Doelsteeg (Centrum)

Gebieden
1500 tot heden
  • De Doelsteeg in 2001. Foto: Johan van Gurp, BN De Stem. (Collectie BN De Stem, Johan van Gurp)  

Het beleid van de gemeente Breda is oude stegen en gangen te behouden en indien mogelijk een nieuwe functie te geven. De Doelsteeg loopt van de Ginnekenstraat naar de Concordiastraat. In de steeg bevinden zich diverse winkels. Er is vrij veel voetgangersverkeer door de steeg.

Sint Jorisdoelen

De latere Doelsteeg wordt genoemd sinds 1524, maar alleen als particuliere gang, dus niet als openbare weg. Het Sint Jorisgilde, dat schoot met de kruisboog, had oorspronkelijk zijn doelen bij het Valkenberg in de toen zo genaamde Doelstraat (later werd dit straatje de Zwaanstraat genoemd). In 1644 moest dit gilde zijn doelen ontruimen. Het kreeg van de stad nieuwe doelen toegewezen aan de tegenwoordige Doelsteeg. De Sint Jorisdoelen strekten zich uit van het einde van de Doelsteeg aan de tegenwoordige Concordiastraat tot op het huidige Van Coothplein. De hardstenen cartouche met een kruisboog boven de ingang van de voormalige vleeshal aan de Grote Markt herinnert nog aan dit gilde. De bekroning van de gevel bestaat uit een imposant houten beeld van Sint Joris en de Draak. Het Sint Jorisgilde had het gebruik van de kamer boven de hal.

Barakken

In diezelfde tijd werden er door de stad in deze gang barakken gebouwd, huisvesting voor soldaten. In 1646 heetten deze de Baracken van Ruijterije achter het Swaentken op het Ginnekenseijnde. Omdat een gedeelte van de gang nu stadseigendom was, kreeg de gang het karakter van een openbare weg.

Doelstraat of Zwaanstraat

In 1661 spreekt men al van het Doelstraetje. In 1664 heet het hier de Doelstraet naar de Voetboghdoele. In 1692 noemt men de steeg de Doelstraat zonder meer. De concurrerende naam was ontleend aan het huis de Zwaan op de hoek met de Ginnekenstraat: Swaentiensgangsken (1675) en de Zwaanstraat in het bekende boek van Van Goor uit 1744. Merkwaardig is dat de oude Doelstraat bij het Valkenberg later Zwaanstraat heette, terwijl de Doelstraat aan de Ginnekenstraat oorspronkelijk ook wel Zwaanstraat genoemd werd. In de negentiende eeuw is het definitief Doelstraat of Doelstraatje. In 1941 werd de Doelstraat in verband met de annexatie omgedoopt in Doelsteeg. Er was ook al een Doelenstraat in Princenhage.

Literatuur

Gerard Otten, De straten van Breda (Breda, 1988).
C.J.A.C. Peeters, ‘Militaire gebouwen in Breda’, in Jaarboek de Oranjeboom XXV (1972).

Ook interessant

Straatnamen Breda Centrum
Straatnamen Breda Centrum 1125 tot heden
Praktisch alle straatnamen in de binnenstad van Breda zijn uiteraard o...
Gebieden
Ginnekenstraat (Centrum)
Ginnekenstraat (Centrum) 1200 tot heden
De Ginnekenstraat is een van de belangrijkste winkelstraten in het cen...
Gebieden
Doelstraat of Zwaanstraat (Centrum)
Zwaanstraat (Centrum) 1330 tot 1995
Op het kadastraal minuutplan van 1824 kunnen we de Doelsteeg nog goed ...
Gebieden

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter