De monumenten van Breda

Voorwerpen
1912
  • Bladzijden uit de monumentenbeschrijving  

In 1912 werd het eerste deel uitgegeven van een serie beschrijvingen van Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst. De verantwoordelijke rijkscommissie stond onder voorzitterschap van de bekende architect Pierre Cuypers. Secretaris was Jan Kalf. Min of meer bij toeval betrof de eerste uitgave de baronie van Breda. Hierin wordt een uitgebreide beschrijving gegeven van alle gebouwen die toen als monumentwaardig werden beschouwd. De grens werd door de rijkscommissie gesteld op 1850. De bedoeling was de belangstelling voor monumenten op te wekken in wijde kringen van de bevolking. Men hoopte een geslacht te helpen kweken, dat de monumenten liefhad, omdat het leerde ze te begrijpen. Jarenlang zou het boek van Kalf dienst doen als een soort voorlopige monumentenlijst. Pas in 1966 werd de eerste monumentenlijst vastgesteld door de minister.

Ook interessant

Oudemannenhuis aan de Boschstraat
In de middeleeuwen ontstond aan de oostzijde van de stad het complex v...
Bouwwerken
De Sint-Annakapel in Heusdenhout
De oudste vermelding van de Sint-Annakapel in Heusdenhout is van 1518....
Bouwwerken
De Raad- en Rekenkamer
De Raad- en Rekenkamer 1510 tot heden
Een van de eerste nieuwe gebouwen die graaf Hendrik III van Nassau in ...
Bouwwerken
Kasteel Gageldonk met zijn kapel
Het kasteel Gageldonk werd waarschijnlijk gebouwd omstreeks 1504-1520 ...
Bouwwerken
Een kerk voor de kleine Jan
In 1410 werd Jan van Nassau geboren en in hetzelfde jaar gaf vader Eng...
Bouwwerken
Nieuwe kerk in Princenhage
In 1402 brandde de kerk in Princenhage af. Kort daarna begon men de bo...
Bouwwerken
Herberg van de Heer
Herberg van de Heer 1350 tot 1514
Tussen het kasteel en de kerk bevond zich de Herberg van de Heer, late...
Bouwwerken
Huis Brecht
Huis Brecht 1300 tot 1350
Een van de oudste huizen in Breda is Huis Brecht aan de Cingelstraat. ...
Bouwwerken
Begijnhof verplaatst
Graaf Hendrik III van Nassau breidde zijn kasteel uit tot een citadel....
Gebeurtenissen
Het paleis van Hendrik III
Graaf Hendrik III van Nassau had een vooraanstaande positie aan het Bo...
Bouwwerken

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief