Verfijn op:

Tilburgseweg (Heusdenhout)
Breda ligt in het midden van een ster van oude rijkswegen die alle ...
Gebieden
Kasteeltje Bouvigne
Kasteeltje Bouvigne 1405 tot 1495
Aan het einde van de vijftiende eeuw werd ter plaatse van het huidige ...
Bouwwerken
Sint Antoniuskerk
De Sint-Antoniuskerk is de grootste waterstaatskerk in Breda. De term ...
Bouwwerken
Dreefnamen Mastbos
Dreefnamen Mastbos 1500 tot heden
Het Mastbos wordt doorsneden door een stelsel van brede dreven. Om ons...
Gebieden
Opening Stedelijk en Bisschoppelijk Museum
In 1928 werd een voorstel in de gemeenteraad behandeld om twee woninge...
Gebeurtenissen
Straatnamen Hazeldonk
Straatnamen Hazeldonk 1300 tot heden
Het bedrijventerrein Hazeldonk werd in 1997 geannexeerd door de gemeen...
Gebieden
De stad krijgt de woeste gronden in eigendom
Op 13 mei 1280 ontvingen de poorters van de stad Breda een belangrijk ...
Gebieden
Straatnamen Haagse Beemden
In de eerste woonbuurt van de Haagse Beemden kregen de straten in 1977...
Gebieden
Sint Jansschool
Verbeetenstraat 40 1950 tot 1989
School bij het klooster van de Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis ...
Bouwwerken
Kleine puntamfoor op Huifakker
Een amfoor is een Romeinse kruik waarin voedsel werd getransporteerd e...
Voorwerpen
Herinrichting Valkenberg
Herinrichting Valkenberg 1886 tot 1991
In 1886 ontwierp de Leuvense tuinarchitect Lieven Rosseels (1843-1921)...
Gebieden
Huis Ocrum onderdeel van De Nieuwe Veste
Huis Ocrum dankt zijn naam aan de edelman Jean de Hocron, een vooraans...
Archeologie