Castellum van Breda

Voorwerpen
1198
  • De romantische verbeelding van het Castellum volgens van Goor  

Omstreeks 1198 droeg de heer van Breda zijn kasteel en andere bezittingen over aan de hertog van Brabant en ontving deze vervolgens weer in leen terug. Hiervan werd deze oorkonde opgemaakt. Daarmee werd de hij formeel leenman van de hertog over zijn Bredase bezit. Van dit 'castellum de Breda' is vrijwel niets bekend. Waarschijnlijk heeft het gelegen op een eilandje in de Mark ten westen van het huidige KMA-terrein. De op deze plaats brede rivier liep tot het begin van de veertiende eeuw dichter bij het huidige paleis. In de vroeg zestiende-eeuwse Denensage wordt gesproken over de burcht van een groep Denen of Noormannen bij Breda. Deze zou in 1124 zijn verwoest. Dit verhaal is waarschijnlijk gebaseerd op toen nog aanwezige restanten van de eerste burcht, gecombineerd met de mythische Noormannen.

Ook interessant

Opgravingen Dreef (Hof ter Dreef) Princenhage 2015
Opgravingen Dreef 2015 900 tot 1300
Tijdens archeologisch onderzoek aan de Dreef in Princenhage in septemb...
Archeologie
(Prinsen-)Beek (gehucht)
(Prinsen-)Beek (gehucht) 1200 tot heden
Prinsenbeek-dorp heette vanouds kortweg De Beek. In 1942 werd het de h...
Gebieden
Ginneken (gehucht)
Ginneken (gehucht) 1000 tot heden
Voordat Ginneken een uiterst "playsant" dorp werd had het al...
Gebieden
(Princen-)hage of Mertersem (gehucht)
Princenhage bestond voor 1500 niet ! Zo omschrijft Leenders Princenha...
Gebieden
de Rith, Rithsestraat (gehucht)
De Rith is een oud buurtschap, aanvankelijk een eenzijdig straatgehuc...
Gebieden
Geersbroek (gehucht)
Geersbroek (gehucht) 1400 tot heden
Het gehucht Geersbroek ligt voor het overgrote gedeelte in de gemeente...
Gebieden
Bavel-Kerkeind (gehucht)
Bavel-Kerkeind (gehucht) 1299 tot heden
De historische kom van Bavel, ook wel Kerkeind genoemd is een wat dich...
Gebieden
Opgraving Heilaar-Noord 2006
In het voorjaar en zomer van 2006, van 18 april tot 11 juli, heeft het...
Archeologie
Ulvenhout (gehucht)
Ulvenhout (gehucht) 1000 tot heden
Begin 19e eeuw was Ulvenhout een enkele vrij dicht bebouwde straat. Bi...
Gebieden

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief