Boringen Kasteelplein 1995

Archeologie
1200 tot 1500
  • Bodemprofiel op het Kasteelplein in het verlengde van de gevellijn tussen Reigerstraat en Catharinastraat. Met boven het dekzand het oude (grijze) esdek  

In de zomer van 1995 is een reeks boringen uitgevoerd globaal net ten westen van de middenas van het Kasteelplein. De eerste boring lag ter hoogte van de hoek Kasteelplein/Catharinastraat. De meest noordelijke boring lag ca. 10 meter voorbij het Prins Bernard paviljoen. 

BR-51h-94_topo_low.jpg BR-51h-94_1824_low.jpg
De boringen en de rioolwaarneming aan de zuidzijde geprojecteerd op de huidige topografie en op het kadastraal minuutplan van 1824. In grijs het omliggende archeologische onderzoek en riool waarnemingen.

Hoewel de documentatie minimaal is en er nauwelijks vondsten zijn verzameld is er een aantal opmerkelijke zaken aangetroffen. Allereerst werd de vaste bodem aangetroffen op ca. 2.50 - 3.00 m. onder het maaiveld. De vaste bodem bestond uit grijs zand. Gezien de kleur bevindt dit zand zich op of onder het grondwaterniveau. Er is boven dit dekzand sprake van ca. 1,5 meter donkerbruin zand, naar onder toe steeds vettiger van samenstelling. Materiaal uit deze vulling kan in de 14e of 15e eeuw gedateerd worden. Het een en ander doet denken dat er over een grote lengte in een sloot- of grachtvulling is geboord. Hierbij zouden we kunnen denken aan de meest oostelijke begrenzing van het residentieel complex van de Heer van Breda (de herberghe) aan de Reigerstraat. Aan de andere zijde van deze sloot zou dan de straat naar het oude Begijnhof hebben gelopen.

Rioolwerkzaamheden: bij het volgen van de rioleringswerkzaamheden op de kruising van Kasteelplein/Reigerstraat en Catharinastraat wordt deze "vulling" van de gracht niet aangetroffen. Daar bevindt zich op ca. 2 meter onder het maaiveld geel dekzand met op een enkele plaats een "straatniveau" met takjes, leer, natuursteen etc. Dit straatniveau kan tussen 1250 en 1300 gedateerd worden.

In 2008 en 2016 werden tegenover het gebouw Justinus van Nassau twee kleine opgravingen uitgevoerd, in de lijn van de hierboven beschreven boringen.  Wat in eerste instantie als een gracht of sloot werd geïnterpreteerd lijkt, uitgaande van de resultaten in 2016 meer op een laagte in het terrein.

Ook interessant

Hendrik III van Nassau
Hendrik III van Nassau 1483 tot 1538
Hendrik III van Nassau was de opvolger van zijn oom Engelbrecht II en ...
Personen
Kasteelplein (Centrum)
Kasteelplein (Centrum) 1500 tot heden
Het Kasteelplein is het plein voor het Kasteel. Het verleden van dit p...
Gebieden
Reigerstraat (Centrum)
Reigerstraat (Centrum) 1350 tot heden
De Reigerstraat ligt in het uitgaanscentrum van Breda....
Gebieden
Waarneming Cingelstraat riolering 1995
In oktober 1995 is er in de Cingelstraat, vanaf de hoek Schoolstraat ...
Archeologie
Opgraving Begijnhof / Valkenberg 1995
Tijdens een uitgebreide opgravingscampagne in 1995 en 1996 kon (gefase...
Archeologie
Opgraving Begijnhof / Valkenberg 1994
Bij grootschalige opgravingen in 1994 kon door de zuidelijke helft van...
Archeologie
Opgraving Kasteelplein/Stemcomplex 1983
In het najaar van 1983 startte op het terrein van het voormalig comple...
Archeologie
Onthulling standbeeld Willem III
In 1902, tweehonderd jaar na zijn dood, werd een Nationaal Comitopgeri...
Bouwwerken
Varkensmarkt op het Kasteelplein
In 1845 al werden de varkens (voornamelijk biggen) te koop aangeboden ...
Gebieden
Bouw oude Begijnhof
Aan de noordzijde van het Kasteelplein zijn de oudste resten opgegrave...
Archeologie
Het paleis van Hendrik III
Graaf Hendrik III van Nassau had een vooraanstaande positie aan het Bo...
Bouwwerken

Locatie

Gerelateerd nieuws

Deel dit artikel

Facebook Twitter