Bootvormige woonstalhuizen

Archeologie
1100 tot 1300
  • Paalsporen van bootvormige woonstalhuizen  

In Breda-West zijn de bij deze akkersporen behorende boerderijtypen opgegraven. Het betreft bootvormige gebouwen met licht gebogen wanden langs de lange zijden en op de kopse kanten twee dicht bij elkaar geplaatste palen, waar ook de toegang was te vinden. Dit type van boerderij was op de Brabantse zandgronden tussen de elfde en dertiende eeuw in gebruik. Ze komen vooral voor in beekdalen en op de flanken van dekzandruggen. De hogere en betere gronden kwamen daardoor geheel vrij voor akkerbouw. Elders in Nederland en België zijn soortgelijke boerderijen opgegraven waaruit bleek dat er niet alleen door de boeren is gewoond, maar dat ook het vee er in een stalgedeelte werd ondergebracht. Daarmee zijn deze woonstalhuizen de verre voorlopers van de latere Brabantse langgevelboerderij.

Ook interessant

Opgravingen Dreef (Hof ter Dreef) Princenhage 2015
Opgravingen Dreef 2015 900 tot 1300
Tijdens archeologisch onderzoek aan de Dreef in Princenhage in septemb...
Archeologie
(Prinsen-)Beek (gehucht)
(Prinsen-)Beek (gehucht) 1200 tot heden
Prinsenbeek-dorp heette vanouds kortweg De Beek. In 1942 werd het de h...
Gebieden
Ginneken (gehucht)
Ginneken (gehucht) 1000 tot heden
Voordat Ginneken een uiterst "playsant" dorp werd had het al...
Gebieden
(Princen-)hage of Mertersem (gehucht)
Princenhage bestond voor 1500 niet ! Zo omschrijft Leenders Princenha...
Gebieden
de Rith, Rithsestraat (gehucht)
De Rith is een oud buurtschap, aanvankelijk een eenzijdig straatgehuc...
Gebieden
Geersbroek (gehucht)
Geersbroek (gehucht) 1400 tot heden
Het gehucht Geersbroek ligt voor het overgrote gedeelte in de gemeente...
Gebieden
Bavel-Kerkeind (gehucht)
Bavel-Kerkeind (gehucht) 1299 tot heden
De historische kom van Bavel, ook wel Kerkeind genoemd is een wat dich...
Gebieden
Opgraving Heilaar-Noord 2006
In het voorjaar en zomer van 2006, van 18 april tot 11 juli, heeft het...
Archeologie
Ulvenhout (gehucht)
Ulvenhout (gehucht) 1000 tot heden
Begin 19e eeuw was Ulvenhout een enkele vrij dicht bebouwde straat. Bi...
Gebieden

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief