Bootvormige woonstalhuizen

Archeologie
1100 tot 1300
  • Paalsporen van bootvormige woonstalhuizen  

In Breda-West zijn de bij deze akkersporen behorende boerderijtypen opgegraven. Het betreft bootvormige gebouwen met licht gebogen wanden langs de lange zijden en op de kopse kanten twee dicht bij elkaar geplaatste palen, waar ook de toegang was te vinden. Dit type van boerderij was op de Brabantse zandgronden tussen de elfde en dertiende eeuw in gebruik. Ze komen vooral voor in beekdalen en op de flanken van dekzandruggen. De hogere en betere gronden kwamen daardoor geheel vrij voor akkerbouw. Elders in Nederland en België zijn soortgelijke boerderijen opgegraven waaruit bleek dat er niet alleen door de boeren is gewoond, maar dat ook het vee er in een stalgedeelte werd ondergebracht. Daarmee zijn deze woonstalhuizen de verre voorlopers van de latere Brabantse langgevelboerderij.

Ook interessant

Bieberg (gehucht)
Bieberg (gehucht) 1474 tot heden
De eerste vermelding van de Bieberg dateert uit 1474 en betreft een &q...
Gebieden
Opgraving Montessoristraat 2015/16
In de winter van 2015 en het voorjaar van 2016 hebben archeologen van ...
Archeologie
de Roskam (gehucht)
de Roskam (gehucht) 1500 tot 1975
Het gehucht de Roskam lag aan het einde van de Napoleonbaan vanuit Ant...
Gebieden
opgraving Gasthuispoort 2015
In de zomers van 2015 en 2016 is door Antea Group een archeologisch on...
Archeologie
Opgraving Markenhage College 2014
Gedurende de kerstvakantie 2014 hebben archeologen van de gemeente Bre...
Archeologie
Lovensdijk (gehucht)
Lovensdijk (gehucht) 1350 tot 1963
Het gehucht Lovensdijk bestond uit een groepje boerderijen op een hoge...
Gebieden
Zandberg (gehucht)
Zandberg (gehucht) 1313 tot 1960
Zandberg was een klein gehucht aan de noordzijde van de brug over de M...
Gebieden
IJpelaar (gehucht)
IJpelaar (gehucht) 1250 tot heden
Voordat de wijk IJpelaar midden jaren '60 werd gebouwd (in een gebied ...
Gebieden
Opgraving Lage Kant 2014/15
In opdracht van Wonen Breburg hebben de archeologen van de gemeente Br...
Archeologie

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief