Verfijn op:

Opgraving HSL Prinsenbeek 1999-2002
Op deze vindplaats "Prinsenbeek" die zich uitstrekte van de...
Archeologie
Maria Goos
Maria Goos 1956 tot
Maria Goos is een Nederlandse schrijfster die vooral bekendheid heeft ...
Personen
Vrijlandtbrug (Ginneken)
Vrijlandtbrug (Ginneken) 1946 tot heden
Dit romantische bruggetje ligt in het Markdal over de rivier de Mark. ...
Gebieden
Oudste eigentijdse vestingplattegrond
De oudste eigentijdse plattegrond van Breda wordt bewaard op het Breda...
Voorwerpen
Sociale woningbouw
In 1901 werd de Woningwet aangenomen. Met deze wet werden mogelijkhede...
Bouwwerken
Architect Herman Hertzberger
De architect Herman Hertzberger studeerde aan ...
Personen
Bouwwerken
Opgraving HSL Mr. Bierensweg 2001
In het kader van het zogenaamde "shuttle- tracé" (aansluiti...
Archeologie
Haagsemarkt (Princenhage)
Haagsemarkt (Princenhage) 1500 tot heden
De Haagsemarkt vormt vanouds het centrum van het dorp Princenhage, sin...
Gebieden
Booronderzoek Seeligkazerne 2009
Op het terrein van de Seeligkazerne, aan de zuidzijde van de Fellenoor...
Archeologie
voormalige Bredase Tapijtfabriek
Deze voormalige fabriek is tot stand gekomen tussen 1829 en 1925. Tot ...
Bouwwerken
Pierre Kartner
Een wereldwijd bekende Bredanaar is Pierre Kartner ofwel Vader Abraham...
Gebeurtenissen
Karolingische boomstamput
Al vanaf de bronstijd werden uitgeholde boomstammen ingegraven als wat...
Bouwwerken