Breda bij de Unie van Utrecht

Gebeurtenissen
1579
  • Document van de Unie van Utrecht uit 1579  

Op 23 januari 1579 werd de Unie van Utrecht gesloten door Gelderland, Holland, Zeeland, Groningen en Utrecht. Op 13 september 1579 sloot Breda zich hierbij aan. De ondertekenaars verklaarden zich solidair in de strijd tegen de koning van Spanje. In Holland en Zeeland zou alleen de gereformeerde godsdienstoefening worden toegelaten. De andere gewesten zouden vrij zijn zich al dan niet aan de religievrede te houden. In Breda gold de religievrede vanaf 1578, tot de Furie van Haultepenne in 1581. De Unie van Utrecht werd later, samen met de Pacificatie van Gent, het Plakkaat van Verlatinge en het Vredesverdrag van Munster, beschouwd als de grondwet van de Republiek. In 1648 en 1651 heeft Breda geprobeerd een zetel te krijgen in de Staten-Generaal, zonder resultaat.

Ook interessant

Spinola neemt Breda in
Het Twaalfjarig Bestand was nauwelijks ten einde (1621) of de Spanjaar...
Gebeurtenissen
Breda veroverd met turfschip
In de zomer van 1589 maakte prins Maurits plannen om Breda bij verrass...
Gebeurtenissen
De Furie van Haultepenne
In de nacht van 26 op 27 juni 1581 pleegde de Spaanse legeraanvoerder ...
Gebeurtenissen
Eerste hervormde predikant in Breda
In de tweede helft van de zestiende eeuw viel de ene katholieke volksk...
Gebeurtenissen
Breda weer aan de prins
Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) was Breda afwisselend in h...
Gebieden
Vredesbesprekingen in Breda
Eind 1574 zond de hier afgebeelde Spaanse landvoogd Requesens de Leuve...
Gebeurtenissen

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief