Bredestraat (Haagse Beemden)

Gebieden
1949 tot heden
  • De driesprong in de Bredestraat met links de Hooidonkseweg (foto: Karel Leenders) (Beeldcollectie Stadsarchief Breda)  

De straatnaam Bredestraat is relatief modern. Vóór 1800 komt de naam niet voor. De oorspronkelijke naam was Slaagseweg. Op de kaarten van het Hollands kadaster van 1809 heet de straat voor het eerst de Breestraat of Slaagseweg. In de legger van openbare wegen van Princenhage (een registratie van wegen) van 1870 heet de straat weer Slaagsestraat en in die van 1878 de Breestraat. Ook op de topografische kaart van 1903 heet hij de Breestraat. In 1949-1951 werden in de gemeente Prinsenbeek straatnamen vastgesteld en nieuwe huisnummers uitgedeeld. Toen werd de naam Bredestraat de officiële straatnaam.

Beemdenweg

De historisch-geograaf Karel Leenders duidt in zijn cultuurhistorische landschapsinventarisatie van de gemeente Breda de Bredestraat of Slaagseweg aan als een brede beemdenweg. Een beemdenweg is een weg die naar de beemden leidt. Een beemdenweg loopt meestal dood, zegt Leenders.

Slaagseweg

De naam Bredestraat wordt door de toponymist Christ Buiks niet genoemd. De Slaagseweg onder Asterd vond hij voor het eerst vermeld in 1659 (Slaechschenwech) en de Slaagseweg onder Burgst in 1664 (den Slaeghschen wegh in de Croeten). Hij vond het gebied de Slaag voor het eerst vermeld in 1504 (aen die Slaech). De Slaag (ten zuiden van de Bredestraat) is misschien genoemd naar het slaan van klot uit het water. Dit slaan gebeurde met een baggerbeugel of met een leik. Na vasttrappen en drogen op een ligplaats, werd de klot met een slagroede in turfvormen verdeeld en op hoopjes gezet om verder te kunnen drogen. Ook mogelijk is slag, bij slaan, verdelen van land (vergelijk het slaan van hoeven). Maar die term komt rond Breda verder niet voor. Het zogenaamde slagenlandschap wordt gekenmerkt door zeer lange en smalle percelen met heggen langs de sloten. Een dergelijk landschap trof men ook aan in het gebied de Slaag. Maar de term slagenlandschap is van later datum.

Bredestraat

Op het kadastraal minuutplan van 1824 staat de naam Bredestraat niet vermeld, maar de straat was wel héél breed: dertig of veertig meter. In de huidige situatie is de weg sterk versmald.

Literatuur

Chr. Buiks, Veldnamen in de voormalige gemeente Princenhage (nog uit te geven).
Stichting werkgroep Haagse Beemden, Voorlopige atlas van de toponiemen in de Haagse Beemden Oost (Breda, 1977).
K.A.H.W. Leenders, Cultuurhistorische landschapsinventarisatie gemeente Breda (Breda, 2006). ErfgoedRapport Breda, nummer 1.
Gerard Otten, De straten van Breda (Breda, 198)

Literatuur

Chr. Buiks, Veldnamen in de voormalige gemeente Princenhage (nog uit te geven).
Stichting werkgroep Haagse Beemden, Voorlopige atlas van de toponiemen in de Haagse Beemden Oost (Breda, 1977).
K.A.H.W. Leenders, Cultuurhistorische landschapsinventarisatie gemeente Breda (Breda, 2006). ErfgoedRapport Breda, nummer 1.
Gerard Otten, De straten van Breda (Breda, 198)

Ook interessant

Begeleiding gasleiding Muizenberg 2013
In opdracht van het Waterschap Brabantse Delta hebben archeologen van ...
Archeologie
Muizenberg (gehucht)
Muizenberg (gehucht) 1450 tot heden
Muizenberg is een huizengroep, ontstaan bij twee grote hoeven (waarond...
Gebieden
Hooijdonkseweg (Haagse Beemden)
De historisch-geograaf Karel Leenders duidt in zijn cultuurhistorische...
Gebieden
Werftseweg (Haagse Beemden)
De historisch-geograaf Karel Leenders duidt in zijn cultuurhistorische...
Gebieden
Overkroetenlaan (Haagse Beemden)
De Overkroetenlaan is sinds 1988 de centrale ontsluitingsweg van de ...
Gebieden
Straatnamen Haagse Beemden
In de eerste woonbuurt van de Haagse Beemden kregen de straten in 1977...
Gebieden
Dammenseweg, Zwaluwstraat (Haagse Beemden)
In het noorden van de Haagse Beemden ligt de Kluisstraat. Aan de noord...
Gebieden
Rietdijk (Haagse Beemden)
Rietdijk (Haagse Beemden) 1415 tot heden
De Rietdijk is een fraai beplante laan met een breed profiel die de ...
Gebieden
Haagse Beemden
In 1976 werd het gedeelte van de gemeente Prinsenbeek ten oosten van d...
Gebieden

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief