda werd op ...
Archeologie
Opgraving Nieuwstraat / Mosselkreek 2003
In het voorjaar van 2003 werd er op het terrein van het voormalig ...
Archeologie
Waarneming Nieuweweg 1999
Tijdens het aanleggen van een bouwput tussen de Tolbrugstraat en ...
Archeologie
Opgraving Nieuweweg vm. Satéhut 2007
Opgraving Nieuweweg 2007 1300 tot 1900
Tussen 30 mei en 15 juni 2007 werd een archeologisch onderzoek ...
Archeologie
Waarneming Markendaalseweg politiebureau 2003
Na de sloop van het politiebureau aan de Markendaalseweg werd in de ...
Archeologie
Waarneming Nieuwe Weg / de Trapkes 2003
Tijdens funderingsonderzoek tegen de oostgevel van het gebouw ...
Archeologie
Heuvel / Fagelstraat 2001
Heuvel / Fagelstraat 2001 -5300 tot 2001
Na de sloop van het huizenblok tussen de Fagelstraat en de Groen van ...
Archeologie
Opgraving HSL leidingtracé 2000
De aanleiding voor dit archeologisch onderzoek was de aanleg ...
Archeologie
Opgraving Nieuwstraat 21-29 2008
Het proefsleuvenonderzoek ( zomer 2008) achter de hofhuizen ...
Archeologie
Opgraving Markendaalseweg / Carré Markenhage 2005
Bij noodonderzoek in de bouwput van het appartementencomplex...
Archeologie
Opgraving Markendaalseweg 2004-05
Tijdens een archeologische begeleiding aan de Markendaalseweg zijn ...
Archeologie
Opgraving Markendaalseweg / Marquant 2004
In de zomer van 2004 heeft onderzoeksbureau BAAC in de westelijke hoek...
Archeologie
Opgraving Markendaalseweg / Florijncollege 2000
In de maanden januari en februari 2000 werd archeologisch onderzoek ...
Archeologie
Opgraving Gageldonkseweg 1999
Het gebied tussen de tussen de A16, Backer en Ruebweg...
Archeologie
Opgraving Nonnenveld / de Beeldenaar 1999
Bij het graven van de bouwput voor het woon- en kantorencomplex ...
Archeologie
Opgraving Nonnenveld 2003
Bij de aanleg van een ondergrondse glasverzamelbak kon ...
Archeologie
Opgraving Heilaarpark 2007/08
In de winter van 2007 heeft er in het plangebied ...
Archeologie
Opgraving Kesteren / Moskes 1997-2000
In 1997 werd het project Breda-west uitgebreid met archeologisch ...
Archeologie
Opgraving Lange Brugstraat 35 1996
Tijdens archeologisch onderzoek van het perceel Lange Brugstraat 35 ...
Archeologie
Opgraving NAC stadion / Emerakker 1995
De opgravingen op de (inmiddels in onbruik geraakte naam) Emerakker...
Archeologie
Waarneming Veemarkt -straat riolering 1994
Bij de vervanging van het 19e eeuwse hoofdriool in het gedeelte tussen...
Archeologie
Waarneming Halstraat riolering 1994
Tijdens de vervanging van de hoofdriolering in het najaar van 1994...
Archeologie
Waarneming Ginnekenstraat 2-4 riolering 1994
Bij de aansluiting van een nieuw hoofdriool op het Oude Vestriool, een...
Archeologie
Waarneming Karrestraat riolering 1994
Tijdens de vervanging van de 19e eeuwse hoofdriolering kon in het ...
Archeologie
Waarneming Grote Markt zuid 1994
Tijdens rioolwerkzaamheden in de winter van 1994/1995 kon een lang ...
Archeologie
Waarneming Grote Markt noordzijde riolering 1995
Tijdens uitgebreide rioleringswerkzaamheden langs de noordoostelijke ...
Archeologie
Waarneming Reigerstraat riolering 1994
Bij de vervanging van het 19e eeuwse hoofdriool kon in de zomer van ...
Archeologie
Waarneming Havermarkt riolering 1995
Bij de vervanging van het 19e eeuwse hoofdriool aan beide zijden van ...
Archeologie
Waarneming Lange Brugstraat riolering 1994
Bij het volgen van rioleringswerkzaamheden in de Lange Brugstraat in ...
Archeologie
Waarneming Cingelstraat riolering 1995
In oktober 1995 is er in de Cingelstraat, vanaf de hoek Schoolstraat ...
Archeologie
Waarneming Waterstraat riool 1994
Tijdens de rioleringswerkzaamheden in de Waterstraat kon een ...
Archeologie
Waarneming Visserstraat riolering 1994
Tijdens de sloop van de 19de eeuwse bakstenen riolering en de ...
Archeologie
Waarneming Nieuwstraat riolering (1) 1994
Tijdens waarnemingen in het kader van het "rioleringsproject"...
Archeologie
Waarneming Nieuwstraat riolering (3) 1994
Tijdens waarnemingen bij de aanleg van een nieuwe hoofdriolering in de...
Archeologie
Waarneming Nieuwstraat riolering (2) 1994
Tijdens waarnemingen in een kabelsleuf aan de zijde van het voormalig ...
Archeologie
Opgraving Marksingel riolering 1996
Tijdens de aanleg in 1996 van een bergbezinkbassin onder de rijweg ...
Archeologie
Opgraving Nieuw Ginnekenstraat riolering 2002
In het najaar van 2002 werden bij rioleringswerkzaamheden in ...
Archeologie
 Waarneming Haagdijk riool 2001
Tijdens rioolwerkzaamheden op de Haagdijk konden gedurende een half ...
Archeologie
Gebieden
Opgraving Nieuwstraat 48 1994
Voorafgaande aan de bouw van winkelcentrum de Barones heeft er in 1994...
Archeologie
Opgraving Nieuwstraat 20 1994
Gedurende de maanden april en mei 1994 werd een proefonderzoek ...
Archeologie
Opgraving Nieuwstraat 20-34 1995
Voorafgaand en tijden de bouw van winkelcentrum de Barones heeft er ar...
Archeologie
Opgraving St. Janstraat 14-16 2006
Archeologische onderzoek achter het 16e eeuwse hofhuis Hersbeek in de ...
Archeologie
Opgraving Karrestraat 24-26 (P&C) 1994
Bij de bouw in 1994 van de nieuwe Peek&Cloppenburg winkel aan de Karre...
Archeologie
Opgraving Begijnhof / Valkenberg 1995
Tijdens een uitgebreide opgravingscampagne in 1995 en 1996 kon (gefase...
Archeologie
Opgraving Begijnhof / Valkenberg 1994
Bij grootschalige opgravingen in 1994 kon door de zuidelijke helft van...
Archeologie
Opgraving Catharinastraat 18-28 1993
In de zomer van 1993, tijdens uitgebreid bouwhistorisch onderzoek, hee...
Archeologie
Opgraving kasteelgracht zuidzijde 1994
Bij het uitbaggeren van de zuidzijde van de kasteelgracht tussen het K...
Archeologie
Opgraving KMA/binnenplaats 1994
Bij de aanleg van een nieuw rioolstelsel op de binnenplaats van het ka...
Archeologie
 Opgraving KMA /Rekenkamer 1995
Tijdens het onderzoek ten westen van de Rekenkamer op het terrein van ...
Archeologie
Opgraving KMA - kasteel / kapel 1992
In het laatste kwartaal van 1992 heeft de gemeente Breda een opgraving...
Archeologie
Opgraving KMA/kasteelterrein 2008
Tijdens rioleringswerkzaamheden, juist ten noordwesten van de KMA, wer...
Archeologie
Opgraving kasteelgracht zuidzijde 2005
Bij de restauratie in 2005 van de kademuur aan de zuidzijde van het ...
Archeologie
Opgraving kasteelgracht oostzijde 2004
Tijdens restauratie werkzaamheden aan de kademuur langs de kasteelgrac...
Archeologie
Waarneming KMA Rekenkamer 2002
In het voorjaar van 2002 hebben er in de kelders van de zgn. "Rek...
Archeologie
Opgraving Visserstraat 31 1993
Tijdens restauratiewerkzaamheden in het pand Visserstraat 31 werden do...
Archeologie
Opgraving Visserstraat 7 1992
Gedurende de zomer en herfst van 1992 kon aan de westzijde van de Viss...
Archeologie
Opgraving Kloosterkazerne 1999
Het archeologisch onderzoek van het gebied ten zuiden van de Kloosterk...
Archeologie
Opgraving Kloosterkazerne 1993
Op de plaats van de huidige Kloosterkazerne werd in 1308 het nonnenkl....
Archeologie
Opgraving Haagdijk 1-3 1990
Tijdens de sloop van de bebouwing van Haagdijk 1-3 waarbij slechts het...
Archeologie
Opgraving Haven 20 1991
Opgraving Haven 20 1991 1600 tot 1800
Nadat in het voorjaar van 1991de bebouwing gelegen aan de achterzijde ...
Archeologie
Opgraving Ridderstraat 7 1991
Tijdens de verbouwing van Ridderstraat 7-9 kon in het voorjaar van 199...
Archeologie
Opgraving Grote Markt 7-9 1980
In 1980 werd, voorafgaand aan een bouwproject, archeologisch onderzoek...
Archeologie
Opgraving Cingelstraat 6-8 1990
Tijdens de zomer van 1990 heeft er uitgebreid archeologisch onderzoek ...
Archeologie
Opgraving Catharinastraat 87 1990
In het voorjaar en zomer van 1990 werd er op het terrein van Catharina...
Archeologie
Opgraving Catharinastraat 11-15 1989
Tijdens het graven van de bouwput ten behoeve van een nieuw appartemen...
Archeologie
Opgraving KMA Huis Brecht 1992
In de winter van 1992 vond op het terrein van de Koninklijke Militaire...
Archeologie
Opgraving KMA Huis Brecht 1991
Bij de ontgraving van de 19e eeuwse hospitaalvleugel aan de oostzijde ...
Archeologie
Bouwwerken
Opgraving KMA Huis Brecht 1989
De grootscheepse restauratie van Huis Brecht leidde ertoe dat er uitge...
Archeologie
Bouwwerken
Opgraving KMA Huis Brecht 1988
In de periode 1988 - 1992 is een uitgebreid archeologisch en bouwhisto...
Archeologie
Bouwwerken
Opgraving Boschstraat/Luxor 1988
Tijdens en na de sloop van het Luxor filmtheater in het voorjaar van 1...
Archeologie
Opgraving toegang Valkenberg 1992
Door het verplaatsen van het monumentale toegangshek van het Valkenber...
Archeologie
Voorwerpen
Opgraving toegang Valkenberg 1988
Door de herinrichting van de toegang tot het Valkenberg vanuit de Cath...
Archeologie
Voorwerpen
Bouwwerken
Opgraving toegang Valkenberg 1987
Door de herinrichting van de toegang tot het Valkenberg vanuit de Cath...
Archeologie
Voorwerpen
Opgraving Catharinastraat 91-93 1999
Bij een noodonderzoek achter de toegangspoort van Catharinastraat 91-9...
Archeologie
Opgraving Karnemelkstraat 6 1987
Tijdens een waarneming op het perceel Karnemelkstraat 6 konden in het ...
Archeologie
Opgraving Tolbrug- straat 3-5 1985
Voorafgaand aan de bouw van een bovengrondse parkeergarage kon in het ...
Archeologie
Opgraving Beijerd/Vlaszak 1985
Tijdens een grootschalige opgraving in 1985 en 1986 kon op het terrein...
Archeologie
Opgraving Gasthuiskapel 1958
Na de sloop van de restanten van de Gasthuiskapel in 1957 werd door de...
Archeologie
Opgraving Gasthuiscomplex 2006
Naar aanleiding van de sloop en geplande nieuwbouw kon aan de achterzi...
Archeologie
Opgraving Ginnekenstraat 117 1983
In de zomer van 1983 is er een korte waarneming uitgevoerd in een bouw...
Archeologie
Opgraving Vlaszak 1983
Opgraving Vlaszak 1983 1864 tot 1957
Tijdens rioolwerkzaamheden aan de Vlaszak werd een bakstenen riool ...
Archeologie
Boerensoldaten
Boerensoldaten 250 tot 300
In Noord-Brabant houdt na 260 de Romeinse bewoning op. De Romeinen gav...
Voorwerpen
Princenhage
In archiefbronnen komt de naam Hage voor het eerst voor in deze oorkon...
Gebieden
De Vlucht
De Vlucht 1940
Op 10 mei 1940, toen de Duitsers Nederland binnen vielen, vochten in N...
Gebeurtenissen
Raadhuizen Ginneken en Princenhage
De heerlijkheden Ginneken en Princenhage lieten in hetzelfde jaar, 179...
Bouwwerken
De Beeldenstorm
Donderdag 22 augustus 1566 brak de Beeldenstorm los in Breda. Hij duur...
Gebeurtenissen
Paardentram naar Ginneken
Pas nadat er een interlokale stoomtramlijn was geopend werd er in Bred...
Gebeurtenissen
De Mauritsstraat
De Mauritsstraat 1880 tot 1890
E van de eerste straten die aangelegd werd volgens het ontwerp van Van...
Gebieden
Charles Stulemeijer
Charles Stulemeijer 1880 tot 1968
Carel Lambertus Stulemeijer werd op 20 september 1880 in Rotterdam geb...
Personen
Opgraving Catharina- straat 91-93 2000
De opgravingscampagne op het achterterrein van Catharinastraat 91-93 i...
Archeologie
Het voetvolkkamp Overakker
Tijdens het beleg door Spinola gedurende 1624-1625 was er een legerkam...
Gebeurtenissen
Openluchtschool en Liduinaschool
Op het schoolgebouwencomplex zijn een school voor langdurig zieke kind...
Bouwwerken
Landgoed Vrederust
Landgoed Vrederust 1650 tot heden
Het landgoed bestond oorspronkelijk uit een aan het einde van de zeven...
Gebieden
Heerlijkheid IJpelaar
Heerlijkheid IJpelaar 1280 tot heden
De Heerlijkheid IJpelaar was vermoedelijk een leengoed van de heer van...
Gebieden
Bouwwerken
Tachtig-jarige oorlog: de linie van1637
ijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) ging het om het bezit van v...
Gebeurtenissen
Linie 1624-1625
Linie 1624-1625 1624 tot 1625
Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) ging het om het bezit van ...
Gebeurtenissen
Sint Frans ofwel Piusgesticht
Het katholiek onderwijs in het Ginneken begint in 1871 toe de Zuster...
Bouwwerken
Christoffelschool
Christoffelschool 1976 tot heden
Het schoolgebouw voor voortgezet onderwijs dateert uit 1976 en heeft e...
Bouwwerken
Twikkelstraat 61, voormalig Berkenhof
Het schoolgebouw voor speciaal onderwijs is gebouwd in 1970 en is gebo...
Bouwwerken
Pastorie Sacramentskerk
Pastorie Sacramentskerk 1924 tot heden
De pastorie aan de zuidoostzijde van de Zandberglaan is in 1924 naar h...
Bouwwerken
Maria ter Engelen Klooster
Het voormalige zusterhuis voor de zusters Maria ter Engelen is naar he...
Bouwwerken
Mariaschool
Mariaschool 1937 tot heden
Nadat in mei 1934 de Mariakerk in gebruik genomen was, werden er in au...
Bouwwerken
Klooster Benedictinessen
Klooster Benedictinessen 1926 tot heden
Het klooster is gesticht door de Benedictinessen van het H. Sacrament ...
Bouwwerken
Mariakerk
Mariakerk 1933 tot heden
De Mariaparochie is opgericht in februari 1933. De toenmalige bouwpast...
Bouwwerken
Opgraving Kerkplein 1994
Opgraving Kerkplein 1994 1400 tot 1829
In het voorjaar van 1994 heeft er op het Kerkplein een archeologisch o...
Archeologie
Waarneming Nieuwe Boschstraat 2012
Tijdens een archeologische begeleiding van bestratingswerkzaamheden in...
Archeologie
Opgraving Chasséparking 2000
In 2000 kon op het terrein van het huidige Chasséparking n van de blok...
Archeologie
Hooijdonkseweg (Haagse Beemden)
De historisch-geograaf Karel Leenders duidt in zijn cultuurhistorische...
Gebieden
Werftseweg (Haagse Beemden)
De historisch-geograaf Karel Leenders duidt in zijn cultuurhistorische...
Gebieden
Bredestraat (Haagse Beemden)
De straatnaam Bredestraat is relatief modern. Vóór 1800 komt de naam ...
Gebieden
Achter Emer (Haagse Beemden)
De Achter Emer is eigenlijk het laatste restant van de Emerweg. Deze ...
Gebieden
IJzerhekpad (Haagse Beemden)
Het IJzerhekpad is het fietspad tussen de Emerparklaan en de Achter Em...
Gebieden
Overkroetenlaan (Haagse Beemden)
De Overkroetenlaan is sinds 1988 de centrale ontsluitingsweg van de ...
Gebieden
Laurentiusschool
Laurentiusschool 1916 tot heden
De katholieke meisjes uit het Ginneken konden al sinds 1871 naar de sc...
Bouwwerken
Dr. de Visserschool
Dr. de Visserschool 1928 tot heden
In de jaren 20 van de vorige eeuw kwam er einde aan het verschil in be...
Bouwwerken
Protestantse Laurentiuskerk
Het kerkgebouw is in het jaar 1316 als parochiekerk in gebruik genomen...
Bouwwerken
St. Laurentiuskerk
St. Laurentiuskerk 1902 tot heden
De bezetting door de Fransen sinds 1795 resulteerde ook in wettelijke ...
Bouwwerken
KBS De Burchtgaarde Stoutenburgstraat
Het schoolgebouw van de Burchtgaarde is gebouwd in 1970. Het schoolgeb...
Bouwwerken
Sacramentskerk
Sacramentskerk 1925 tot heden
Op Sacramentsdag 11 juni 1925 werd door pastoor van Meel de eerste ste...
Bouwwerken
Straatnamen Blauwe Kei en IJpelaar
Historisch gezien behoren de wijken Blauwe kei en IJpelaar tot de voor...
Gebieden
Opgraving Viandenlaan 2013
In de nazomer van 2009 en 2013 heeft er achter het voormalig TNT postk...
Archeologie
Lindeplein en bomenbuurt (Tuinzigt)
In 1901 werd de Woningwet ingevoerd met als doel bewoning van...
Gebieden
Vincent van Goghstraat e.o (Haagpoort)
Aan het begin van de jaren '30 van de vorige eeuw, toen thematische st...
Gebieden
IJsselplein en rivierenbuurt (Haagpoort)
Rond 1890 werd door een particulier de huidige Amstelstraat aangelegd ...
Gebieden
Curaçaostraat en Antillenbuurt (Heuvel)
Tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog deed op voorstel van de die...
Gebieden
Thorbeckeplein en staatsliedenbuurt (Heuvel)
Tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog deed op voorstel van de die...
Gebieden
Planciusplein en de 'ontdekkingsreizigers-buurt' (Heuvel)
Tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog deed op voorstel van de die...
Gebieden
Vondelstraat en omgeving (Boeimeer)
Tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog deed op voorstel van de...
Gebieden
Michiel de Ruyterstraat en Zeeheldenbuurt (Boeimeer)
Tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog deed op voorstel van de die...
Gebieden
Zandbergplein en hemellichamenbuurt (Zandberg)
Tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog deed op voorstel van de die...
Gebieden
Hyacintplein en de bloemenbuurt (Zandberg)
Tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog deed op voorstel van de...
Gebieden
Allerheiligenweg e.o. (Overakker)
Tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog deed op voorstel van de ...
Gebieden
Nobelstraat en straten, genoemd naar Nobelprijswinnaars (Ginneken)
Begin 1947 verzocht de R.K. Woningbouwvereniging te Ginneken om de str...
Gebieden
De Burcht en de "kasteel"straten (IJpelaar)
Tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog deed op voorstel van de die...
Gebieden
Paul Krügerlaan en omgeving (Sportpark)
Tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog deed op voorstel van de...
Gebieden
Ploegstraat en omgeving (Sportpark en Blauwe Kei)
Tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog deed op voorstel van de die...
Gebieden
Tennisplein en Olympische straten (Sportpark)
Tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog deed op voorstel van de die...
Gebieden
Brabantlaan, Hertog Hendriklaan en Hertog Janlaan (Brabantpark)
Vanaf 1930 werden er plannen gemaakt voor een villapark dat later de ...
Gebieden
Vlielandstraat, Driesprong (Brabantpark)
Tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog deed op voorstel van de ...
Gebieden
Antiloopstraat e.o. (Brabantpark)
Tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog deed op voorstel van ...
Gebieden
Berlagestraat en straten genoemd naar architecten
Tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog deed op voorstel van de ...
Gebieden
Belgiëplein en Belgische buurt Hoge Vucht
Tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog deed op voorstel van de ...
Gebieden
Edisonplein en straten, genoemd naar geleerden (Doornbos-Linie)
Tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog deed op voorstel van de ...
Gebieden
Leeuwerikstraat en vogelbuurt (Belcrum)
Tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog deed op voorstel van de ...
Gebieden
Dr. Struyckenstraat (Heuvel)
De Dr. Struyckenstraat, de hoofdontsluiting van de Heuvel, is een typi...
Gebieden
Frans Heijlaertsplein (Tuinzigt)
Het Frans Heijlaertsplein is het centrale plein in het buurtje tussen ...
Gebieden
Dr. Jan IngenHouszplein (Haagpoort)
Op 28 november 1908 werd door de gemeenteraad van Breda de naam Dr. Ja...
Gebieden
Graaf Hendrik III-laan (Boeimeer)
Sommige, royaal in het groen aangelegde wegen in Breda kunnen we ...
Gebieden
Julianabrug (Boeimeer)
Julianabrug (Boeimeer) 1936 tot heden
Bij enkele straatnamen en brugnamen in Breda kunnen we een eenheid van...
Bouwwerken
Baronielaan en Engelbert van Nassauplein
Baronielaan (Zandberg) 1898 tot heden
Aan het einde van de negentiende eeuw werden er in Breda verschillende...
Gebieden
Wilhelminapark (Zandberg, Sportpark)
Aan het einde van de negentiende eeuw werden er in Breda verschillende...
Gebieden
Parkstraat (Zandberg)
Parkstraat (Zandberg) 1892 tot heden
Aan het einde van de negentiende eeuw werden er in Breda verschillende...
Gebieden
Wilhelminabrug (Breda-Centrum)
De brug over de Singelgracht tussen de Nieuwe Ginnekenstraat en de ...
Bouwwerken
Marialaan (Overakker)
Marialaan (Overakker) 1933 tot heden
Sommige, royaal in het groen aangelegde wegen in Breda kunnen we besch...
Gebieden
Franklin Rooseveltlaan (Ginneken)
Sommige, royaal in het groen aangelegde wegen in Breda kunnen we besch...
Gebieden
Claudius Prinsenlaan (Brabantpark)
Sommige, royaal in het groen aangelegde wegen in Breda kunnen we ...
Gebieden
Epelenberg (Brabantpark)
Epelenberg (Brabantpark) 1956 tot heden
De naamEpenberch tot Hosenhout staan in de archieven al in 1414 vermel...
Gebieden
Brabantplein (Brabantpark)
De Wederopbouwperiode (1940-1965) is een periode geweest van herstel ...
Gebieden
Sint Ignatiusstraat (Brabantpark)
Aan het einde van de negentiende eeuw werden er in Breda verschillende...
Gebieden
Willemsbrug (Breda-Centrum)
De oorspronkelijke brug over de Singelgracht tussen de Sophiastraat en...
Bouwwerken
Charles Stulemeijerbrug
Charles Stulemeijerbrug 1880 tot heden
De brug over de rivier de Mark in de Backer en Ruebweg is voorzien van...
Bouwwerken
Terheijdensebrug, 'Dorannt Bridge'
DeTerheijdenseweg is aangelegd in 1820-1821 als onderdeel van de rijks...
Personen
Leursebaan (buiten-gebied Princenhage)
Sommige straten buiten het oude centrum kunnen we aanduiden als oude ...
Gebieden
Haagweg (Princenhage)
Haagweg (Princenhage) 1400 tot heden
Sommige straten buiten het oude centrum kunnen we aanduiden als oude l...
Gebieden
Ginnekenweg (Zandberg, Ginneken)
Sommige straten buiten het oude centrum kunnen we aanduiden als oude l...
Gebieden
Generaal Maczekstraat Poolseweg (Sportpark)
De Generaal Maczekstraat en Poolseweg vormen samen een oude lint, een ...
Gebieden
Teteringsedijk (Brabantpark)
Sommige straten buiten het oude centrum kunnen we aanduiden als oude ...
Gebieden
Terheijdenseweg (Hoge Vucht) en Nieuwe Bredasebaan (Hartel)
Sommige straten buiten het oude centrum kunnen we aanduiden als oude l...
Gebieden
Bouvignelaan en Bouvignedreef (Ginneken en Mastbos)
Het oudste gedeelte van het huidige hoofdgebouw van het kasteeltje Bou...
Gebieden
Wolfslaardreef (Ginneken)
Wolfslaardreef (Ginneken) 1694 tot heden
De huidige Wolfslaardreef komt voor het eerst voor op een kaart van he...
Gebieden
Vrederustlaan (Overakker)
Vrederustlaan (Overakker) 1793 tot heden
Deze fraaie dreef is de oude oprijlaan (vanaf de Valkenierslaan) van h...
Gebieden
Prins Frederiklaan, Beatrixplein (Ginneken)
Op 30 juni 1936 kreeg deze laan van de gemeenteraad van Ginneken de na...
Gebieden
Vogelenzanglaan (Ginneken)
De Vogelenzanglaan kreeg zijn naam in 1938 en ontleent zijn naam aan h...
Gebieden
Gaffelstraat (Ginneken)
Gaffelstraat (Ginneken) 1632 tot heden
Deze straat staat al aangegeven op de Tiendkaart van Ginneken van 1713...
Gebieden
Prins Hendrikstraat (Ginneken)
De historisch-geograaf Karel Leenders geeft in zijn Cultuurhistorische...
Gebieden
Rozenlaan (Ginneken)
Rozenlaan (Ginneken) 1811 tot heden
De historisch-geograaf Karel Leenders noemt in zijn Cultuurhistorische...
Gebieden
Schoolakkerplein, Schoolakker (Ginneken)
Het Schoolakkerplein wordt ook wel kortweg de Schoolakker genoemd en k...
Gebieden
Tilburgseweg (Heusdenhout)
Breda ligt in het midden van een ster van oude rijkswegen die alle ...
Gebieden
Bisschopshoeve (Heusdenhout)
De straat en het winkelcentrum die bekend staan onder de naam Bisschop...
Gebieden
Kapelstraat (Heusdenhout)
Kapelstraat (Heusdenhout) 1518 tot heden
De Kapelstraat ten oosten van de Sint Annakapel was aanvankelijk zeer ...
Gebieden
Speelhuislaan (Belcrum)
Speelhuislaan (Belcrum) 1612 tot heden
De historisch-geograaf Karel Leenders zegt dat er rond Breda sprake is...
Gebieden
Belcrumhaven, Veilingkade en Industriekade (Belcrum)
De Belcrumhaven is gegraven in 1923. De Belcrum behoorde toen nog tot ...
Gebieden
Blokdijk (Waterdonken)
Blokdijk (Waterdonken) 1300 tot heden
Tot de dag dat de grondwerkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe woon...
Gebieden
Maasdijk (Hoge Vucht)
Maasdijk (Hoge Vucht) 1500 tot heden
Deze weg loopt van de rotonde op de kruising Kapittelweg Groenendijk ...
Gebieden
Hamdijk (Hoge Vucht)
Hamdijk (Hoge Vucht) 1725 tot heden
Te midden van de Belgische straatnamen in de Hoge Vucht treffen we de ...
Gebieden
Kanaaldijk en Hartelweg (Hartel)
De Kanaaldijk is de dijk aan de zuidzijde van het Markkanaal met ...
Gebieden
Hartelweg (Hartel)
Hartelweg (Hartel) 1200 tot heden
De Hartelweg is een zeer schilderachtige weg die de kern vormt van het...
Gebieden
Straatnamen Haagse Beemden
In de eerste woonbuurt van de Haagse Beemden kregen de straten in 1977...
Gebieden
Aluminiumstraat e.o. (Haagse Beemden)
De Koper-, Tin-, Zink-, en Nikkelstraten zijn gelegen op het ...
Gebieden
Dammenseweg, Zwaluwstraat (Haagse Beemden)
In het noorden van de Haagse Beemden ligt de Kluisstraat. Aan de noord...
Gebieden
Pontjespad of Trekpad (Haagse Beemden)
Het Pontjespad begint bij de weg in het verlengde van de Rietdijk en...
Gebieden
Rietdijk (Haagse Beemden)
Rietdijk (Haagse Beemden) 1415 tot heden
De Rietdijk is een fraai beplante laan met een breed profiel die de ...
Gebieden
Schapenpad en Lammerenpad (Haagse Beemden)
Het Schapenpad begint aan het Moerenpad en gaat dan met een ...
Gebieden
Wilderdpad (Haagse Beemden)
Het Moerenpad en het Wilderdpad vormen samen zo ongeveer de centrale...
Gebieden
Bunderkenspad (Haagse Beemden)
Het Bunderkenspad is het centrale fietspad in de wijk in de Haagse ...
Gebieden
Elzenpad (Haagse Beemden)
Elzenpad (Haagse Beemden) 1984 tot heden
Dit fietspad, dat zijn naam kreeg in 1984, loopt van de Gageldonkseweg...
Gebieden
Rustenburgpad (Haagse Beemden)
Dit fietspad loopt van het Donkpad naar het noordwesten, kruist de ...
Gebieden
Akkerpad (Haagse Beemden)
Akkerpad (Haagse Beemden) 1981 tot heden
Dit fietspad loopt van de Gageldonksestraat naar het noorden, kruist ...
Gebieden
Diderica Mijnssenstraat (Haagse Beemden)
Diderica Mijnssen (1896-1944) was van 1925 tot 1944 gemeentearchivaris...
Gebieden
Maria Koyenhof (Haagse Beemden)
Maria Cornelia Koyen (1899-1944) werd gewoonlijk Cornelia genoemd. Zij...
Gebieden
Jeanette Houwingstraat (Haagse Beemden)
Deze straat werd in 1986 genoemd naar de directrice van het Stedelijk ...
Gebieden
Nelly Boudewijnsstraat (Haagse Beemden)
Deze straat werd in 1986 genoemd naar Nelly Boudewijns (1869-1926)...
Gebieden
Ma Ueberfeldtstraat (Haagse Beemden)
Deze straat werd in 1986 genoemd naar Neeltje Elizabeth van der Vliet ...
Gebieden
Luchtmachtplein (Haagse Beemden)
Het Luchtmachtplein vormt de toegang tot de Luchtmachttoren, de voorma...
Gebieden
Goudenmuntenpad (Haagse Beemden)
Het Goudenmuntenpad loopt van het winkelcentrum Heksenwiel naar het ...
Gebieden
Paradijspad (Haagse Beemden)
Dit fietspad kreeg in 1987 zijn naam naar de wijk waar het doorheen ...
Gebieden
Melkpad (Haagse Beemden)
Melkpad (Haagse Beemden) 1984 tot heden
Dit fietspad in de Haagse Beemden, aangelegd in 1984, loopt langs de ...
Gebieden
Merodelaan (Haagse Beemden)
Deze weg is in 1977 niet genoemd naar de beeldschone Cléo de Mérode, m...
Gebieden
Heksenwiel (Haagse Beemden)
De Heksenwiellaan en het Heksenwielpad kregen hun naam in 1989. ...
Gebieden
Donk-Apenrots (Haagse Beemden)
Het winkelcentrum de Donk wordt vanwege zijn opvallende vorm ook wel d...
Gebieden
Moerenpad en Dwarsmoerenpad (Haagse Beemden)
Dit fietspad door de Haagse Beemden werd in 1979-1980 aangelegd op het...
Gebieden
Gageldonksepad (Haagse Beemden)
De Gageldonkseweg, de Gageldonksetunnel, de Gageldonksestraat, het ...
Gebieden
Hooghuispark (Haagse Beemden)
Het Hooghuispark is aangelegd rond het voormalig kasteeltje Gageldonk ...
Gebieden
Burgstsedreef (Haagse Beemden)
De oudste vermelding van Burgst is volgens de toponymist Chr. Buiks ...
Gebieden
Emerpad (Haagse Beemden)
Emerpad (Haagse Beemden) 1979 tot heden
Dit fietspad, aangelegd in 1979, ligt tussen de Emerparklaan en de ...
Gebieden
Emerparklaan (Haagse Beemden)
De eerste plannen voor de Haagse Beemden van de gemeente Breda dateren...
Gebieden
Opgraving Markdal Ulvenhout 2008
De aanleg van een nieuw riooltracé aan het Markdal in Ulvenhout was de...
Archeologie
Kartering Kasteel IJpelaar 2008
In het voorjaar van 2008 heeft er in het parkje achter het vm. seminar...
Archeologie
Opgraving Schoolakkerplein 2007-2008
In de zomer van 2007 en 2008 heeft er archeologisch onderzoek plaatsge...
Archeologie
Straatnamen Princenhage
Straatnamen Princenhage 1200 tot heden
Tot 1942 was Princenhage een zelfstandige gemeente. In dat jaar werd h...
Gebieden
Straatnamen Ginneken
Straatnamen Ginneken 1200 tot heden
Tot 1942 maakten Ginneken, Bavel en Ulvenhout en een aantal gehuchten ...
Gebieden
Opgraving Menno v. Coehoornstraat 2005
In mei 2005 kwam bij de gemeente de melding binnen van de projectontwi...
Archeologie
Opgraving vm. Driehoefijzerterrein 2008
Bij archeologisch onderzoek in het voorjaar van 2008 op het Driehoefij...
Archeologie
Opgraving Wolfslaardreef 2003
De aanleiding voor het onderzoek op de Grote Akker, gelegen tussen ...
Archeologie
Opgraving Markdal, Oud Hof 1995-2003
In het kader van de landschapsreconstructie van het Markdal werd in ...
Archeologie
Opgraving Boschpoort (de Koepel) 1998
Tijdens een uitgebreide verbouwing van de penitentiaire inrichting Bos...
Archeologie
Opgraving Chassépark zuidzijde 1999
In het voorjaar van 1999 werd bij de sloop van het toegangsgebouw ...
Archeologie
Opgraving Chassépark 2001
In de nazomer van 2001 kon aan de noordwestzijde van het ...
Archeologie
Opgraving Kraanstraat 1997
Op de locatie van de huidige fietsenstalling in de Kraanstraat heeft ...
Archeologie
Dreefnamen Mastbos
Dreefnamen Mastbos 1500 tot heden
Het Mastbos wordt doorsneden door een stelsel van brede dreven. Om ons...
Gebieden
Frederiksdreef (Mastbos)
Frederiksdreef (Mastbos) 1700 tot heden
De Frederiksdreef loopt oost west door het Mastbos van de Stouwdreef ...
Gebieden
Duellaantje (Mastbos)
Duellaantje (Mastbos) 1844 tot heden
Het Duellaantje loopt ongeveer noord zuid door het Mastbos vanaf de ...
Gebieden
Eeuwig Laantje (Mastbos)
Eeuwig Laantje (Mastbos) 1600 tot heden
Het Eeuwig Laantje is het voet- en fietspad dat diagonaal door het Mas...
Gebieden
Heldreef (Mastbos)
Heldreef (Mastbos) 1700 tot heden
De Heldreef loopt ongeveer oost west door het Mastbos van de ...
Gebieden
Kroningslaantje (Mastbos)
Kroningslaantje (Mastbos) 1898 tot heden
Het Kroningslaantje in het Mastbos loopt van de Duivelsbruglaan, ...
Gebieden
Raadhuisstraat (Ginneken)
Raadhuisstraat (Ginneken) 1200 tot heden
De Raadhuisstraat in Ginneken maakt vanouds deel uit van de heerbaan v...
Gebieden
Kerkhofweg, Klampetter (Ginneken)
Deze straat komt al voor op de kaart van het Mastbos, vervaardigd door...
Gebieden
Oranjeplein (Ginneken)
Oranjeplein (Ginneken) 1902 tot heden
Op 15 maart 1902 besloot de gemeenteraad van Ginneken en Bavel een gro...
Gebieden
Kalishoek (Ginneken)
Kalishoek (Ginneken) 1600 tot heden
De Kalishoek is een kort straatje in Ginneken tussen de Ginnekenweg en...
Gebieden
Postlaantje, domineelaantje (Ginneken)
Postlaantje (Ginneken) 1200 tot heden
Volgens Ton van Dun en Ad Jansen zou dit stille voetpad in de dorpskom...
Gebieden
Ginnekenmarkt (Ginneken)
Ginnekenmarkt (Ginneken) 1200 tot heden
De Ginnekenmarkt is vanouds het centrum van het dorp Ginneken. Volgens...
Gebieden
Vrijlandtbrug (Ginneken)
Vrijlandtbrug (Ginneken) 1946 tot heden
Dit romantische bruggetje ligt in het Markdal over de rivier de Mark. ...
Gebieden
Duivelsbrug (Ginneken)
Duivelsbrug (Ginneken) 1100 tot heden
Tegenwoordig zijn we gewend aan een systeem dat de meeste bruggen geno...
Gebieden
Straatnamen Ulvenhout
Straatnamen Ulvenhout 1300 tot heden
Tot 1942 maakten Ginneken, Bavel en Ulvenhout en een aantal gehuchten ...
Gebieden
Daasdonkseweg (Ulvenhout)
Daasdonkseweg (Ulvenhout) 1300 tot heden
De Daasdonkseweg loopt van de Galderseweg naar de Strijbeekseweg en kr...
Gebieden
Schele Brug (Ulvenhout)
Schele Brug (Ulvenhout) 1600 tot heden
Deze brug ligt in de Daasdonkseweg over de rivier de Boven-Mark. Volge...
Bouwwerken
Sulkerpad (Ulvenhout en Breda)
Over de rivier de Mark boven Breda (bovenstrooms, dus ten zuiden van B...
Gebieden
Elfenlaantje (Ulvenhout)
Elfenlaantje (Ulvenhout) 1963 tot heden
Van veel oude straatnamen is de herkomst niet precies bekend. Door ver...
Gebieden
Grimhuysenpark, (Ulvenhout)
Achter de Laurentiuskerk in Ulvenhout stond in het verleden het omgrac...
Gebieden
Oude en Nieuwe Beekhoek (Ulvenhout)
Het pad vanaf de Chaamseweg langs de boerderij de Beekhoek werd volgen...
Gebieden
Pennendijk (Ulvenhout)
Pennendijk (Ulvenhout) 1500 tot heden
De toponymist Chr. Buiks vond vermeldingen van Tulvenhout aenden benne...
Gebieden
Molenstraat (Ulvenhout)
Molenstraat (Ulvenhout) 1300 tot heden
Volgens De historisch-geograaf Karel Leenders vormden de Ulvenhoutsela...
Gebieden
Opgraving Van Coothplein 1998
In het najaar van 1998 werden aan het begin van de Nieuw Ginnekenstraa...
Archeologie
Dorpstraat (Ulvenhout)
Dorpstraat (Ulvenhout) 1300 tot heden
De verklaring van de straatnaam Dorpstraat in Ulvenhout lijkt eenvoudi...
Gebieden
Wilhelminaplein (Ulvenhout)
Het Wilhelminaplein is het plein vóór het voormalige gemeentehuis van ...
Gebieden
Royaaldreef (Ulvenhoutsebos)
Breda wordt gepromoot als Nassaustad. Tussen 1404 en 1566 was Breda de...
Gebieden
Sint Annadreef (Ulvenhoutsebos)
Breda wordt gepromoot als Nassaustad. Tussen 1404 en 1566 was Breda de...
Gebieden
Onbenoemdedreef (Ulvenhoutsebos)
De meeste dreven in het Ulvenhoutsebos hebben voor de hand liggende na...
Gebieden
Prinsessenlaantje (Ulvenhoutsebos)
In het Mastbos en in het Ulvenhoutsebos liggen elk twee kronkelende wa...
Gebieden
Straatnamen Bavel
Straatnamen Bavel 1300 tot heden
Tot 1942 maakten Ginneken, Bavel en Ulvenhout en een aantal gehuchten ...
Gebieden
Kerkepad (Bavel)
Kerkepad (Bavel) 1400 tot heden
Het Kerkepad in Bavel begint aan de Kerkstraat, vlak bij de kerk en lo...
Gebieden
Woestenbergseweg (Bavel)
Woestenbergseweg (Bavel) 1300 tot heden
Deze weg loopt van horecagelegenheid de Brouwers aan de Gilzeweg naar ...
Gebieden
Kloosterstraat (Bavel)
Kloosterstraat (Bavel) 1500 tot heden
De historisch-geograaf Karel Leenders duidt de Kloosterstraat in Bavel...
Gebieden
Brigidastraat (Bavel)
Brigidastraat (Bavel) 1500 tot heden
De historisch-geograaf Karel Leenders noemt de Brigidastraat een akker...
Gebieden
Kerkstraat, Kerkplein en Kerkeind (Bavel)
De naam Kerkstraat komt in de publicatie over de toponiemen van Ginnek...
Gebieden
Torendreef (Liesbos)
Torendreef (Liesbos) 1619 tot heden
De Torendreef is de ongeveer oost west lopende dreef dwars door het ...
Gebieden
Wilhelminalaan (Liesbos)
Wilhelminalaan (Liesbos) 1898 tot heden
De Wilhelminalaan is de slingerdreef in het Liesbos die loopt van de...
Gebieden
Jachthuisdreef (Liesbos)
Jachthuisdreef (Liesbos) 1619 tot heden
De Jachthuisdreef (de voormalige Huisdreef) is de ongeveer noord zuid...
Gebieden
Ettensdreefje (Liesbos)
Ettensdreefje (Liesbos) 1700 tot heden
Het Ettensdreefje is de ongeveer oost west lopende dreef in het ...
Gebieden
Dreefnamen Liesbos
Dreefnamen Liesbos 1200 tot heden
In het Liesbos, Mastbos, Ulvenhoutse Bos, Chaambos en het Sint Annabos...
Gebieden
Straatnamen Effen
Straatnamen Effen 1300 tot heden
Effen maakte tot 1942 deel uit van de gemeente Princenhage, daarna van...
Gebieden
Straatnamen Hazeldonk
Straatnamen Hazeldonk 1300 tot heden
Het bedrijventerrein Hazeldonk werd in 1997 geannexeerd door de gemeen...
Gebieden
Straatnamen Prinsenbeek
Straatnamen Prinsenbeek 1500 tot heden
Prinsenbeek (lang de Beek genoemd) maakte tot 1942 onderdeel uit van d...
Gebieden
Straatnamen Teteringen
Straatnamen Teteringen 1500 tot heden
Tot 1795 behoorde het dorp Teteringen tot de jurisdictie van de stad B...
Gebieden
Het voormalig tramdepot aan de Mastbosstraat
Aan de Mastbosstraat in Princenhage staat een waar monument van indust...
Bouwwerken
Oranjeboomstraat en Talmastraat (Heuvel)
De Oranjeboomstraat en de huidige Talmastraat vormden in de middeleeuw...
Gebieden
Oranjeboombrug, 'Witte Brug' (Heuvel en Boeimeer)
Waarschijnlijk is Molenbrug de verkorting van Oude Molenbrug. Een wate...
Bouwwerken
Postillonstraat (Princenhage)
In 1930 werd de Heuvelstraat ingrijpend gereconstrueerd. Daarbij kwam ...
Gebieden
Heuvelstraat (Princenhage)
Aanvankelijk was de Heuvelstraat een smal en kronkelig straatje dat ee...
Gebieden
Mastbosstraat, Tietaai (Princenhage)
Tot 1907 heeft de Mastbosstraat altijd deel uitgemaakt van een groter ...
Gebieden
Dreef (Princenhage)
Dreef (Princenhage) 1500 tot heden
Breda wordt gepromoot als Nassaustad. Tussen 1404 en 1566 was Breda de...
Gebieden
Doelenstraat (Princenhage)
Rond 1500 werd midden op de brede weg van Breda naar Bergen op Zoom ee...
Gebieden
Haagsemarkt (Princenhage)
Haagsemarkt (Princenhage) 1500 tot heden
De Haagsemarkt vormt vanouds het centrum van het dorp Princenhage, sin...
Gebieden
Tweegelandenbrugweg (Effen)
Voordat in 1929 de Effenseweg werd aangelegd was deze weg de enige ...
Bouwwerken
Raamschoor en Raamschoorseweg (Effen)
Raamschoorseweg (Effen) 1500 tot heden
Het Raamschoor is een geel geverfd betonnen bruggetje op kruising van ...
Gebieden
Overasepad en Overaas Vlonderke (Effen)
Op woensdag 26 juni 2013 openden wethouder Selk Akinci en de ...
Bouwwerken
Oude Rijsbergsebaan (Effen)
De Oude Rijsbergsebaan is een restant van de oude doorgaande weg van...
Gebieden
Rijsbergseweg (Effen)
Rijsbergseweg (Effen) 1800 tot heden
Breda ligt in het midden van een ster van oude rijkswegen die alle kan...
Gebieden
Boterstafweg (Effen)
Boterstafweg (Effen) 1850 tot heden
Na de annexatie van 1942 werd dit weggetje tussen de Rijsbergseweg en ...
Gebieden
Pastoor Anssemsstraat (Effen)
Midden in het dorp Effen ligt een groen plein uit de jaren negentig ...
Gebieden
Effenseweg (Effen)
Effenseweg (Effen) 1500 tot heden
Het dorp Effen is een van de meest recent ontstane dorpen in de gemeen...
Gebieden
Diunt (Hazeldonk)
Diunt (Hazeldonk) 1500 tot heden
Waar ligt Diunt (spreek uit: Djunt)? Het weggetje ligt aan de westzijd...
Gebieden
Oude Trambaan (Hazeldonk)
Oude Trambaan (Hazeldonk) 1898 tot heden
De Oude Trambaan op Hazeldonk is een fietspad dat oost west door het ...
Gebieden
Hazeldonk
Hazeldonk 1300 tot heden
Ten zuiden van Breda ligt, aan de grens met Belgi(tegenwoordig de deel...
Gebieden
Opgraving Sophiastraat 1989
In het najaar van 1989 kon de Archeologische Vereniging Breda in de...
Archeologie
Opgraving toegang Valkenberg 1994
Tijdens de grote onderzoekscampagne in 1994 kon het nieuwe en het oude...
Archeologie
Voorwerpen
Opgraving Begijnhof oostzijde 1987
In de zomer van 1988 heeft de Archeologische Vereniging Breda op het t...
Archeologie
Voorwerpen
Opgraving Catharinastraat 6-8 1987
Eind januari 1987 startte een kleine proefopgraving op het perceel Cat...
Archeologie
Voorwerpen
Opgraving muurtoren Valkenberg 1986
In het najaar van 1986 is door de Archeologische Vereniging Breda in h...
Archeologie
Opgraving Molenstraat 1991
Vanaf de zomer tot midden december 1991 vond er grootschalig archeolog...
Archeologie
Opgraving Molenstraat 16-20 1988
Tijdens een kleinschalige opgraving heeft de Archeologische Vereniging...
Archeologie
Voorwerpen
Opgraving Molenstraat 1985
In de zomer van 1985 had de Archeologische Vereniging Breda de mogelij...
Archeologie
Opgraving Oude Vest 2003
Opgraving Oude Vest 2003 1350 tot 1828
Tijdens een proefsleuvenonderzoek in de zomer van 2003 kon op het voor...
Archeologie
Opgraving Gasthuispoort 1976 en 1978
In het voorjaar van 1976 werd bij de aanleg van de bouwput voor de nie...
Archeologie
Opgraving Pelmolenstraat 1985
Voorafgaand aan de herinrichting en de bebouwing van de Pelmolenstraat...
Archeologie
Opgraving Willem Merkxtuin 1982
In het voorjaar van 1982 werd, voorafgegaan door een boorcampagne, aan...
Archeologie
Opgraving Waalse Kerk 1979 en 1982
Voorafgaande aan restauratiewerkzaamheden kon in de Waalse kerk (vijft...
Archeologie
Opgraving Kleine Molenstraat 1982
Tijdens archeologisch vervolgonderzoek aan de zuidzijde van een braakl...
Archeologie
Opgraving Prinsenkade 1984 en 1992
In de zomer van 1992 werd een opgraving uitgevoerd aan de Prinsenkade....
Archeologie
Opgraving Veemarktstraat 62-64 1984
Voorafgaand aan een omvangrijke restauratie van het negentiende-eeuwse...
Archeologie
Opgraving Kloosterplein 1983
Tijdens de aanleg van een nieuwe hoofdriolering op het Kloosterplein e...
Archeologie
Opgraving Vlaszak 1990
Opgraving Vlaszak 1990 1200 tot 1900
Bij het graven van een bouwput ten behoeve van een groot kantorencompl...
Archeologie
Opgraving Vlaszak en Boschstraat 1983
Tijdens de begeleiding van de aanleg van een nieuwe hoofdriolering in ...
Archeologie
Opgraving Tolbrugstraat 1 1984
Van 15 december 1983 tot 15 februari 1984 werd een onderzoek uitgevoer...
Archeologie
Voorwerpen
Opgraving Kasteelplein/Stemcomplex 1983
In het najaar van 1983 startte op het terrein van het voormalig comple...
Archeologie
Opgraving Molenstraat / Oude Vest 1983
Opgraving Oude Vest 1983 -700 tot 1980
In de zomer van 1983 kon als vervolg op eerder onderzoek een braakligg...
Archeologie
Trekpad (Prinsenbeek)
Trekpad (Prinsenbeek) 1500 tot heden
In het uiterste noorden van Prinsenbeek, van het voormalig Nieuw Veer ...
Gebieden
Halseweg (Prinsenbeek)
Halseweg (Prinsenbeek) 1500 tot heden
De Halseweg in het buitengebied van Prinsenbeek sluit aan op de Zeedij...
Gebieden
Hooglaarsestraat (Prinsenbeek)
De Hooglaarsestraat is een doodlopende zijweg van de Halseweg. Vaak zi...
Gebieden
Nieuwveerweg, 'Veerseweg' (Prinsenbeek)
Vanuit Beek kon men in het verleden naar het noorden reizen via de hui...
Gebieden
Grintweg (Haagse Beemden)
Grintweg (Haagse Beemden) 1650 tot heden
De Grintweg in de Haagse Beemden maakte voorheen deel uit van de ...
Gebieden
Verloren Hoek (Prinsenbeek)
De huisnummering werd in de stad Breda ingevoerd door de Fransen in 17...
Gebieden
Strijpenseweg (Prinsenbeek)
De toponymist Chr. Buiks heeft de eerste vermelding van Den Strijpensc...
Gebieden
Schutsestraat (Prinsenbeek)
Deze straat wordt volgens de toponymist Chr. Buiks al in 1499 genoemd ...
Gebieden
Vianendreef, 'Koffiestraat' (Prinsenbeek)
Vianendreef (Prinsenbeek) 1650 tot heden
Karel Leenders noemt de Vianendreef een ontginningsweg langs de zuidra...
Gebieden
Postbaan (Prinsenbeek)
Postbaan (Prinsenbeek) 1500 tot heden
Sommige mensen menen dat een zandweg, als hij de Oude Dit-of-dat-baan ...
Gebieden
Moerdijkse Postbaan (Lies)
Sommige mensen menen dat een zandweg, als hij de Oude Dit-of-dat-baan...
Gebieden
Tuintjes (Prinsenbeek)
Tuintjes (Prinsenbeek) 1500 tot heden
De Tuintjes is een smal pad tussen de Schoolstraat en de Neelstraat. D...
Gebieden
Schoolstraat, 'Slikstraatje' (Prinsenbeek)
De oorspronkelijke naam van deze straat is het Slikstraatje. Later wer...
Gebieden
Kapelstraat (Prinsenbeek)
Kapelstraat (Prinsenbeek) 1500 tot heden
De Kapelstraat in Prinsenbeek is genoemd naar een kapel die gewijd was...
Gebieden
Groenstraat (Prinsenbeek)
Groenstraat (Prinsenbeek) 1500 tot heden
De Groenstraat heeft zeer lang twee namen gedragen, die van Groenstraa...
Gebieden
Spoorstraat (Prinsenbeek)
Spoorstraat (Prinsenbeek) 1500 tot heden
De Spoorstraat in Prinsenbeek herinnert ons aan het spoorse verleden v...
Gebieden
Valdijk (Prinsenbeek)
Valdijk (Prinsenbeek) 1500 tot heden
De Valdijk werd door de toponymist Chr. Buiks reeds genoemd gezien in ...
Gebieden
Beeksestraat (Prinsenbeek)
De Beeksestraat is een van de hoofdstraten van het dorp Prinsenbeek...
Gebieden
Markt (Prinsenbeek)
Markt (Prinsenbeek) 1500 tot heden
De straatnaam Markt in Prinsenbeek dateert pas van 1933. De Markt was ...
Gebieden
Dongensebaan (Teteringen)
Dongensebaan (Teteringen) 1200 tot heden
Langs de Galgenstraat loopt het recreatief fietspad van Breda naar Don...
Gebieden
Oosterhoutseweg (Teteringen)
De Oosterhoutseweg is aangelegd als onderdeel van de Grote Weg van Par...
Gebieden
Zwarte Dijk (Teteringen)
Zwarte Dijk (Teteringen) 1200 tot heden
Volgens de historisch-geograaf Karel Leenders moet de Zwarte Dijk besc...
Gebieden
Valkenstraat (Teteringen)
Valkenstraat (Teteringen) 1200 tot heden
Volgens de historisch-geograaf Karel Leenders is het Valkenstraatje ee...
Gebieden
Stidstraat (Teteringen)
Stidstraat (Teteringen) 1200 tot heden
Het Stidstraatje is volgens de historisch-geograaf Karel Leenders van ...
Gebieden
Pius XII-straat (Teteringen)
Paus Pius XII, hoofd van de rooms-katholieke kerk, overleed op 9 oktob...
Gebieden
Oude Hanenstraatje (Teteringen)
Het Oude Hanenstraatje is tegenwoordig een fietspad vanaf de Oosterhou...
Gebieden
Nieuwstraat (Teteringen)
Nieuwstraat (Teteringen) 1948 tot heden
De Nieuwstraat is een van de eerste straten diein de twintigste eeuw i...
Gebieden
Nieuwe Dijkje (Teteringen)
Het Nieuwe Dijkje is een zandweg in de Lage Vucht tussen de Zwarte Dij...
Gebieden
Moleneind (Teteringen)
Moleneind (Teteringen) 1200 tot heden
Vanouds maakte het Moleneind deel uit van de grote verbinding...
Gebieden
Meerberg (Teteringen)
Meerberg (Teteringen) 1200 tot heden
We moeten een onderscheid maken tussen de weg genaamd de Meerberg en...
Gebieden
Lage Weg (Teteringen)
Lage Weg (Teteringen) 1200 tot heden
Vanouds maakte deze weg deel uit van de grote verbinding van...
Gebieden
Sint Josephstraat (Teteringen)
Vanouds maakte deze straat deel uit van de Heistraat, de voormalige gr...
Gebieden
Hoolstraat (Teteringen)
Hoolstraat (Teteringen) 1200 tot heden
De hoofdstraat van TeteringenDe Hoolstraat maakt, samen met het Hoeven...
Gebieden
Hoeveneind (Teteringen)
Hoeveneind (Teteringen) 1200 tot heden
Het Hoeveneind maakt, samen met de Hoolstraat en het Moleneind, deel u...
Gebieden
Heistraat (Teteringen)
Heistraat (Teteringen) 1200 tot heden
Vanouds maakte deze weg deel uit van de grote baan van Breda...
Gebieden
Groenstraat (Teteringen)
Groenstraat (Teteringen) 1200 tot heden
De Groenstraat loopt vanuit de kom van Teteringen in de richting van d...
Gebieden
Galgestraat (Teteringen)
Galgestraat (Teteringen) 1200 tot heden
De Galgestraat is een oude kasseiweg vanaf de Posthoorn (t.h.v. viaduc...
Gebieden
Bolderstraat (Teteringen)
Bolderstraat (Teteringen) 1200 tot heden
De Bolderstraat is een verharde weg tussen het Hoeveneind en de Heistr...
Gebieden
Bergsepad (Teteringen)
Bergsepad (Teteringen) 1200 tot heden
Het Bergsepad ligt in de Vuchtpolder en vormde vanouds het voetpad van...
Gebieden
Opgraving Grimhuijsen Ulvenhout 2010
Ten behoeve van een herinrichting van het terrein tussen de Laurentius...
Archeologie
Opgraving de Singeltjes van Burgst ,1969 en 1970
De Singeltjes bij het landgoed Burgst bestaan tegenwoordig uit ...
Archeologie
Via Breda
Via Breda 2008
De aanleg van de HSL naast de A16 betekende dat de snelle spoorverbind...
Gebieden
De Hogesnelheidslijn
Al in 1973 was door het kabinet Den Uyl gesproken over een Hoge Snelhe...
Bouwwerken
De Haven gaat weer open
De wens om de in 1964 dichtgeworpen Haven weer open te maken leefde al...
Gebieden
Yvonne Né
Yvonne Né 2002
Yvonne werd in Goes geboren in 1958 en studeerde, 'Vrij schilderen', '...
Personen
Teun Hocks
Teun Hocks 1999
Teun Hocks (Leiden, 1947) kreeg zijn opleiding als kunstenaar aan de k...
Personen
Vijfde, 'grote' annexatie
Na de annexatie van 1942 volgden nog enkele kleinere grenswijzigingen,...
Gebieden
NAC-stadion
In 1993 werd gestart met plannen voor de renovatie van het NAC-stadion...
Bouwwerken
Lege-land-mythe ontkracht
In 1995 startte een archeologisch onderzoek op het toekomstige bedrijv...
Archeologie
Vinex-wijken
Vinex-wijken 1995 tot 2015
In heel Nederland zijn sinds 1993 plannen gemaakt voor nieuwe stedelij...
Gebieden
Chassépark
Nadat Defensie de Chassazerne verlaten had, schreef de gemeente Breda ...
Gebieden
Architect Herman Hertzberger
De architect Herman Hertzberger studeerde aan ...
Personen
Bouwwerken
Synagoge in ere hersteld
Synagoge in ere hersteld 1992 tot heden
De joodse synagoge in de Schoolstraat functioneerde bijna honderd jaar...
Bouwwerken
Het meisje van Teteringen
Op Eerste Kerstdag 1990 vonden wandelaars vlakbij het Cadettenkamp tus...
Gebeurtenissen
Tiësto
Tiësto 1985 tot 1989
Tiësto werd in 1969 in Prinsenbeek geboren als Tijs Verwest. Zijn carr...
Gebeurtenissen
Heilig Hartkerk gekraakt
Vanwege de leegloop van de kerken besloot het bisdom Breda in 1984 dat...
Bouwwerken
Haagse Beemden
In 1976 werd het gedeelte van de gemeente Prinsenbeek ten oosten van d...
Gebieden
Autoweg E-10 naar Antwerpen
Op 17 januari 1972 openden koningin Juliana van Nederland en koning ...
Gebieden
Pierre Kartner
Een wereldwijd bekende Bredanaar is Pierre Kartner ofwel Vader Abraham...
Gebeurtenissen
Jazzfestival
In 1971 werd in Breda voor de eerste keer het Jazzfestival georganisee...
Gebeurtenissen
Oranje Vrijstaat
Eind jaren zestig ontstond in Amsterdam de kabouterbeweging als ludiek...
Gebeurtenissen
Hans van Mierlo richt D'66 op
Hij woonde al jaren in Amsterdam, maar voor Breda, de stad waar hij in...
Gebeurtenissen
Gastarbeiders in Breda
In het midden van de jaren zestig kwamen de eerste gastarbeidersuit de...
Personen
Demping haven
In 1937 werden de plannen gemaakt voor de Noord-Zuiddoorbraak. De Mark...
Gebeurtenissen
Havermarkt Bredase Place du Tertre
De mensen kregen meer geld en meer vrije tijd en vooral jongeren wilde...
Gebieden
Corry Brokken wint Eurovisie Songfestival
In haar autobiografie Wat mij betreft (2000) blikt Corry Brokken (Bred...
Gebeurtenissen
Maria Goos geboren in Breda
Maria Goos werd geboren in 1956 en groeide op in de Burgemeester Buijs...
Gebeurtenissen
Eerste torenflat in Breda
Eerste torenflat in Breda 1956 tot heden
Na de Tweede Wereldoorlog ging Breda hard op weg naar de vooruitgang e...
Bouwwerken
Kees Pellenaars: hier is't
Kees Pellenaars werd op 10 mei 1913 geboren in Terheijden. Hij werd in...
Gebeurtenissen
Zevenhonderdjarig bestaan van Breda
In 1952 vierde Breda zijn zevenhonderdjarig bestaan. Tegenwoordig zijn...
Gebeurtenissen
Bevrijdingsmonument op de Grote Markt
Het standbeeld van Judith, het monument ter herinnering van de Bredase...
Bouwwerken
Corry Konings in Breda geboren
Corry Konings werd geboren in Breda op 8 september 1951 in de wijk Wes...
Gebeurtenissen
Sanatorium De Klokkenberg
De Klokkenberg is gebouwd als een rooms-katholiek sanatorium voor tube...
Bouwwerken
Molukse gemeenschap
In 1951 kwamen er zon vierduizend Molukse militairen met hun gezinnen ...
Gebieden
De wederopbouwwijken
De wederopbouwwijken 1950 tot 1965
Na de Tweede Wereldoorlog werd er in hoog tempo gebouwd om volksvijand...
Gebieden
Heuvelkwartier
Heuvelkwartier 1948 tot heden
De eerste grote wijk die na de Tweede Wereldoorlog werd gebouwd was he...
Gebieden
Geschied- en Oudheidkundige kring de Oranjeboom
Op 1 januari 1948 werd de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad e...
Gebeurtenissen
Maycrete-woningen
Maycrete-woningen zijn prefabwoningen die na de Tweede Wereldoorlog op...
Bouwwerken
De vier (later de drie) van Breda
In het centrum van Breda staat de Penitentiaire Inrichting De Boschpoo...
Gebeurtenissen
Bevrijdingskapellen
De jaren van de Tweede Wereldoorlog waren in velerlei opzicht ...
Bouwwerken
Ulvenhout residentie koninklijke familie
Landgoed Anneville werd aangelegd door Prosper Cuijpers van Velthoven ...
Gebieden
Bombardement op de Balfortbrug
Op 23 december 1944 werd een Engelse bommenwerper achtervolgd door een...
Gebeurtenissen
Bevrijding Breda door de Polen
Omdat de Poolse regering weigerde te capituleren voor de nazi's, weken...
Gebeurtenissen
Deportatie van de eerste joden uit Breda
Voor de inval van de Duitsers woonden er in Breda ruim tweehonderd jod...
Gebeurtenissen
Victorietekens aan de Olieton
In 1791 werd een breed gebouw met een zadeldak evenwijdig aan de Bosch...
Bouwwerken
Tweede, 'grote' annexatie
Al vanaf de ontmanteling van de vestingwerken in 1870 deed Breda pogin...
Gebieden
Marga Minco duikt onder
Marga Minco, pseudoniem voor Sara Menco, werd beroemd met haar eerste ...
Personen
Breda in de Tweede Wereldoorlog
De garnizoensstad Breda werd op 13 mei 1940 door Duitse troepen bezet....
Gebeurtenissen
De Chinezenbuurt
De Chinezenbuurt 1930 tot 1939
E van de eerste herkenbare etnische minderheden in Breda werd gevormd ...
Gebieden
De Noord-Zuid doorbraak
De Noord-Zuid doorbraak 1937 tot 1941
Vóór de Tweede Wereldoorlog werden al plannen gemaakt voor autowegen r...
Gebieden
Het Van Koolwijkpark
Tussen de twee wereldoorlogen probeerde Breda zich te profileren als p...
Gebieden
Bredasche Carnavalsvereniging BCV
In 1936 werd de Bredase Carnavals Vereniging opgericht, de BCV. Deze v...
Gebeurtenissen
Burgemeester van Sonsbeeckpark
Op 30 mei 1936 nam burgemeester Van Sonsbeeck afscheid van Breda om al...
Gebieden
Reclame Firma Otten
Petrus Otten vestigde zich in 1887 als smid aan de Havermarkt. Paarden...
Personen
Zes stoomtram-maatschappijen fuseren tot BBA
Nadat op 28 september 1880 de eerste tram tussen Breda en Oosterhout h...
Gebeurtenissen
Passage Nieuwe Ginnekenstraat
Vanaf de Nieuwe Ginnekenstraat geeft een brede passage toegang tot een...
Bouwwerken
Opening Stedelijk en Bisschoppelijk Museum
In 1928 werd een voorstel in de gemeenteraad behandeld om twee woninge...
Gebeurtenissen
Rietveldvilla's in Montenspark
Ook in de jaren dertig had Breda nog sterk het karakter van een villas...
Bouwwerken
Architecten Korteweg, Verwoerd en Temme
De meest spraakmakende architectencombinatie tussen de twee ...
Personen
Bouwwerken
Reclame voor de Teolin
De Amsterdamse kunstenaar Herman Heyenbroch liet zich bij zijn werk in...
Voorwerpen
Voetballer Kees Rijvers
Kees Rijvers werd geboren in Princenhage (1926) en startte zijn voetba...
Personen
Nieuwe achtervleugel stadhuis
Al in de negentiende eeuw kampte het stadsbestuur met ernstig ruimtege...
Bouwwerken
De Belcrum
De Belcrum 1924
De stad Breda had in de negentiende eeuw geen grondgebied buiten de ve...
Gebieden
Betonwoningen aan de Zandbergdwarsstraat
Vóór de annexatie van 1927 omvatte de gemeente Teteringen ook de ...
Bouwwerken
Warenhuis Vroom & Dreesmann
In de jaren twintig en dertig ontstond een forse bouwgolf van warenhui...
Bouwwerken
Onthulling standbeeld Willem III
In 1902, tweehonderd jaar na zijn dood, werd een Nationaal Comitopgeri...
Bouwwerken
De Blauwe Kamer
Het landhuis De Blauwe Kamer is gebouwd in opdracht van mr. M. Tydeman...
Bouwwerken
Het interieur van een zondagsschilder
De behanger Leonard Huijskens (Breda, 1889-1963) woonde samen met zijn...
Personen
De Hollandse Kunstzijde Industrie
In 1919 richtte Charles Stulemeijer, de belangrijkste Bredase ondernem...
Bouwwerken
Burgemeester Van Sonsbeeck
Willem George Alphonse van Sonsbeeck (1877-1969) was van 1919 tot 1936...
Personen
Eerste Stille Omgang
Na 1571 waren er in Breda geen processies meer gehouden ter ere van he...
Gebeurtenissen
De Belgische vluchtelingen
Op 28 juli 1914 verklaarde het keizerrijk Oostenrijk-Hongarije de oorl...
Gebeurtenissen
Hero fabriek
Het valt bijna niemand op dat de letter 'r' in het logo van Hero AG ee...
Bouwwerken
Provinciale tuinbouw- tentoonstelling
Aan het Wilhelminapark lag een groot, braakliggend bouwterrein dat sin...
Gebeurtenissen
Trip van Zoutlandkazerne
Trip van Zoutlandkazerne 1912 tot 1913
Vanaf 1906 was de vestiging van een cavaleriekazerne in Breda een bela...
Bouwwerken
Voetbalvereniging NAC
De Bredase voetbalvereniging NAC werd opgericht in 1912. Het was een f...
Gebeurtenissen
De monumenten van Breda
In 1912 werd het eerste deel uitgegeven van een serie beschrijvingen v...
Voorwerpen
Colonel Parker in Breda geboren
De in 1910 geboren Dries van Kuijk groeide op in de Vlaszak en verdien...
Personen
Sociale woningbouw
In 1901 werd de Woningwet aangenomen. Met deze wet werden mogelijkhede...
Bouwwerken
Koningin onthult Baroniemonument
Op 3 juli 1905 werd het Baroniemonument in het Valkenberg onthuld door...
Gebeurtenissen
Varkensmarkt op het Kasteelplein
In 1845 al werden de varkens (voornamelijk biggen) te koop aangeboden ...
Gebieden
Parketfabriek Aug. Lachapelle
Lachapelle, een Zwitsers bedrijf, ontstond in 1849. De Bredase vestigi...
Bouwwerken
Klooster en kapel aan de Nieuwstraat
In 1849 kochten zusters franciscanessen de voormalige hofhuizen Assend...
Bouwwerken
Electriciteit in Ginneken
Electriciteit in Ginneken 1904 tot heden
In 1904 werd aan de Ulvenhoutselaan in Ginneken een complex geopend va...
Bouwwerken
Voorloper Breda's Museum
Nederland werd vanaf 1870 in snel tempo gemoderniseerd. Bepaalde stede...
Bouwwerken
De Bredasche wielerbaan
De Bredasche wielerbaan 1902 tot 1904
In 1902 werd aan de Baronielaan een wielerbaan geopend. De eigenaar hi...
Bouwwerken
Groot aantal kloosters in Breda en omgeving
In de tweede helft van de negentiende eeuw, na het herstel van de biss...
Bouwwerken
Karolingische vondsten in Princenhage
Over de bewoningsgeschiedenis van Breda in de negende en tiende eeuw i...
Archeologie
Karolingische boomstamput
Al vanaf de bronstijd werden uitgeholde boomstammen ingegraven als wat...
Bouwwerken
Vroegmiddeleeuwse boerderijen
Langs de randen van de beken en vennen vestigden zich nieuwkomers, de ...
Archeologie
Een Romeinse helm in een Brabantse waterput
Een Romeinse helm 200 tot 300
Uit een derde-eeuwse waterput kwamen enkele opmerkelijke voorwerpen te...
Voorwerpen
Huis met Romeinse trekken
In de derde eeuw werd op Steenakker een opvallend huis gebouwd....
Bouwwerken
Veteranen van Romeinse hulptroepen
Na de komst van de Romeinen in Nederland veranderde er bij de inheemse...
Gebieden
Glazen Romeinse halsketting
Sporen van bewoning uit de Romeinse tijd beperken zich niet alleen tot...
Voorwerpen
Kleine puntamfoor op Huifakker
Een amfoor is een Romeinse kruik waarin voedsel werd getransporteerd e...
Voorwerpen
Romeinse republikeinse denarius
Tijdens de opgravingen op Steenakker werd een zilveren denarius gevond...
Voorwerpen
Woonstalhuis uit de late IJzertijd
Huisplattegronden uit de late IJzertijd waren tot voor kort geheel onb...
Bouwwerken
Houten ploegschaar
Ploegen ging vroeger anders dan nu. De keerploeg, die de grond dus doo...
Voorwerpen
Grafurn met dekschaal
Op Steenakker werd een vrijwel ronde grafkuil onderzocht met een diame...
Voorwerpen
Een opmerkelijke begraving op Steenakker
In de vroege ijzertijd was het de gewoonte om overledenen te cremeren ...
Archeologie
De dodenakker op Steenakker
Op de Steenakker in Breda-West werd een vier hectare groot urnenveld o...
Archeologie
Voorraadpot als koelkast
Op De Moskes in de Haagse Beemden werd een minimaal 23 meter lang en e...
Voorwerpen
Grafheuvels voor de bronstijdboeren
Op de dekzandruggen van Breda-West hebben niet alleen boerderijen gest...
Archeologie
Bronzen knopsikkel
Op het terrein De Moskes in de Haagse Beemden zijn uitzonderlijk veel ...
Voorwerpen
De eerste huizen
Omstreeks 1500 v.Chr., in de midden bronstijd, werden de eerste huizen...
Archeologie
Het oudste graf
In Heilaar-Noord werd het tot nu toe oudste graf van Breda teruggevond...
Archeologie
Pijlspits uit de vroege bronstijd
Archeologische vondsten uit het neolithicum zijn schaars in de regio B...
Voorwerpen
Vuurstenen werktuigen
Omstreeks 9800 v.Chr. begon een kortstondige warme periode, die we ...
Voorwerpen
Rederijkerskamer het Vreugdendal heropgericht
Waarschijnlijk omstreeks 1470 is de rederijkerskamer het Vreugdendal v...
Gebeurtenissen
Ontmanteling van de vesting
In de tweede helft van de negentiende eeuw werd de verdediging van Ned...
Gebieden
Oudste carnavalskrantje
Eeuwenlang was Vastenavond of Carnaval een feest dat net vóór het begi...
Voorwerpen
HBS op Kasteelplein
De Hogere Burgerschool (HBS) werd in Nederland ingevoerd in 1863. In B...
Bouwwerken
Barbarakerk
Barbarakerk 1866 tot heden
De bekende neogotische architect Piere Cuypers maakte in 1860 de ...
Bouwwerken
Vrouwen en kinderen in Breda
De foto Vrouwen en Kinderen uit Breda uit 1865 is een vroege Bredase f...
Personen
Schilderij van de kermis
Schilderij van de kermis 1860 tot 1862
In 1863 stelde de kunstenaar Petrus van Schendel (1806-1870) in Brusse...
Voorwerpen
Landhuis Wolfslaar
Landhuis Wolfslaar 1862 tot heden
Het landgoed Wolfslaar is voortgekomen uit een boerderij met herenkame...
Bouwwerken
Stadsarchief Breda
Onder koning Willem I regelde een resolutie de openbaarheid van overhe...
Bouwwerken
Nieuwe trottoirs en riolering
In 1861 was de oude bestrating van Breda dringend aan vernieuwing toe....
Gebieden
Machinefabriek Breda, voorheen Backer en Rueb
De Machinefabriek Breda, voorheen Backer en Rueb, werd in 1861 als ven...
Bouwwerken
De oudste foto
In 1826 kon de eerste echte foto worden gemaakt door J.N. Nice. Pas in...
Voorwerpen
Gasverlichting
Sinds 1675 bestond al straatverlichting in Breda. Hiervoor werden plan...
Voorwerpen
IJzergieterij de Etna
In 1856 startte Cornelis Klep met een kachelsmederij aan de Haagdijk d...
Bouwwerken
Spoorlijn naar Roosendaal
In 1854 werd vanuit Antwerpen een spoorlijn aangelegd naar de Moerdijk...
Gebieden
25-jarig bestaan KMA
In 1853 werd met veel feestelijkheden het 25-jarig bestaan van de...
Gebeurtenissen
Bisdom Breda
Op 4 maart 1853 publiceerde paus Pius IX een bulle waarbij hij in Nede...
Gebieden
Generaal Chassé overlijdt
Generaal Baron David Hendrik Chassé (1765-1849) voerde het bevel over ...
Voorwerpen
Personen
Sloop Markendaalse Kerk
Een van de oudste kerken van Breda was de Markendaalse Kerk, gelegen a...
Gebeurtenissen
De haven en de Hoge Brug van C.C. Kannemans
Christiaan Cornelis Kannemans (1812-1884) begon zijn carrière als huis...
Voorwerpen
Personen
Inwijding van de synagoge
Op 22 siewan 5605, of 27 juni 1845, werd de nieuwe synagoge in de Scho...
Gebeurtenissen
Johannes Bosboom en de Grote Kerk
De Haagse schilder Johannes Bosboom (1817-1891), die gehuwd was met de...
Personen
Bouwwerken
Gietijzeren grenspalen
De meest bekende grensovergang tussen België en Nederland vinden we bi...
Voorwerpen
Lunetten A en B
Tijdens de Napoleontische oorlogen bleek dat de traditionele landsverd...
Bouwwerken
De Faam
De Faam 1838
De Faam is een begrip in Breda en ver daarbuiten. Wie kent ze niet: de...
Bouwwerken
Nieuwe voorgevel kerk Waterstraat
De katholieke schuilkerk aan de Waterstraat werd opnieuw opgebouwd in ...
Bouwwerken
Sint Antoniuskerk
De Sint-Antoniuskerk is de grootste waterstaatskerk in Breda. De term ...
Bouwwerken
Bouw begijnhofkerk
Bouw begijnhofkerk 1836 tot 1838
Willem van Zon (Oosterhout, 1783) werd priester gewijd in 1807. In 182...
Bouwwerken
Het klein arsenaal
In 1642 verrees op de Gasthuisvelden een arsenaal ofwel opslagplaats v...
Bouwwerken
Grafmonumenten op Zuylen
In respectievelijk 1826 en 1829 werden aan de Haagweg op Zuylen de kat...
Voorwerpen
Androïde klarinettist
Androïde klarinettist 1828 tot 1839
Cornelis Jacobus van Oeckelen (1798-1865) was een pianomaker uit Breda...
Personen
Begraven in steden verboden
Vanaf 1 januari 1829 was het verboden te begraven in de steden. Al in ...
Gebeurtenissen
Afbraak van de laatste middeleeuwse toren
Nadat de Gevangentoren, een veertiende-eeuwse muurtoren, in de loop ...
Bouwwerken
Koninklijke Militaire Academie
In 1826 begon een nieuwe periode in de geschiedenis van het kasteelcom...
Bouwwerken
Joodse begraafplaats
In het begin van de negentiende eeuw ontstond in Breda een kleine jood...
Bouwwerken
Eerste raadhuis van Teteringen
Na 1795 wist Teteringen zich in een langdurige strijd met Breda op te ...
Bouwwerken
Gasthuis aan de Haagdijk
In 1819 richtten drie katholieke burgers onder leiding van de hier afg...
Personen
Hervormde kerk in Princenhage
In 1800 moesten de hervormden in Princenhage de oude dorpskerk afstaan...
Bouwwerken
Generaal van der Plaat verdedigt Breda
In 1813 vertrokken de Fransen uit Breda en kreeg de stad een garnizoen...
Gebeurtenissen
Personen
Napoleonswegen
Vanaf 1810 werd er op bevel van de Franse keizer Napoleon Bonaparte ge...
Gebieden
'Imbéciles!', Napoleon in Breda
Op 6 mei 1810 bezocht Napoleon Bonaparte Breda, samen met zijn ...
Gebeurtenissen
Lodewijk Napoleon in Breda
In 1806 werd Breda vereerd met een bezoek door de kersverse koning van...
Gebeurtenissen
Mensenredder Willem Buring
Op 22 juni 1804 raakten een vrouw en een kind te water bij de Tolbrug....
Gebeurtenissen
Witgepleisterde gevels
Witgepleisterde gevels 1790 tot 1850
Aan het einde van de achttiende en het begin van de negentiende eeuw w...
Bouwwerken
Mariabeeld van het weeshuis
In de collectie van Breda's Museum bevindt zich een gigantisch Mariabe...
Voorwerpen
Tuinbouw
Tuinbouw 1800 tot 1860
Al in de middeleeuwen was de stad binnen de muren, later de vesting, v...
Gebieden
Prinsenbeek zelfstandige gemeente
Tot 1796 hoorde (Prinsen) Beek, ook parochieel, bij Princenhage. In 17...
Gebieden
Teteringen zelfstandig
In 1280 schonk Arnoud van Leuven het gebruiksrecht van de gemene grond...
Gebeurtenissen
Apotheker en patriot Jean Baptiste Elsen
Jean Baptiste Elsen (1752-1826) stichtte in 1775 aan de Ridderstraat ...
Personen
Eerste democratische stad
De patriotten in de Republiek waren gespireerd door de idee van de Ver...
Gebeurtenissen
Bredasche Courant
Op 29 december 1791 kreeg Willem van Bergen toestemming van het stadsb...
Voorwerpen
Beulszwaard
Dit is het zwaard van de beul van Breda. Aan de ene zijde staat de ...
Voorwerpen
Vishal
Vishal 1792 tot heden
De Vishal is gebouwd voor de afslag van zeevis. Riviervis werd in een ...
Bouwwerken
Vrijmetselaarsloge "het vrije geweten"
Het Vrij Geweeten is de oudste nog bestaande vereniging van Breda. Met...
Voorwerpen
Landhuis Burgst
De oudste vermelding van Burgst dateert uit de twaalfde eeuw. De burch...
Bouwwerken
Adriaan van Campen geradbraakt
Op 17 april 1787 zag het zwart van de mensen op de Grote Markt. De ...
Gebeurtenissen
Lutherse schuilkerk
Lutherse schuilkerk 1786 tot heden
De reformatie begon in 1517 toen Luther zijn stellingen aansloeg aan d...
Bouwwerken
Zwarte moerbei
Het Huis Ocrum is een van de oude statige hofhuizen die de Bredase bin...
Voorwerpen
Adrianus Oomen primus in Leuven
Adrianus Oomen (1758-1817) was een boerenzoon uit Teteringen, ...
Personen
Voorwerpen
Herbouw van het Tuchthuis
In de nacht van 7 op 8 april 1774 brandde het tuchthuis op de hoek van...
Bouwwerken
Nieuwe gevel voor de Vleeshal met Sint Joris
In 1615 werd een nieuwe vleeshal ingericht aan de Grote Markt. Melchio...
Bouwwerken