De Visserstraat

Gebieden
1311 tot 1321
  • houten bestrating in Visserstraat  

De oudste straten van Breda waren de zuid-noord-lopende handelsweg (Ginnekenstraat, Eindstraat, Karrestraat, Torenstraat, Schoolstraat) en de west-oostroute (Haagdijk, Tolbrugstraat, Lange Brugstraat, Korte Brugstraat, Veemarktstraat, Boschstraat). Zij waren ongeveer zeven-en-een-halve meter breed. Als gevolg van het toenemende aantal inwoners in de dertiende en veertiende eeuw was de aanleg van nieuwe straten noodzakelijk. Tussen 1311 en 1321 werd de vijf-en-een-halve meter brede Visserstraat aangelegd, als een verbinding tussen de Vismarkt (de huidige Vismarktstraat) en de Tolbrugstraat. Hier vestigde zich in de veertiende eeuw de elite van Breda. Tegen het einde van de veertiende eeuw zullen de Molenstraat en de Nieuwstraat zijn aangelegd om de in die periode ontstane stadsdelen te ontsluiten. De Visserstraat was verhard met de hier zichtbare houten balken

Ook interessant

Visserstraat en 'Vissershof' (Centrum)
Visserstraat (Centrum) 1175 tot heden
In de middeleeuwen werd de Visserstraat bewoond door aanzienlijken....
Gebieden
Huis De Drie Moren
Huis De Drie Moren 1500 tot heden
Op deze plaats stond al voor de grote stadsbrand van 1490 een stenen h...
Archeologie
Waarneming Visserstraat riolering 1994
Tijdens de sloop van de 19de eeuwse bakstenen riolering en de ...
Archeologie
Opgraving Visserstraat 31 1993
Tijdens restauratiewerkzaamheden in het pand Visserstraat 31 werden do...
Archeologie
Opgraving Visserstraat 7 1992
Gedurende de zomer en herfst van 1992 kon aan de westzijde van de Viss...
Archeologie
Bestrating in Breda
Bestrating in Breda 1300 tot 1395
De oudste wegverharding die bij archeologische opgravingen werd ...
Archeologie
Aanleg Haagdijk en Teteringsedijk
De belangrijke oost-westroute over het grondgebied van de heer van Bre...
Archeologie

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief