Een Romein in de binnenstad

Voorwerpen
200
  • Bronzen kopje  

Onder grote delen van de Bredase binnenstad ligt een aanzienlijk oudere geschiedenis verborgen dan men op het eerste gezicht zou denken. Ook in de ijzertijd en Romeinse tijd hebben hier al boeren geleefd. Ze waren blijkbaar gevoelig voor Romeinse invloeden. Op de Vlaszak werd in een houten put geïmporteerd Romeins aardewerk aangetroffen en aan de Molenstraat vonden archeologen dit bronzen kopje.

Sporen van bebouwing zijn nog niet aangetoond in de Bredase binnenstad. Wat wél werd aangetroffen zijn voornamelijk sporen van grondbewerking (ploeg- en schopsporen) en verspreide vondsten van inheems aardewerk, soms in een afvalkuil. De forse ophogingen die in de middeleeuwen in een korte tijd plaatsvonden hebben dit bijzondere bodemarchief uitzonderlijk goed beschermd.

Meer over...

Ook interessant

Opgraving Molenstraat / Oude Vest 1983
Opgraving Oude Vest 1983 -700 tot 1980
In de zomer van 1983 kon als vervolg op eerder onderzoek een braakligg...
Archeologie
Kleine puntamfoor op Huifakker
Een amfoor is een Romeinse kruik waarin voedsel werd getransporteerd e...
Voorwerpen
De Steenakker in de Romeinse Tijd
Steenakker is vanaf de late ijzertijd tot aan het begin van de vierde ...
Gebieden

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief